แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - คำแคน

หน้า: [1]
1
ประวัติพอสังเขป
หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ วัดป่าหนองเล้าข้าว อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
หลวงปู่บุญมี เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ปัจจุบันอายุ 68 ปี พรรษา 48
หลวงปู่บุญมี ถือกำเนิด ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
บิดาชื่อ นายเคน อนุรักษ์
มารดาชื่อนางมุม อนุรักษ์

เมื่ออายุย่างเข้า 19 ปี เมื่อปี2513 หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดทุ่งสว่าง อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู ผ่านไป 1 ปี เมื่อปี 2514 หลวงปู่บุญมี ฯ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงเข้าอุปัชฌาชย์ ที่วัดทุ่งสว่าง ซึ่งเป็นวัดเดิมที่หลวงปู่บรรพชา โดยมี

หลวงปู่บุญ ปัญญาวุฒโฑ วัดศรีโนนสังข์ เป็นพระอุปัชฌาย์

หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฑฒาราม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พระกรรมวาจาจารย์

พระเหลี่ยม (ปัจจุบันลาสิกขา) พระอนุสาวนาจารย์


โดยหลวงปู่บุญมี ฯ ได้ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและปริยัติธรรม ถึง 6 พรรษา กับหลวงปู่บุญ ปัญญาวุฒโฑ ในสมัยอดีต มีพระ จำพรรษาจำนวนมาก อาทิเช่น หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ และ หลวงปู่บุญมี ฯ โดยหลวงปู่ทองสุขฯ ถือว่าศิษย์ผู้พี่ก็ว่าได้ ซึ่งหลวงปู่บุญ ฯรูปนี้ องค์ท่านเป็นศิษย์ในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ จังหวัดเลย หลังจากหลวงปู่บุญมีศึกษาธรรมะกับหลวงปู่บุญ ตามเวลาสมควร ก็ได้เที่ยวธุดงควัตร ตามเทือกเขาภูเก้า ภูพานคำ หลวงปู่บุญมีฯ เล่าให้ฟังว่า สมัยนั้นป่า เขายังอุดมสมบูรณ์ เงียบสงบ เหมาะแก่การธุดงค์มาก โดยพบพ่อแม่ครูบาจารย์ที่ธุดงค์ ในสมัยนั้น เช่นหลวงปู่บุญมา สุชีโว , หลวงปู่ถวิล สุจิณโณ หลวงปู่วิไลย์ เขมิโย เป็นต้น หลังจากนั้นเมื่อปี 2533 หลวงปู่บุญมีฯ มาจำพรรษาที่พักสงฆ์บ้านหนองเล้าข้าว ซึ่งอดีตเป็นเพียงที่พักสงฆ์เท่านั้น จนปัจจุบันวัดป่าหนองเล้าข้าวได้วิสุงคามสีมาเรียบร้อยอุปนิสัย
หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ พระที่มักน้อย สันโดษ ไม่แสวงหาลาภ ยศ มีเมตตาสูง
การสร้างเจดีย์

หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ จึงมีดำริที่จะสร้างถาวรวัตถุ คือเจดีย์ เพื่อให้บรรจุพระบรมสารีธาตุ อัฐิธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานและเผื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้สักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในอนาคตต่อไป
ขนาดเจดีย์ กว้าง 4.5 เมตร ยาว 4.5 เมตร งบประมาณในการจัดสร้างประมาณ 5 ล้านบาท จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้จิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสร้างมหากุศล สร้างบารมี ด้วยกันครับ

คำสอนหลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ “พากันอย่าประมาท พิจารณาความตายตลอด”

ขอบคุณภาพจากเว็ปไชต์ www.kaentong.com

หมายเหตุ ประวัติหลวงปู่บุญมี อนุญาตและมอบหมายให้ผมนำมาเผยแพร่ให้พุทธศาสนานิกชนร่วมบุญสร้างเจดีย์ด้วยกันครับ

2
ประวัติพอสังเขป**
หลวงปู่จันลี อุธาโน จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่าว่า
หลวงปู่จันลี ท่านอายุ๑๐๒ปี เพราะท่านเกิดในวันที่๑๕ พ.ย ๒๔๕๙
หมู่บ้านแห่งหนึ่งใน อ.นาแก จ.นครพนม แต่สมัยก่อนการเดินทางไปแจ้งเกิดล่าช้า
ทางราชการเริ่มลงทะเบียนราษฏร์ ในปี๒๔๖๖ อายุ๙๕ปี
-ปี๒๔๗๔ หลวงปู่ได้บรรพชาเป็นสามเณร มีหลวงปู่ญาถ่านพิมหรือพระครูสัจจาภิราม
เจ้าคณะอำเภอนาแกเป็นพระอุปัชฌาย์ จำพรรษา ณ.วัดพระธาตุศรีคูณ พรรษาที่ ๓ หลวงปู่ก็ลาสิกขาเพื่อทำงานเลี้ยงบิดา-มารดา
-ปี๒๔๘๕ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ มีหลวงปู่ญาถ่านพิมหรือพระครูสัจจาภิรามเจ้าคณะอำเภอนาแกเป็นพระอุปัชฌาย์ จำพรรษา ณ.วัดพระธาตุศรีคูณ อ.นาแก
-ปี๒๔๘๘ หลวงปู่เดินทางมากราบพระอาจารย์ใหญ่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และโอกาสขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ใหญ่ ณ.วัดป่าบ้านหนองผือ จ.สกลนคร หลวงปู่จำพรรษาที่วัดป่าหนองผือ ๒ พรรษา เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอน ข้อวัตรปฎิบัติกับพระอาจารย์ใหญ่ ก่อนออกเดินทางธุดงค์วัตรไปทั่วเขตภาคอีสาน และสปป.ลาว ร่วมกับครูบาอาจารย์หลายท่าน เช่น พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่หล้า เขมปัตโต หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงปู่เทส เทสรังษี หลวงปู่สนธิ์ คัมภีร์ญาณ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย หลวงปู่วิริยังค์ สิรินฺธโร
และท่านธุดงค์ไปจำพรรษาหลายแห่ง เช่น วัดถ้ำขาม จ.สกลนคร วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
วัดภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร วัดถ้ำพระเวส จ.นครพนม วัดถ้ำสูง จ.นครพนม วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ถ้ำภูค้อ จ.มุกดาหาร
โดยมีหลวงปูสมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิมและหลวงปู่คำดี ปัญโญภาโส วัดป่าสุทธาวาส เป็น สหธรรมกับหลวงปู่มาตลอด
ก่อนกลับมาจำพรรษา ณ.วัดพระธาตุศรีคูณ อ.นาแก
หลวงปู่ยังร่วมเดินทางมาพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์ใหญ่ ณ.วัดป่าสุทธาวาส และครูบาอาจารย์ที่ท่านร่วมธุดงค์ด้วยกันเช่น
-พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
-พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เทศ เทสรังสี
-พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่คำดี ปัญโญภาโส
-ปี๒๕๐๓ หลวงปู่ ท่านลาจากเพศบรรชิตอีกครั้ง เพื่อทำงานเลี้ยงดูบุพาการีที่อายุมาก ครั้งนี้ท่านสุดแสนอาลัยในบวรพระพุทธศาสนาไม่รู้จะมีโอกาสได้บวชอีกหรือไม่
หลวงปู่มีโอกาสได้อุปสมบทอีกครั้งในปี๒๕๒๓ครั้งนี้ท่านกล่าวขออยู่ในเพศบรรชิตจะไม่ขอสละเพศบรรชิตอีก จะยึดมั่นในความสอนครูบาอาจารย์หลวงปู่ใหญ่(พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) จนกว่าท่านจะดับขันต์
ปัจจุบันหลวงปู่ปฎิบัติธรรมเรียบง่ายภายในวัด โดยมีท่านเจ้าอาวาสและพระเณร ภายในวัดคอยดูแลสุขภาพหลวงปู่ ปัจจุบันหลวงปู่ท่านหยุดรับกิจนิมนต์เนื่องท่านอายุมากเดินทางไม่สะดวก ด้วยข้อวัตรที่เรียบง่ายของหลวงปู่นั้นเอง ทำให้ลูกศิษย์เคารพและศรัทธาท่านมาก

3
เปิดร่วมบุญวันที่ 9ส.ค2561 สำหรับเหรียญรุ่นแรกอายุวัฒนะมงคล81ปี หลวงปู่สูนย์ สุวัณโณ วัดป่าสันติธรรม จ.ขอนแก่น รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายถวายร่วมสมทบทุนสร้างเมรุวัดป่าสันติธรรม พร้อมถวายเหรียญแจกในงานกฐินปี2561
รายการ2 เต็มแล้วครับ

รายการ 4 เต็มแล้วครับ

4
ขออนุญาติเปิดจอง
ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงปู่คำพันธ์ ธมฺมวโร

วัดป่าธรรมาวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
หลวงปู่บวชเมื่อ ปี 2512 ณ วัดพิศาลอรัญญากาวาส
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู พระอุปัชฌาย์พระพิศาลคณานุกิจ(เส็ง กันณวโร)
ลำดับการจำพรรษา
ปี 2512-2524 จำพรรษา วัดป่าธรรมาวาส อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ปี 2525 จำพรรษา วัดธรรมิการาม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ปี 2526-2527 จำพรรษา วัดป่ารัตน(วัดป่าอนาลโยทิพยาราม) อ.เมือง จ.พะเยา ศึกษาธรรมกับ หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล
ปี 2528-ปัจจุบัน จำพรรษา จำพรรษา วัดป่าธรรมาวาส อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

หลวงปู่คำพันธ์ เคยเข้าศึกษาธรรมและขอข้อวัตรปฏิบัติ กราบคาราวะ ขอขอมากับ ครูบาอาจารย์เสมอๆ
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน
หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล

หลวงปู่คำพันธ์ฯท่านมีความเคารพ ไปมาหากันตลอดๆกับหลวงปู่คำมี จันทปัญโญ วัดขันธเสมาราม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ศิษย์ในองค์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

เมื่อถึงเวลาอันสมควร หลวงปู่คำพันธ์ เมตตาให้โอกาสทำลอกเก็ต รุ่นแรก เพื่อเป็นมงคลที่ระลึกให้ลูกศิษย์และปัจจัยจากหักค่าใช้จ่าย ถวายหลวงปู่เพื่อทำนุบำรุงวัดต่อไป
รายการดังนี้
จัมโบ้ ฉากทอง องค์ละ 400 บาท
ฉากทองเบอร์ 1 องค์ละ 200 บาท
ฉา กฟ้าเบอร์ 1 องค์ละ 100 บาท
+ค่าจัดส่ง 60 บาทครับ

สร้างตามจองเท่านั้น
อุดด้วยมวลสาร เกศา จีวร ด้านหลังครับ
เปิดจองวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561
รับพระประมาณ ต้นเดือน สิงหาคม 2561
รายได้ทั้งหมดที่หักจากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว ถวายแก่องค์หลวงปู่ครับ


หมายเหตุ รูปแบบลอกเก็ตมีหมายเลข ๑ อยู่บนชื่อหลวงปู่ครับ

5
สวัสดีครับพี่ๆน้องๆเว็ปอุดร 108 ที่เคารพทุกท่านครับ
ขอแบ่งให้พี่น้องทุกคนทุกท่านสมาชิกชาวอุดร 108 เป็นการแบ่งเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่สายกรรมฐานอีสานบ้านเรา ราคาไม่แรง เป็นกันเองครับ
ชื่อบัญชี สิบตำรวจเอกศรัณย์ ตันติยาสวัสดิกุล
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 9835001227
ประเภทออมทรัพย์

สนใจสอบถามได้ครับ โทร 093-9599893 กราบขอบพระคุณครับ
รับประกันความแท้ 20 วัน เก๊ยินดีรับคืน โดยพระอยู่ในสภาพเดิม ไม่แตก ไม่บิด ไม่เบี้ยวครับ


1.พระบูชา 7 นิ้ว รุ่นแรก หลวงพ่อขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย ศิษย์ในองค์หลวงปู่คำดี ปภาโสและหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แห่งจังหวัดเลย สภาพสวย หายาก ใต้ฐานบรรจุเกศาครับ เบอร์ 332 เปิดเบาๆ 3900.- พร้อมส่งไปเลยครับ

6
พระครูธรรมคุณาทร
หลวงปู่สูนย์ จันทวัณโณ
วัดป่าอิสสระธรรม
อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
พระปฎิบัติดีปฎิบัติชอบอีกรูปและองค์ท่านเป็นศิษย์ในหลวงปู่สีลา อิสฺสโร,หลวงปู่อุ่น อุตตโม วัดอุดมรัตนาราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร (หลวงปู่ผ่าน เป็นศิษย์รุ่นพี่) ประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านมีหลายประการไม่ว่าแคล้วคลาด ด้านโชคลาภ ปลอดภัยจากภัยอันตราย
พี่ๆน้องๆสนใจเรียนเชิญเลยครับ
เปิดจอง19 ก.ค.60 ปิดจอง 9 ส.ค. 60
+++โอนเงิน ขอรบกวนค่าส่ง 60 บาท(ตั้งแต่1-4 เหรียญ) ค่าส่ง100 บาท(ตั้งแต่ 5 เหรียญเป็นต้นไป)+++
ขอบพระคุณครับ


7
ปิดจองเหรียญ รุ่นแรก หลวงปู่พูน กิตติโสภโณ วัดป่าภูน้อยสามพระแม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตะกรุดหลวงปู่มีประสบการณ์ทหาร ตำรวจ ประชาชน ล้วนอยากได้มาบูชา ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีหลวงปู่เมตตาสร้างเหรียญ รุ่นแรก ใครชอบ ใครศรัทธา
ทักข้อความตามสะดวกเลยครับ
(ศักดิ์ศรีรุ่นแรกครับ)ยอดน้อย สร้างน้อย ไม่เก็บตอนนี้จะเก็บตอนไหนครับ
+++โอนเงิน ขอรบกวนค่าส่ง 60 บาท(ตั้งแต่1-4 เหรียญ) ค่าส่ง100 บาท(ตั้งแต่ 5 เหรียญเป็นต้นไป)+++

8
ปิดจองเหรียญ เศรษฐี รุ่นแรก หลวงพ่อดำริ ปัญญาสาโร แห่งวัดป่าโพธิ์ชัย บ้านหนองน้ำเค็ม ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
ศูนย์จองคุณภาพ ศรัณย์(คำแคน) คนเดิมครับหรือติดต่อทางเว็ปไซต์อุดร108เช่นเคยครับหรือทักข้อความก็ได้ครับ
(ศักดิ์ศรีรุ่นแรกครับ)ไม่ควรพลาด!!!
+++โอนเงิน ขอรบกวนค่าส่ง 60 บาท(ตั้งแต่1-4 เหรียญ) ค่าส่ง100 บาท(ตั้งแต่ 5 เหรียญเป็นต้นไป)+++

9
ปิดจองเหรียญ รุ่นแรก จัมโบ้ หลวงปู่แก้ว สุจิณโณ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า
ศูนย์จองลำดับที่ 75 จะทักข้อความหรือโพสต์ก็ยินดีบริการครับ

10
ประวัติย่อ พระครูโพธิปัญญาภรณ์
(พระอาจารย์ดำริ ปัญญาสาโร)
เจ้าอาวาส วัดป่าโพธิ์ชัยหนองน้ำเค็ม
อ.เมือง จ.อุดรธานี ตั้งวัด พ.ศ.๒๔๗๓
( เป็นวัดเก่าที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาพักปฏิบัติกรรมฐาน)
พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
พระอาจารย์ดำริ ปัญญาสาโร
สถานะเดิม
ชื่อ นายดำริ นามสกุล เทพสาร
วิทยฐานะ ป.๔ อาชีพ ทำนา
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
สัณฐาน สันทัด สีเนื้อ ดำแดง
ตำหนิ แผลเป็นหน้าผากซ้าย
บิดา นายติ่ง มารดา นางบัวทอง
เกิดวัน ๕ ฯ ๔ ค่ำ ปี วอก
วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๙
บ้านเลขที่ ๑๙๗ หมู่ที่๘ ตำบล เชียงยืน
อ.เมือง จ.อุดรธานี (สังกัดนิกาย ธรรมยุติ)
บรรพชา
ชื่อ สามเณรดำริ นามสกุล เทพสาร
พระอุปัชฌาย์ พระเทพเมธาจารย์(หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
บรรพชาเมื่ออายุ ๒๐ปี ณ วันที่๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๙ วัดโพธิสมภรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี
อุปสมบท
ชื่อ พระดำริ ฉายา ปัญญาสาโร
พระอุปัชฌาย์ พระเทพเมธาจารย์(หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสิงห์ อินทปุญโญ
พระอนุสาวนาจารย์ พระมหามี สุทสสี
อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ปี ณ วันที่๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๑๙ เวลา ๑๓:๓๒ น. วัดโพธิสมภรณ์ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี
สังกัดวัด
วัดป่าโพธิ์ชัย ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี
หลวงปู่ดำริ ปัญญาสาโร ท่านยังเป็นหลานชายแท้ๆ ขององค์หลวงปู่สีทน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่
ท่านเคยไปศึกษาธรรมมะข้อวัตรปฏิบัติ กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น เช่น หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่สีทน สิลธโน หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
หลวงปู่ดำริ ปัญญาสาโร ท่านได้ไปจำพรรษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่สีทน สีลธโน ปี พ.ศ.๒๕๒๐ หลังจากนั้น ท่านก็ได้มาจำพรรษา และเป็นเจ้าอาวาส วัดป่าโพธิ์ชัย จนถึงปัจจุบัน ช่วงหน้าแลง ทางได้มีโอกาสไปธุดงค์ ท่านได้ไปศึกษาข้อวัตรกับหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ๑ เดือนกว่า หลวงปู่ขาว อนาลโย ๒๐ วัน หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ๑๕ วัน
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ดำริ ปัญญาสาโร
ได้กราบคารวะ ๑.หลวงปู่หลุย จันทสาโร(ท่านเคยมาจำพรรษาที่วัดป่าโพธิ์ชัย) ๒.หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ๓.หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ๔.หลวงปู่ซามา อจุตโต ๕.หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ๖.หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร ๗.หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ๘.หลวงปู่พิมพ์ พหุชาคโร ๙.หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมธโร ๑๐.หลวงปู่วัน อุตโม ๑๑.หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๑๒.หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล ๑๓.หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ๑๔.หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ๑๕.หลวงปู่ลี กุสลธโร ๑๖.หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ๑๗.หลวงปู่เผย วิริโย ๑๘.หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร ๑๙.หลวงปู่เจริญ ราหุโร ๒๐.หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ๒๐.หลวงปู่ชม โฆสโก ฯลฯ
วัดป่าโพธิ์ชัย สมัยชาวบ้านเล่าให้ฟังตอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาอยู่วัดแห่งนี้มีครูบาอาจารย์มาอยู่ศึกษาธรรมประมาณ70รูป หลวงปู่มั่น พอถึงเข้าพรรษาท่านก็เข้าไปจำพรรษาอยู่วัดป่าโนนนิเวศน์ เพื่อการเดินทางสะดวกของ พระธรรมเจดีย์(หลวงปู่จูม พันธุโล) มาศึกษาธรรมมะกับหลวงปู่มั่น พอถึงหน้าแลงออกพรรษาท่านก็มาพักอยู่ที่วัดป่าโพธิ์ชัย เพื่อโปรดพระยาอุดรที่เป็นเจ้าที่ ที่ยังติดอยู่กับสมบัติอดีต ให้ไปผุดไปเกิด
ลำดับเจ้าอาวาส หลวงปู่บุญมี ชลิโต พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น หลวงปู่บุญมี ชลิโต
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ครั้นปี พ.ศ.2486 บวชเป็นพระมหานิกายที่วัดบ้านยางมีพระครูคูณเป็นอุปัชฌาย์ พรรษาแรกก็สอบนักธรรมโทได้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2488 ท่านได้ญัตติเข้าในคณะธรรมยุต ที่วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) ครั้งเป็นพระเทพกวีเป็นอุปัชฌาย์ และให้ท่านไปพำนักฝึกการปฏิบัติกับหลวงปู่บุญมี ชลิตโต ที่วัดโพธิ์ชัย หนองน้ำเค็ม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ เคยอาราธนาท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ไปพำนักครั้งที่ท่านกลับจากเชียงใหม่ และหลวงปู่บุญมี ชลิโต
เคยได้รับการศึกษาอบรมกับท่านพระอาจารย์มั่น และดำเนินปฏิปทาตามพระบุพพาจารย์ ถวายตัวต่อ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ออกพรรษาปี พ.ศ.2488 แล้ว ได้กราบลาหลวงปู่บุญมี ชลิโต วัดโพธิ์ชัย หนองน้ำเค็ม เพื่อไปนมัสการ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งมาพำนักที่วัดป่าบ้านหนองผือนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
พ่อแม่ครูจารย์ที่เคยมาพักวัดป่าโพธิ์ชัย
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หลวงปู่แว่น ธนปาโล
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
หลวงปู่ชม โฆสโก
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงปู่พิมพ์ พหุชาคโร
หลวงปู่ลู ศาณวิริโย
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต (จำพรรษา ๑พรรษา)
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
หลวงปู่สีทน สีลธโน(จำพรรษาตอนท่านเป็นสามเณร)
หลวงปู่พัน ฐิตธัมโม(สหายธรรม)
พระอาจารย์สงวน สันตจิตโต
ฯลฯ
ข้อมูล หลวงปู่ดำริ ปัญญาสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ชัย ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้เรียบเรียง วชิระ คุยดี

11
รบกวนสอบถามครับ ข้อมูลที่ลูกค้าสั่งจองหายหมดเลยที่ร่วมจองเหรียญ รุ่นแรก พระมหาสังข์ทอง สังฆญาโน วัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนมเหรียญได้รับจากผู้สร้างแล้วครับ รบกวนใครสั่งจองแจ้งด้วยครับผม

หน้า: [1]
สมัครสมาชิกไม่ผ่าน หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕

อีเบย์ อุดรธานี ส่งด่วน รับนำเข้าสินค้าจากจีน power bank กระบอกน้ำ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ plc mitsubishi ปากกา taobao เฟอร์นิเจอร์ servo motor ราคา