อุดรธานี อุดร108 udon108.com

ห้องพระ => พระเครื่อง => ข้อความที่เริ่มโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 01:06:08 PM

หัวข้อ: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 01:06:08 PM
(http://uppic.sodazaa.com/image.php?id=3954_58B5199A)หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
จากหนังสืองานทำบุญ ๑๐๐ วันบรรจุอัฐิ หลวงปู่เพชร ปทีโป
นามเดิมชื่อ เพชร พุทธวงศ์ เกิดที่ สุขาภิบาลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๕

บิดาชื่อด้วง พุทธวงศ์
มารดาชื่อ นางปาน พุทธวงศ์
มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๒ คนคือ
๑.นางบุศ พุทธวงศ์ (ถึงแก่กรรม)
๒.หลวงปู่เพชร ปทีโป

ชีวิตวัยเยาว์

ขณะที่ยังเยาว์อยู่เป็นคนขรึมไม่ค่อยพูดเป็นคนจริงจัง สมถะอยู่กับพ่อ-แม่ จนเข้าวัยเรียนหนังสือประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านเกิดจนจบประถม ๒ บริบูรณ์ ในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นชั้นสูงแล้ว พอดีขณะที่มีอายุ ๑๔ ปี ตรงกับปีวอก พ.ศ. ๒๔๓๙ บิดา-มารดา พาครอบครัวอพยพไปในงานนมัสการพระธาตุหลวงนครเวียงจันทน์ ตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๑๒ โดยพักอาศัยบ้านญาติฝ่ายมารดาที่อุ้มวัดธาตุขาวเมือง ศรีสัตตนาคนหุด แขวงเวียงจันทน์ ไทย-ลาว เป็นบ้านพี่เมืองน้อง ข้ามแม่น้ำโขงไปมาหาสู่กันสะดวกสบาย ไม่ว่าพระ-โยม ก็ร่วมงานร่วมบุญมหาชาติกันเสมอ ครอบครัวหลวงปู่เพชร ปทีโป ก็เช่นเดียวกับประชาชนอื่นๆ

อนึ่งครอบครัวนี้มีสมาชิกน้อยคนเพียง พ่อ แม่ ลูกชาย และลูกสาว รวม ๔ คนเท่านั้น จึงง่ายต่อการปกครองเลี้ยงดู เพราะเชื้อสายตระกูลวงศ์ของ พ่อ แม่ เป็นคนมีศีล มีสัตย์ อุปัฏฐากพระสงฆ์องค์ศาสนา อยู่ตามกรอบแห่งศีลธรรม ยึดปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาอย่างดียิ่งโดยสอนลูก ๆ อยู่เสมอว่า “ลูกเอ๋ยคนดีต้องมีศีลธรรม กาย วาจา จิตใจ งานเรียบร้อยคือความมีศีล” จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้า คือ “มีธรรม ศีลธรรมนี้แหละจะนำพาชีวิตของพวกเราให้เจริญดี มีฐานะ มีอายุมั่นคงดำรงชีพโดยราบรื่น”

ด้วยเหตุนี้ครอบครัวนี้จึงได้ใกล้ชิดอุปัฏฐากพระสงฆ์ ครูอาจารย์ผู้สำคัญ ๆ หลายรูปทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ของแม่น้ำโขง เช่น ท่านสมเด็จลุน หลวงปู่ศรีทัต เป็นต้น ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ นักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน เดินแสวงหาโมกขธรรม ถือธุดงควัตรแถบอีสานตอนบน ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงสันภูเขาควายโดยมีบุญบารมีสูงยิ่ง ผ่านไปแถวถิ่นต่างๆ มีผู้คนเคารพนับถือมอบตนเป็นสานุศิษย์ ตามไปฟังเทศน์ฟังธรรม ทำสมาธิกัมมัฏฐานกับท่านแห่งละหลายพันคนบวชเป็นสามเณรกับหลวงปู่ศรีทัต

ครอบครัวนี้ก็ได้มอบลูกชายสุดที่รักคือ นายเพชร พุทธวงศ์ นี้ให้เป็นกัณฑ์เทศน์ หลวงปู่ศรีทัตใน ขณะนั้นท่านหลวงปู่ศรีทัตอยู่อาศัยปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่ที่วัดพระพุทธบาทเวินกลุ่ม (พระบาทโคกซวก) ตำบลพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยความเคารพนับถือ ศรัทธามากจึงเอาลูกชายติดเป็นกัณฑ์เทศน์แล้วแต่ท่านจะรับไว้ใช้อนุเคราะห์ ขณะนั้นปู่เพชร อายุได้ ๑๔ – ๑๕ ปีเท่านั้นเอง เมื่อพ่อ แม่ ยอมยกให้หลวงปู่ศรีทัตน์แล้ว ท่านก็ถือเป็นศิษย์นำติดไปเดินธุดงค์ในสถานที่ต่างๆ เพื่อรับใช้ปฏิบัติอุปัฏฐากพระตามธรรมเนียมลูกศิษย์ พระวัดป่าก็ต้องอดทน ทรมานตนอนุวัตรตามพระกัมมัฏฐานอยู่ลำบาก กินน้อย นอนน้อย คอยปฏิบัตธรรม กัมมัฏฐาน

ทำความเพียรให้มากๆ เพื่อให้เกิดความมุมานะบากบั่น ขยัน ไม่หลงตน ไม่ประมาทในชีวิตจนคลายจากนิสัยที่หยาบ มีอุปนิสัยโน้มไปยังส่วนที่ละเอียดทุกที ทั้งทางกาย วาจา และส่วนลึกแห่งจิตใจ ก็มั่นคงดี ใจศีลธรรม หลวงปู่ศรีทัต จึงอนุญาตให้บวชเป็นสามเณรได้ ตอนนั้นอายุย่างเข้าปีที่ ๑๖ การบวชเป็นสามเณรนั้น หลวงปู่ศรีทัต รับเป็นอุปัชฌาย์เอง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่ติดตามปฏิบัติธรรม ณ วัดพระพุทธบาทเวินกลุ่ม (โคกซวก) ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๔๑ ตรงกับปีจอ ร.ศ. ๑๑๗ จ.ศ. ๑๒๖๐ รัชกาลที่ ๕ ในขณะนั้นอายุ ๑๖ ปี นอกจากศึกษาเล่าเรียนศีลธรรม ท่องสวดแบบต่อหนังสือกับพระอาจารย์(เรียนตามคำบอก) ไม่มีหนังสือ ตำรามีน้อยไม่สะดวกด้วยตำราเหมือนในปัจจุบันนี้ แล้วต้องได้ฝึกทำสมาธิจิต นั่งกัมมัฏฐานเดินจงกรมวันละหลายชั่วโมง ดำเนินตามปฏิปทาของพระธุดงค์

ว่างจากเรียนและปฏิบัติแล้ว เวลากลางวันก็ชอบไปฝึกเรียนศิลปะการวาดรูป ปั้นพระพุทธรูป แกะสลักพระไม้จันทร์หอม และแกะสลักหินเป็นพระพุทธรูป จากหลวงปู่ศรีทัตเป็นประจำ จนเกิดความชำนาญกลายเป็นอุปนิสัยติดตัวมาจนกระทั่งอายุถึง ๗๐ – ๘๐ ปี ยังทำอยู่ ที่อยู่วัดบางแห่งเช่น วัดพระพุทธบาทโนนฆ้อง ถ้ำคอกม้า แกะสลักพระพุทธได้มาก ถึงกับทำพิธีบรรจุไว้ตามหน้าผา หน้าถ้ำก็มีมาก ส่วนที่เหลือจากมอบให้วัด ลูกศิษย์บางคนนำไปสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลก็มาก ขณะบวชเป็นสามเณรอยู่ได้พักอยู่จำพรรษาตามวัดดังนี้คือ

๒ พรรษาแรกอยู่ที่วัดพระพุทธบาทเวินกลุ่ม(โคกซวก) ปีพ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๔๔๒
พรรษาที่ ๓ ไปจำพรรษาที่วัดพระพุทธบาทบัวบด (พระบาทหอนาง) บ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปีพ.ศ. ๒๔๔๓
ส่วนปีพ.ศ. ๒๔๔๔ – ๒๔๔๕ ข้ามฟากไปเยี่ยมโยมที่ประเทศลาว จึงอยู่เข้าพรรษาที่วัดธาตุขาว เมืองศรีสัตตนาคนหุต เวียงจันทน์ ประเทศลาว
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 01:14:21 PM
หลวงปู่ศรีทัตพระอาจารย์ของหลวงปู่เพชร

(http://uppic.sodazaa.com/image.php?id=E89E_58B51B57)

หลวงปู่ศรีทัตท่านเป็นพระป่ามีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนากรรมฐานและทรงวิทยาคมทางด้านคาถาอาคมไสยเวท ซึ่งท่านได้ศึกษาวิชาอาคมด้านต่าง ๆ มาจากสมเด็จลุน แห่งนครจำปาศักดิ์ ประเทศลาว สมเด็จลุนท่านเป็นสุดยอดปรมาจารย์ของประเทศลาว พระเกจิอาจารย์ทางภาคอีสานแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่มีชื่อเสียงโด่งดังล้วนฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านทั้งสิ้น สมเด็จลุนท่านมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากมายเหลือจะบรรยายเป็นตัวอักษรได้ จะขอกล่าวไว้พอเป็นสังเขป สมเด็จลุนท่านสามารถเดินข้ามแม่น้ำโขงด้วยเท้าเปล่าและบางครั้งท่านจะไปนั่งสรงน้ำกลางแม่น้ำโขง นี่คืออิทธิปาฏิหาริย์ของท่านและในบรรดาลูกศิษย์ของสมเด็จลุน หลวงปู่ศรีทัตถือเป็นศิษย์เอกที่ได้รับการถ่ายทอดตำราวิทยาคมจากสมเด็จลุนจนหมดสิ้น


ลาสิกขาบทเพื่อไปเกณฑ์ทหาร

เมื่อออกพรรษาที่วัดธาตุขาว เมืองศรีสัตตนาคนหุต เวียงจันทน์ ประเทศลาวแล้ว จึงได้ไปกราบลาสิกขาบทต่อหลวงปู่ศรีทัตขณะนั้น หลวงปู่ศรีทัตท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทโพนแน ลาสิกขาบทแล้วรีบไปเกณฑ์ทหารที่บ้านเดิม คือ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๔๖


เป็นฆราวาส

ไม่ปรากฏหลักฐานว่าท่านได้รับเลือกเป็นทหารเกณฑ์หรือไม่ เมื่อเป็นฆราวาส ผู้ครองเรือนก็เป็นคนขยันทำมาหาเลี้ยงบิดา มารดา คือ นางปาน นายด้วย พุทธวงศ์ อย่างเต็มความสามารถ ในการปฏิบัติอุปัฏฐากบิดา มารดา จนคนใกล้ชิดเรียกว่า “ลูกกตัญญู” อาชีพหลักก็ทำนา ประกอบกับบิดาเป็นหมอยาโบราณ(ยาสมุนไพร) ไปรักษาคนป่วยกับบิดาเสมอ จนกลายเป็นหมอยาทั้งบิดา ลูก งานอดิเรกพิเศษคือชอบเรียนลำ กลอน เป่าแคน รับจ้างงานวันละ ๒ – ๓ บาท ก็เอา สมัยนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๑ บิดามารดา จึงย้ายบ้านจากอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไปอยู่กับญาติที่หมู่บ้านปากโสม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ขณะนั้นพี่น้องหลานๆ ยังอยู่มากมาย เช่นแม่ตู้ขาว แม่ของอาจารย์สดและกำนันพรม เพ็งสมภาร เป็นต้น ส่วนศิษย์ผู้ได้รับแสงสว่างแห่งชีวิตจากการเทศน์ แนะนำปฏิบัติธรรมตามนั้นมีมากจริงทั้งในประเทศไทย ลาว ฝรั่งเศส เพราะท่านเป็นคนดี มีญาณสูง มุ่งปรารถนาพุทธภูมิ แผ่เมตตาช่วยลูกศิษย์ผู้ดีมีศีลธรรมอย่างสม่ำเสมอ

ชีวิตคู่ระหว่างเป็นคฤหัสถ์


อนึ่งชีวิตระหว่างเป็นคฤหัสถ์อีกช่วงหนึ่งของท่าน ควรเขียนแทรกไว้ ณ ที่นี้ คือชีวิตคู่ของท่าน ครั้งหนึ่งระหว่างอยู่เขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีคนลาวเชื้อสายฝรั่งเศส พวกปลูกสวนป่าสักที่ เกาะดอนปากน้ำตอนตรงข้ามฝั่งไทย ของหมู่บ้านปากโสม ข้ามเรือมาเชิญนายด้วง พุทธวงศ์ บิดาท่านเพชรไปรักษาโรคตับ ของลูกสาวซึ่งอาการเป็นตายเท่ากัน ท่านเพชรตามบิดาไปด้วย เห็นอาการคนป่วยแล้วนึกสมเพช สงสาร หญิงสาวผู้ป่วยเป็นยิ่งนักกลัวว่าจะไปไม่รอดแน่ทั้งผอม ข้าวก็ทานได้แต่น้อย ก่อนจะลงมือรักษา จึงถือปากว่าถ้ารักษาหายจะขอไปเป็นน้องสาวจะได้ไหม? บิดามารดาของหญิงสาวที่ป่วยจึงบอกว่าได้ จะยกให้เลยขอให้แต่ให้รอดชีวิตเถอะ ปรากฏว่ารักษาอยู่ไม่นานโรคตับของหญิงนั้นหายจริงภายใน ๑ เดือน ทางครอบครัวผู้หญิงเขาจึงยกให้เป็นภรรยาของท่านเพชร พุทธวงศ์ เนื่องจากวาสนาต่อกัน อันจะเป็นคู่ชีวิตเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์

แต่อนิจจาความรักไม่สมหวัง อยู่ได้ ๓ – ๔ เดือนต้องเลิกร้างกันไปโดยไม่มีพันธะผูกพัน เป็นทั้งรักครั้งแรกและทั้งรักครั้งสุดท้ายที่มีต่อหญิงสาว เนื่องจากคำอธิษฐานของท่านว่าชาตินี้จะลงมาเพื่อบวชเป็นพระถือเพศบรรชิตบำเพ็ญบุญบารมีเพื่อสะสมเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต หลังจากนั้นมาท่านก็ครองตัวเป็นโสดมาโดยตลอด มุ่งเลี้ยงดูแต่บิดามารดาทั้งสองมา จนอายุย่างเข้าปีที่ ๓๑ พ่อ แม่ จึงพาย้ายไปพักอยู่กับญาติพี่น้องที่คุ้มวัดธาตุขาว


มองเห็นอนิจจังของชีวิต

เมื่อความเปลี่ยนแปลง หรือสภาพทั่ว ๆ ไป บ่งบอกถึงอาการภาวะว่าตกอยู่ใต้อนิจจาภาวะคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ของความเป็นอยู่ของชีวิตที่ผ่านมาโดยย้ายที่หาความอยู่ดีมั่งมีทรัพย์สิน แต่ได้ประสบพบเข้าทั้งที่เป็น
นิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่น่าปรารถนา คือ การได้ลาภ ได้ยศ ได้ความสุข และได้รับการยกย่องสรรเสริญ
อนิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา คือ การเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ได้ความทุกข์ และได้รับการนินทาว่าร้าย
เมื่อประสบกับชีวิตอย่างนี้ก็เริ่มคิดถึงหลักธรรมที่หลวงปู่ศรีทัต ซึ่งเป็นพระอาจารย์ท่านแรกที่สอนสั่งเรื่องชีวิต คือความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สาระแก่นสารดีงามโดยให้ยึดหลักปฏิบัติศีลธรรมทางพุทธศาสนา เป็นสรณะที่พึ่งประกอบกับยกภาษิตพระร่วงประกอบว่า

ที่มีภัยพึงหลีก ปลีกคนไปโดยด่วน
ได้ส่วนอย่ามักมาก อย่ามีปากว่าคน
รักตนกว่ารักทรัพย์ อย่าได้รับของเข็ญ
เห็นงามตาอย่าปอง ของฝากท่านอย่ารับ
ที่ทับจงมีไฟ ที่ไปจงมีเพื่อน
ทางแถวเตือนไคลคลา ครูบาสอนอย่าโกรธ


(https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/q85/s960x960/12238123_616908285115965_5618188391614067287_o.jpg?oh=2a725261f94708e04c9efadb5d9d7d5b&oe=593D4AE0)

อัฐิธาตุหลวงปู่เพชร ปทีโป

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 01:29:00 PM
จากหนังสือ “สืบสายพระโพธิญาณ สานปณิธานพระโพธิสัตว์”

(http://img.tnews.co.th/large/tnews_1470137318_356.jpg)

เปิดโผ! รายนามพระโพธิสัตว์ในเมืองไทย
พระอริยะผู้ปราถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต
หมั่นอธิษฐานถึงได้รับบารมีทั่วทุกคน

ตั้งแต่สัมยพระสมณโคดม องค์พระศรีอรยเมตรตรัยได้ลงมาเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีหลายครั้ง
ครั้งพุทธกาลได้ลงมาเกิดเป็น พระภิกษุนามว่า “อชิตะ”
พระพุทธองค์ได้ประกาศว่าท่านจะเป็น “พระศริอารย์” ในภายภาคหน้า
กาลต่อมาได้มาเกิดเป็น “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด”
ลงมาเกิดเป็น “พระภิกษุวัดไลย์ ลพบุรี” และมาเกิดเป็น “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”

(http://img.tnews.co.th/userfiles/image/11_n.jpg)

 การบำเพ็ญบารมีของ “พระศรีอารย์” ถือว่าถึงเส้นชัยแล้ว
แต่ท่านก็สร้างบารมีต่อเนื่อง เพราะมีโพธิจิตเมตตาสงสารสรรพสัตว์
คอยช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากและบอกทางพ้นทุกข์อยู่เสมอ
ในปัจจุบันถือว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีสูงที่สุด
ผู้ที่อธิษฐานจิตถึงท่านจะได้รับการช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์

ทั้งนี้จากหลักฐานที่เป็นบันทึกจากครูบาอาจารย์
และเหล่าศิษย์ใกล้ชิด สามารถสรุปรายนามพระโพธิสัตว์ในเมืองไทย ไว้ดังนี้

รายนามพระโพธิสัตว์ในเมืองไทยโดยสังเขป

๑ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นพระศรีอริยเมตรตรัยกลับชาติมาเกิด ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว

๒ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เป็นการแบ่งภาคของหลวงปู่ทวดและนับเป็นภาคหนึ่งของพระศรีอรยเมตรตัรย ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว

๓ สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เป็นพระโพธิสัตว์

๔ หลวงพ่อปาน โสนันโท เป็นโพธิสัตว์บารมีเต็ม ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว

๕ ครูบาศรีวิชัย เป็นพระโพธิสัตว์ ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว

๖ ครูบาขาวปี เป็นพระโพธิสัตว์

๗  ครูบาชัยวงศาพัฒนา เป็นพระโพธิสัตว์

๘  หลวงปู่ญาคูสีทัตต์ เป็นพระโพธิสัตว์บารมีแก่กล้าได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว

๙ หลวงปู่เพชร ปทีโป เป็นพระโพธิสัตว์

๑๐ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวก จ.มุกดาหาร  เป็นพระโพธิสัตว์

๑๑ ครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง เป็นพระโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว

๑๒ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นพระโพธิสัตว์แต่เดิมแล้วลาพุทธภูมิรวมบารมีเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันชาติ

๑๓ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เป็นพระโพธิสัตว์แบบวิริยะธิกะแล้วลาพุทธภูมิ

๑๔ หลวงตาม้า หรือพระวรคต วิริยธโร วัดถ้ำเมืองนะ เป็นพระโพธิสัตว์
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 01:34:51 PM
พระโพธิสัตว์บารมีเต็มเท่านั้นถึงสามารถประทับรอยเท้าบนแผ่นหิน


(https://f.ptcdn.info/948/008/000/1377605394-4-o.jpg)

หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระโพธิสัตว์ที่หลายคนเชื่อว่าท่านคือหลวงปู่ทวดแบ่งภาคมาเกิด

เรื่องที่ ๑ พระโพธิสัตว์ - หน่อพุทธภูมิ - การแบ่งภาค
เนื้อหาทั้งหมดในกระทู้นี้เรียบเรียงจากหนังสือกายสิทธิ์เล่ม ๑
สำนักสงฆ์พุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะในปัจจุบัน) ตีพิมพ์เมื่อ ๑๐ กว่าปีก่อน


ช่วงที่ ๑

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓ วันหนึ่ง ขณะที่ผู้เขียนกำลังนั่งคุยกับหลวงปู่ ท่านได้ถามผู้เขียนว่า "เคยได้ยินเรื่องการแบ่งภาคไหม" ผู้เขียนเรียนตอบท่านว่า "เคยครับ ในเรื่องรามเกียรติ์ พระรามแบ่งภาคมาจากพระนารายณ์ มีจริงหรือครับหลวงปู่" หลวงปู่ท่านนิ่งอยู่อึดใจหนึ่งแล้วตอบว่า "มีจริงเหมือนกัน อย่างหลวงปู่ทวดแบ่งภาคมาเกิดไงละ" เกี่ยวกับเรื่องนี้ เคยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนถามหลวงปู่ ซึ่งหลวงปู่ตอบว่า "มี...แต่ทำได้ในพวกหน่อพุทธภูมิ" หลวงปู่ท่านเคยบอกผู้เขียนว่า "แก รู้ไหมว่า ในหลวงท่านเป็นใคร ท่านคือผู้ปรารถนาพุทธภูมิ กำลังใจของท่านพวกนี้จะต้องเป็นผู้นำหมู่คณะ ดูอย่างวัวยังมีจ่าฝูง นกก็ต้องมีหัวหน้าฝูง วัดก็ต้องมีเจ้าอาวาส อย่างหลวงพ่อใหญ่ (พระโบราณคณิสร อดีตเจ้าอาวาสวัดสะแก) แต่หน่อพุทธภูมิที่มีบารมีเต็มแล้ว สูงแล้ว เขามักจะไม่เป็นกษัตริย์ เพราะจะมีภาระหนักหน่วง ส่วนใหญ่เขามักเป็นคนธรรมดาแล้วบวชพระ แต่จะบำเพ็ญบารมีจนในที่สุดจะกระเทือนถึงพระราชวงศ์เอง พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ท่านมีบุญมาก และเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการผู้ใหญ่ทำตาม"

ผู้เขียนจึงเรียนถามท่านต่อไปว่า "หลวงปู่ครับ หน่อพุทธภูมิที่บารมีเต็มแล้ว ท่านก็ไม่ต้องมาเกิดแล้วใช่ไหม รอการตรัสรู้เลยที่ชั้นดุสิต หรืออย่างหลวงปู่ก็ไม่ต้องมาเกิดแล้วใช่ไหมครับ" หลวงปู่ตอบว่า "กำลัง ของพุทธภูมิมีหน้าที่ที่จะทำให้มหาชนมีความสุข ถ้ามีคนเรียกร้องหรือบ้านเมืองเกิดยุคเข็ญก็ต้องลงมาช่วย จะคิดเอาแต่สบายได้ยังไง นั่นไม่ใช่ความคิดของหน่อพุทธภูมิ อย่างนี้พระอรหันต์สำเร็จแล้ว ท่านก็ไม่ต้องยุ่งกับใคร ไม่ต้องทำอะไรแล้วซิ" หลวงปู่ท่านตอบคำถามของผู้เขียนเสร็จแล้ว ท่านปรารภถึงการจัดการเรื่องศพของท่านต่อไปว่า "ถ้าข้าตายแล้วอย่าเก็บศพไว้นาน เจ็ดวันเผาเลย ไม่เผาก็โยนทิ้ง เดี๋ยวจะกลายเป็นหากินกับศพ"

ผู้เขียนได้แย้งท่านว่า "กลัววัดจะร้าง" หลวงปู่ท่านตอบว่า "เรื่อง เผาไม่เผา ต้องแล้วแต่คำสั่ง ดูอย่างหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ท่านสั่งไม่ให้เผา เพราะกลัวพระเณรจะอดอยาก แต่สำหรับข้าให้เผา เวลาจะเผาให้เผายืน ข้าจะได้ไปไหนได้" ผู้เขียนจึงถามท่านว่า "หลวงปู่ไม่ไปนิพพานหรือ" ท่านตอบว่า "จะ ไปได้อย่างไร คนนี้ก็เรียก คนนั้นก็ร้อง ข้าไปแค่หัวตะพานก็พอ ดูอย่างหลวงปู่ทวดซิ มีคนเรียกร้องท่านมากมาย บารมีท่านเต็มท้องฟ้า อย่างข้าเอง คนไหนคิดถึงข้า ข้าก็คิดถึงเขา คนไหนไม่คิดถึงข้า ข้าก็คิดถึงเขา เพราะในวันหนึ่งๆ ข้าต้องอธิษฐานไปให้หมู่คณะทุกวันไม่เคยขาด วันละ ๓ ครั้ง เขาจะได้ไม่เป็นอันตรายทั้งเช้ามืด ตอนเย็น ตอนกลางคืน ก่อนนอน เพื่อเป็นการช่วยเหลือหมู่คณะ"

ผู้เขียนฟังจบ พร้อมกับสำนึกในเมตตาของหลวงปู่ที่มีต่อลูกศิษย์อย่างมาก หลวงปู่ท่านได้ย้ำด้วยความเมตตาต่อไปอีกว่า "คิด ถึงพระครั้งหนึ่ง บารมีพระมาถึงเราไปกลับ ๗ เที่ยว รวมแล้ว ๑๔ ครั้ง ได้กำไรดีไหมล่ะ นี่มีในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าบอกกับพระอานนท์ ถ้าเราคิดถึงพระได้เหมือนกับคิดถึงแฟนเมื่อไหร่ แสดงว่าจะดีแล้ว"


หลวงปู่ดู่ท่านกล่าวว่า พระโพธิสัตว์บารมีเต็ม ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอันใกล้ เทวดา ท่านจะขอให้ประทับรอยเท้าบนแผ่นหินไว้ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของมนุษย์ เทวดา ทั้งหลาย เช่น หลวงปู่ทวด ท่านก็ประทับรอยเท้าไว้ที่วัดพะโคะ ครูบาศรีวิชัย ประทับรอยฝ่ามือ ฝ่าเท้าไว้ที่วัดพระพุทธบาทแก่งสร้อย ฯ
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 01:40:55 PM
หลวงปู่ทวด

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiNvJvSy6m9GlaB965Srz3HKXp86ea9yc21ctyW7Wiwc4zgFDY)

รอยเท้าหลวงปู่ทวด ที่วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

(http://uppic.sodazaa.com/image.php?id=486D_58B52212)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 01:44:16 PM
ครูบาศรีวิชัย

(http://images.palungjit.org/attachments/16523-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-0013-jpg)

รอยฝ่ามือ ฝ่าเท้าครูบาศรีวิชัย
ที่วัดพระพุทธบาทแก่งสร้อย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


(http://www.dannipparn.com/data/attachment/forum/month_0903/090321232839d321ef436e8a1f.jpg)

(http://www.dannipparn.com/data/attachment/forum/month_0903/0903212336cd8bd5c62e4fca94.jpg)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 01:47:06 PM
โดยหลวงปู่เพชรได้ประทับรอยเท้าทั้งสองข้างไว้ที่ถ้ำประเทศลาว
เป็นคำบอกเล่าของหลวงปู่คำตันที่ปรึกษาพระสังฆราชประเทศลาว
หลวงปู่คำตันเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เพชรได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เพชรถึง ๒๐ พรรษา


(http://bp2.blogger.com/_qhSN1oE-7go/RmAh6i8a8rI/AAAAAAAAACU/PGya4ctaLHA/s200/160220071341.jpg)

ภูเขาควายตั้งอยู่ที่บ้านนายาง เมืองธุรคม แขวงเมืองเวียงจัน มีพื้นที่ ๒,๐๐๐ ไร่ บนยอดเขาภูเขาควายปัจจุบันได้ถูกสร้างเป็นวัดชื่อ “วัดป่าพระบาทภูเขาควาย” โดยหลวงปู่คำตัน วรราช (พระประเทศลาว) ซึ่งท่านเป็นคนเมืองธุระคม บ้านอยู่ใกล้ๆ ภูเขาควาย ท่านบวชเป็นสามเณร ตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี และก็อยู่ในภูเขาศํกดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่เด็ก โดยท่านอยู่กับ หลวงปู่เพชร ปัจจุบันท่านจะอยู่ประจำที่วัดดงป่าลาน ในเมืองเวียงจัน และจะขึ้นมาวัดป่าพระบาทภูเขาควาย เป็นช่วงๆ โดยส่วนใหญ่จะนำเงินและวัสดุก่อสร้างมาให้กับช่างทีทำการสร้างสิ่งก่อสร้างในวัด แต่ถ้าหลวงปู่ไม่อยู่ บนเขาก็มีพระลาว ๔ รูป สามเณร ๑ รูป แม่ชี ๕ รูป และยังมีโยมที่คอยช่วยงานวัดอีกหลายคนไป ๆ มา ๆ นอกจากยังมีพระไทยเดินทางมาพักเป็นช่วงไม่ขาด
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 01:55:42 PM
(https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10945589_1531302027136696_8517617503470562104_n.jpg?oh=2058d90f0eb76dd25418bb48f99dc9f2&oe=5940ECFF)

เรื่องเล่าจากหลวงปู่คำตัน

เรื่องมีดังนี้ครับ เมื่อครั้งที่หลวงปู่คำตันท่านปรนนิบัติหลวงปู่เพชรที่ถ้ำประเทศลาว เช้าวันหนึ่งหลวงปู่คำตันเข้าไปหาหลวงปู่เพชรตามปกติ แต่วันนี้ที่แปลกคือ มีรอยเท้าประทับอยู่บนหินครับ หลวงปู่คำตันก็เลยงง และสงสัยว่ารอยใคร ใช่รอยหลวงปู่เพชรหรือเปล่าก็เลยเข้าไปถามหลวงปู่เพชรว่ารอยใครใช่รอยปู่หรือเปล่าหรือรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นแต่หลวงปู่เพชรก็ไม่ตอบได้แต่ยิ้มให้เฉยๆ หลวงปู่คำตันก็เลยไม่กล้าถามต่อ แต่ก็สงสัยว่ารอยใครวันต่อมาก็เข้าไปหาหลวงปู่เพชรตามปกติและที่แปลกอีกคือวันนี้ก็มีอีกรอยหนึ่งประทับอยู่ข้างกัน ทำให้หลวงปู่คำตันสงสัยเข้าไปอีกว่ารอยใครก็เรียนถามหลวงปู่เพชรอีกว่ารอยใคร หลวงปู่เพชรก็ไม่ตอบเช่นเคยได้แต่ยิ้มให้เฉยๆโดยหลวงปู่คำตันก็อยู่กับหลวงปู่เพชรแค่สองรูปเท่านั้น

ปัจจุบันหลวงปู่คำตัน วรราช วัดพระพุทธบาทภูเขาควาย สปป.ลาว ได้มรณภาพแล้ว โดยได้ประชุมเพลิงสรีระธาตุหลวงปู่ใหญ่คำตัน ที่วัดดงป่าลานเวียงจันทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 02:03:02 PM
หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

(https://www.web-pra.com/upload/amulet-page/1439-3fab.jpg)

วันหนึ่งมีลูกศิษย์ นำพระมาให้หลวงพ่อฤาษีฯดู หลวงพ่อฤาษีฯก็จับพระองค์นั้นไว้ครู่หนึ่ง แล้วพูดว่า ตั้งแต่จับพระมา พระที่มีพลังแรง ก็มี พระสมเด็จ พระของหลวงพ่อปาน และพระองค์นี้ ข้าฯสงสัย ก็เห็นครูบาศรีวิชัยอยู่ตรงหน้า ยังไม่ได้ถามอะไร ท่านครูบาศรีวิชัยก็บอกเองว่า “พระนี้ท่านทำเอง” แล้วก็ส่งพระคืนให้ลูกศิษย์

ลูกศิษย์ทำหน้างง ๆ เพราะไม่ทราบเหมือนกันว่า พระนี้ครูบาศรีวิชัยอธิษฐานจิตทราบแต่เพียงเป็นพระที่ครูบาบุญทืม จ.ลำพูน สร้างไว้ เลยย้อนกลับไปถามครูบาบุญทืม ก็ได้ความว่า เป็นพระรอดเนื้อดินเผาขนาดองค์เล็ก (วงการพระเรียกว่าพระรอดเณรจิ๋ว) ที่ครูบาบุญทืมทำไว้ตอนเป็นเณรหนึ่งบาตรพระ ถวายครูบาชุ่ม ครูบาชุ่ม โพธิโก ก็นำไปให้ครูบาศรีวิชัยอธิษฐานจิตให้ แสดงให้เห็นว่า พระ วัตถุมงคลที่มีพลังแรงมากๆ พระโพธิสัตว์ได้อธิษฐานจิตไว้ เพราะพระโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญบารมีมาช้านาน และพระวัตถุมงคลต่างๆ ท่านก็อธิษฐานบุญบารมีทั้ง ๓๐ ทัศของท่านไว้ด้วย


อธิบาย บารมี ๓๐ ทัศ

การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นๆ บารมีที่บำเพ็ญนั้นคือ ทานบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี รวมเรียกว่าบารมี ๓๐ (๓ x ๑๐) โดยแบ่งเป็นบารมีชั้นธรรมดา ๑๐ (บารมี) บารมีชั้นกลาง ๑๐ (อุปบารมี) และ บารมีชั้นสูง ๑๐ (ปรมัตถบารมี) รวมเป็นบารมี ๓๐ ประการ

อีกตอนหนึ่ง มีโยมผู้หญิงเพิ่งเคยมากราบหลวงพ่อฤาษีฯ แล้วอยากรู้
หลวงพ่อค่ะ ทำไมหนูไม่รวยซักที หลวงพ่อฤาษีฯท่านมองครู่หนึ่ง แล้วตอบว่า ไม่ถูกหวยนะเหรอ ผู้หญิงคนนั้นทำหน้าแดงๆ อายๆ แล้วพูดว่า “หลวงพ่อรู้ด้วย” หลวงพ่อฤาษีฯท่านก็ตอบว่า แขวนพระอรหันต์ขอกับพระอรหันต์ท่านไม่สงเคราะห์หรอก เพราะท่านถือว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ต้องขอกับพระโพธิสัตว์นู่น เพราะพระโพธิสัตว์ท่านยังสงเคราะห์ลูกหลาน ลูกศิษย์ อยู่ถ้าอันใดสงเคราะห์ได้ท่านก็สงเคราะห์ (ผู้หญิงคนนั้น บอกต่อว่า หลวงพ่อฤาษีฯท่านรู้ด้วยว่าแขวนเหรียญพระอรหันต์ และยังรู้ด้วยว่าขอให้ถูกหวยแต่ไม่ถูก รวมทั้งรู้ด้วยเคยมาขอหวยกับหลวงพ่อปานแล้วถูก )


(https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13659046_706627546144038_38767078189051722_n.jpg?oh=c641a3659c544d25873898189fedcd36&oe=5926A099)
ที่นำเสนอดังนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่า ยังมีหลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์บารมีเต็มที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอันใกล้อีกหนึ่งองค์ผู้ซึ่งประทับรอยเท้าบนแผ่นหินได้ พระวัตถุมงคลของท่านก็อธิษฐานจิตบารมี ๓๐ ทัศ ไว้ด้วย เพื่อไว้คุ้มครองลูกหลาน ลูกศิษย์ ลูกหา ผู้ซึ่งนับถือท่าน ไว้ทุกประการ
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 02:19:49 PM
(https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x296/11846791_1643659545912574_2372478398027731171_n.jpg?oh=bbe5de9dd08fcd4efe504c8980b8bdb9&oe=593419EA)
อุปสมบทเป็นภิกษุ

นายเพชร พุทธวงศ์ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
ตรงกับปีขาล จ.ศ. ๑๒๗๖ วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๗
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มาฆบูชา ณ อุโบสถ วัดพระธาตุ ท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
โดยพระอาจารย์ศรีทัต รับเป็นพระอุปัชฌาย์
พร้อมด้วยพระคณาจารย์คู่สวดและคณะอันดับสงฆ์ ๑๓ รูป
ทำพิธีกรรมอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา
สำเร็จเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา เวลา ๑๔.๓๕ น.
ได้รับฉายาการเกิดเป็นพระภิกษุใหม่ในพระพุทธศาสนาว่า “ปทีโป ภิกขุ” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/f/fb/02855_009.jpg/300px-02855_009.jpg)
พระธาตุท่าอุเทน


ที่ตั้ง วัดพระธาตุท่าอุเท น ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ประวัติ ตาม ประวัติที่จารึกไว้ที่กิแพงพระธาตุกล่าว ท่านอกจารย์สีทัตถ์
ได้เป็นหัวหน้า ชักชวนพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกัน
ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔ใช้เวลาทั้งสิ้น ๖ ปีจึงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
หลัก ฐาน พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยม
ซึ่งจำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กและสูงกว่าพระธาตุพนม
บริเวณฐานและชั้นเรือน ธาตุมีลายปูนปั้นงดงาม ภายในองค์พระธาตุมี ๒ ชั้น

ชั้นแรกก่อเป็นอุโมงค์บรรจุพระพุทธ สารีริกธาตุ
ซึ่งท่านอาจารย์สีทัตถ์อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ่ง ประเทศพม่า
รวมทั้งมีพระพุทธรูปและของมีค่าต่าง ๆที่ผู้มีจิตศรัทธาได้นำมาบรรจุไว้ด้วย
ขั้น ๒ ก่อครอบอุโมงค์ สูงประมาณ ๕ วา ถัดมาเป็นพระธาตุองค์นอกในปี พ.ศ. ๒๕๔๐
ส่วนซุ้มประตุฐานชั้นล่างขององค์พระ ธาตุด้านทิศใต้ได้พังทลายลง
กรมศิลปากรจึงได้ทำการบุรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๑
พร้อมทั้งได้ ทำการเสริมคานคอนกรีตภายใน
เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงเป็นการป้องกันองค์พระ ธาตุพังทลายด้วย
อายุ สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๕๔ - พ.ศ. ๒๔๕๙
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 02:25:17 PM
(http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/pic-monk/lp-setat-1.jpg)
หลวงปู่ศรีทัตผู้มีบารมีธรรมสูงยิ่ง

หลวงปู่เพชร เป็นภิกษุรุ่นแรกที่ร่วมสร้างพระธาตุท่าอุเทน ร่วมกับหลวงปู่ศรีทัตผู้มีบารมีธรรมอันสูงยิ่ง จะเห็นได้แจ้งชัดเจน เรื่องจิตอธิษฐานสร้างพระธาตุท่าอุเทนของท่านคือ
-ทรายตามลำน้ำโขงแถวนั้น ไม่เคยขึ้น ณ ที่นั้นมาก่อน เมื่อหลวงปู่ศรีทัตจะลงมือสร้างพระธาตุใหม่แล้ว ทรายหาดนั้นขึ้น จนแล้วเสร็จหาดทรายในปีถัดไปก็ไม่โผล่ขึ้นอีก
-เหตุอัศจรรย์อีกข้อคือ ตลิ่งฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณพระธาตุท่าอุเทนตั้งอยู่ จะยื่นออกไปโดยตลิ่งไม่พัง ส่วนที่อื่นๆ พังหมด
-และตอนที่ท่านทิ้งธาตุวางขันธ์ ๕ ของหลวงปู่ศรีทัตเมื่อวันศุกร์แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๘๔ อายุจะรวมถึง ๘๐ ปีเท่าอายุขัยพอดี โดยร่างกายธาตุขันธ์ของหลวงปู่ศรีทัตไม่เน่าเปื่อย หรือมีกลิ่นเหม็น เหมือนคนนอนหลับ โดยไม่ได้ฉีดยาอะไรเลย จนกระทั่งเผาร่างของท่าน


(https://www.web-pra.com/upload/shopItem2/3986/614360-1fe49.JPG)
การปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เพชร

หลวงปู่เพชร ปทีโป เมื่อบวชแล้วก็ปฏิบัติตามแบบสมถะกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของหลวงปู่ศรีทัต โดยเคารพมั่นในองค์อาจารย์
- อยู่ร่วมปฏิบัติก่อสร้างพระธาตุท่าอุเทนรวม ๔ ปี
- ธุดงค์ไปมาอยู่ระหว่างพระธาตุโพนสัน พระธาตุท่าอุเทน จึงเปลี่ยนที่อยู่ปฏิบัติไปวัดถ้ำผาน้ำย้อย ภูเขาควาย ไปมาอยู่ ๗ ปี
- หลังจากนั้นก็ไปธุดงค์ ที่วัดธาตุสามหมื่น ภูเขียว พระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านผือ ร่วมก่อสร้างกับหลวงปู่ศรีทัตอยู่อีก ๑๒ ปี ไปมาแถวนั้นจึงบูรณะรอยพระพุทธบาท และพระธาตุบัวบกเป็นที่เสร็จบริบูรณ์พร้อมกัน มีงานนมัสการเป็นประเพณีต่อมา เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๔ ทุก ๆ ปี ตรงกันกับงานของวัดพระธาตุท่าอุเทน เพราะหลวงปู่ศรีทัตเป็นผู้กำหนดไว้เช่นเดียวกัน
เมื่อเสร็จธุระงานนมัสการรอยพระพุทธบาทบัวบกบ้านติ้ว อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีแล้ว พระคณาจารย์ร่วมคณะมากับหลวงปู่ศรีทัต ต่างก็ขอลาอาจารย์แยกย้ายกันออกธุดงค์ตามช่วงฤดูกาล ตามแต่อัธยาศัย หลวงปู่เพชร ก็เดินทางมายังถ้ำผาดัก พระบาทผาจอง บนสันภูพาน ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม ตามที่ได้นิมิตเห็น อันมีสุวัณณะนาคขอร้องให้อยู่ร่วมสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทผาจอง บ้านปากโสม ท่านก็รับไว้ และภายหลังจึงได้มาร่วมสร้างจนแล้วเสร็จ
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 02:29:20 PM
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTR1358DmtOkwR1Cv0Qt6YXQDWFqg4v8bDCxMdIHw50slZ7IEEQ)
อุปนิสัยหลวงปู่เพชร ปทีโป

หลวงปู่เพชร ปทีโป ชอบปฏิบัติธรรมด้านสมถะ วิปัสสนาเป็นชีวิตจิตใจมาโดยตลอดอย่างเคร่งครัด ชอบที่วิเวก สงัด ขรึมไม่ชอบพูดคุยมากนัก สอนแต่น้อย ปฏิบัติให้มาก แต่ไม่หนีแขก คนไปคนมา ท่านจะแนะนำว่า “ควรทำเป็นกัมมัฏฐานทุกๆ อิริยาบถ” คือ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ให้เป็นสมถะวิปัสสนา

กิจประจำ

หลวงปู่เพชร สวดมนต์เก่ง นั่งสมาธิแผ่เมตตา เดินจงกรมกัมมัฏฐาน อ่านหนังสือ จารหนังสือ เขียนผ้ายันต์ตัวธรรม แกะสลักพระพุทธรูปสวยงาม เทศน์ทำสลับกันอยู่เป็นประจำ ไม่ชอบทำงานคั่งค้าง อากูลรีบทำให้เสร็จเป็นอย่างๆ ไป ไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คนมากๆ วาจาท่านศักดิ์สิทธิมาก พูดอะไรต้องเป็นไปตามนั้นเสมอ ตะกรุด ผ้ายันต์ เหรียญ มงคลท่านทำมีอานุภาพมาก แต่ไม่ชอบทำบ่อยเฉพาะวันสำคัญ หรือมีคนมาขอรับความเมตตาเท่านั้น
คติธรรมประจำใจ
“คนหลัก เป็นคนใบ้ เจียมใจหายาก นักปราชญ์เป็นซาเพ้อ ไผซิฮู้ฮอมเห็น”
หมายความว่า “คนที่ฉลาดแหลมคมทำตัวเป็นคนโง่
คนไม่ฉลาดแต่ถ่อมตัวเก็บไว้ภายในเหมือนคมในฝัก
การเป็นนักปราชญ์ แต่แกล้งทำตัวเป็นคนบ้าแกล้งเป็นคนเขลาเบาปัญญา
ใครจะหยั่งรู้จิตใจกันได้บ้าง”
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 02:36:59 PM
(http://www.ubonpra.com/board/index.php?action=dlattach;topic=113.0;attach=1184;image)

การปฏิบัติธรรม

ได้ยึดหลักการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานตามแบบของหลวงปู่ศรีทัต และสมเด็จลุน ถือธุดงค์วัตรปฏิบัติไปมาไทย ลาว ชอบอยู่ตามภูเขาควาย สำนักถ้ำคูหา ถ้ำน้ำทน ถ้ำคอกม้า พระพุทธบาทโพนฆ้อง พระบาทโพนฉัน ติดตามหลวงปู่ศรีทัต ธุดงค์ร่วมกับ หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่คง คัมภีโร หลวงปู่ด่อน อินทสโร ถ้ำเจียไปซ่อมแซมพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ร่วมสร้างพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และอีกหลายแห่งที่เป็นพระพุทธบาท สำนักกัมมัฏฐาน รวมเวลาอยู่แสวงหาโมกขธรรม ปฏิบัติกัมมัฏฐานอยู่ฝั่งลาวถึง ๔๓ ปี (ด้วยเหตุนี้จึงมีหลายคนคิดว่าท่านเป็นคนเชื้อสายลาว แต่แท้จริงท่านเป็นคนไทยเชื้อชาติไทย สัญชาติไทยโดยกำเนิดเลย โดยท่านถือกำเนิดที่สุขาภิบาลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๕)

การปฏิบัติเมื่อกลับประเทศไทย

การปฏิบัติธรรมของท่านเมื่ออยู่ที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ได้ก่อสร้างวิหารครอบรอยพระพุทธบาทผาจ่อง บ้านปากโสม และเสนาสนะต่างๆ ทุกอย่างในวัดเปิดสำนักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานมาหลายสิบปี จึงย้ายสำนักมาปฏิบัติที่สำนักพระธาตุผาใหญ่ บ้านห้วยไซยงัว ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย บนหลังภูพาน(ชาวบ้านเรียกถ้ำห้วยม่วง)โดยได้มีโยมอุบาสิกาเก้า เอกพันธ์ พร้อมคณะศรัทธาทางกรุงเทพฯ เป็นโยมอุปัฏฐากอุปถัมภ์สร้างวัดเจดีย์ อุโบสถ ศาลา กุฏิและต่างๆ เป็นอันมาก ทางส่วนอำเภอสังคม และอำเภอใกล้เคียงก็ได้มาร่วมอนุโมทนาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ทำสมาธิจิต

ท่านทำสมาธิจิต แผ่เมตตาแก่บ้านที่เดือดร้อนขัดข้อง อยู่ไม่เย็นเป็นสุข ท่านไปทำหลักบ้านให้ดีทุกแก่งเช่น บ้านนางัว บ้านปากโสม บ้านผาแดง บ้างแก้งใหม่ บ้านนาโคก บ้านสังกะสี บ้านนาขาม บ้านดงต้อง บ้านห้วยไซยงัว เป็นต้น ฝั่งลาวก็มีหลายสิบหมู่บ้าน ทั้งนี้เพราะสมาธิจิต เมตตาท่านสูงมาก

บั้นปลายชีวิต

หลวงปู่เคยปรารภว่า “คนตายแล้วไม่น่าจะให้คนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ลำบากด้วยเลย” โดยประการทั้งปวง เช่นสร้างที่ใส่กระดูกก็บอกว่าเอากระดูกเข้าธาตุเจดีย์ ซึ่งเอาคำของพระอรหันต์มาใช้ เพราะพระธาตุพระเจดีย์เป็นที่บรรจุอัฐิของพระอรหันต์ คนเราธรรมดาจะไปเลียนแบบไม่งามเป็นการยกตนเทียมท่าน ดังนั้นเมื่อตายแล้วท่านก็สั่งไว้มิให้เก็บศพไว้นาน เพราะท่านสงสารสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จะตายด้วย เพราะงานศพท่าน
มีลูกศิษย์แย้งว่า ถ้าเก็บศพไว้บำเพ็ญของท่าน ลูกศิษย์จะได้มาร่วมบุญมากๆ อุทิศบุญให้หลวงปู่มากๆ ปัจจัยบำรุงวัดก็จะได้มาก หลวงปู่ท่านตอบว่า ดีมีเหตุผล แต่ของหลวงปู่ไม่อยากให้ทำ กลัวจะลำบากหมู่พวก ถ้าพูดถึงบุญกุศลเป็นของดี แต่หลวงปู่ทำเองด้วยตนเองมามากแล้ว สงสารแต่หมู่พวกศิษย์โยมต่างๆ นั่นแหละ ควรสงสารตัวเองเถอะ อย่าได้สงสารปู่เลย เมื่อเป็นเช่นนั้นคณะศิษย์ต่างๆ ก็ทำตามคำปรารภของหลวงปู่

ละสังขาร


หลวงปู่เพชร ได้อนุญาตให้โยมอุปัฏฐากทำการก่อสร้างอุโบสถขึ้น ๑ หลัง สำเร็จบริบรูณ์ สั่งให้ทาสีพระธาตุเจดีย์ใหม่ ถวายอุโบสถแก่สงฆ์ ให้เสร็จบริบูรณ์ สำเร็จทุกอย่างแล้วท่านก็ลาคณะศิษย์ทุกคนเพื่อมรณภาพ ตามอายุขัย ที่กำหนดโดยอาการสงบ ณ วัดพระธาตุผาใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เวลา ๑๙.๑๐ น. ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีชวด รวมอายุได้ ๑๐๑ ปี ๑๑ เดือน ๒๒ วัน
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 02:44:12 PM
(https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSNGMl0tnTaSVwbbFxyOuCH-1ujabWCwVx6dQfzxjfrzgKJmFZ)
ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ จังหวัดหนองคาย

หลวงปู่เพชร ปทีโป ท่านเสกใบไม้เป็นกบ

มีนักสะสมพระเครื่องระดับเซียนยุคต้นในจังหวัดหนองคาย (เซียนระดับขุดพระกรุสำคัญในหนองคาย..หินโงม..ดอนกุ้งดอนแก้ว..วัดคงกระพันชาตรี..เขาหล่ะ พระกัจจายน์กรุวัดธาตุ นางธาตุบังพวน)ชวนเพื่อนสนิทไปกราบปู่เพชร ยุคนั้นกันดารกันมากไฟฟ้ายังไปไม่ถึงท่านนี้ปรนนิบัติหลวงปู่ตั้งแต่เช้า พอมื้อเย็นเริ่มหิว ตลาดก็แสนจะไกลหลวงปู่ว่า ใต้ถุน ตรงที่ล้างเท้ามีกบใหญ่อยู่เอามากินเสีย (เอเป็นพระเป็นเจ้าขวนปาณาติบาต หรือ?)ญาติผมลงไปหาไม่เจอ จึงขึ้นมาบ่นกับหลวงปู่ ท่านว่าเออเดี๋ยว....ท่านเอาใบพลูมาเป่า แล้วว่าได้กบแล้วมื้อนี้อิ่มหนำสำราญกับขาโต้ยกบ อย่างนี่เขาเรียกอภิญญาไหมครับ...เรื่องถวายอีกครึ่งหวีก็ได้

สมัยก่อนมีโยมผู้หนึ่งตั้งใจ จะไปกราบหลวงปู่ที่วัด และตั้งใจนำกล้วยสุกมาถวายด้วยหนึ่งหวีแต่ทางไปวัดหลวงปู่นั้นทั้งไกล และลำบากมากต้องเดินเข้าไป จากถนนเลียบโขง หนองคาย-เมืองเลย ตรงทางแยก น้ำตกธารทอง บ้านผาตั้งเข้าไปไม่มีรถต้องเดินเข้าไป และเมื่อเดินไปถึงประมาณกลางทางก็เวลาประมาณเที่ยงเกือบบ่าย แล้วก็หิวมากก็เลยตัดสินใจกินกล้วยที่นำมาถวายหลวงปู่เพื่อประทังความหิว แต่ก็ทานไม่หมดเหลืออยู่ประมาณครึ่งหวี ด้วยความที่กลัวหลวงปู่จะตำหนิก็เลยเอากล้วยที่เหลือทิ้งไป แล้วก็ออกเดินทางต่อจนถึงวัด เมื่อถึงวัดแล้วก็จะเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่ แต่ประโยคแรกที่หลวงปู่ทัก หลวงปู่บอกว่า "เหลือเท่าไหร่ก็เอามาถวายเท่านั้นก็ได้ ไม่ต้องเอาไปทิ้งหรอก โยม คนนั้นถึงกับขนลุก ว่าหลวงปู่รู้ได้อย่างไร" แล้วก็เข้ากราบนมัสการและ ขอขมาหลวงปู่
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 02:52:33 PM
(http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/02/Y11755111/Y11755111-11.jpg)

พระพุทธบาทสี่รอย จังหวัดเชียงใหม่

ไปปรากฏบนยอดเขาได้อย่างอัศจรรย์

เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว โยมเก้า เอกพันธ์ และคณะได้นำหลวงปู่ไปนมัสการพระพุทธบาท พระธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่ทางภาคเหนือเพราะท่านเคยไปธุดงค์ และมีนิมิตเห็นพระพุทธบาท ๔ รอย ที่เชียงใหม่ไปถึง ๒ ครั้ง จึงได้ขึ้นโดยบนนั้น มีพระองค์หนึ่งมีม้า ๑ ตัว เป็นพาหนะสำหรับนำคนผู้มีศรัทธาจะขึ้นไปนมัสการรอยพระบาท พระและโยมก็ต้องนิมนต์ท่านนั่งบนหลังม้า แต่ท่านก็ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นม้า ท่านบอกว่าเป็นอาบัติ หลวงปู่ให้พระ โยมขึ้นไปก่อนให้ค้างบนเขานั้น ๑ คืน ตอนกลางคืนท่านจึงจะขึ้นไป พอตอนกลางคืนก็ปรากฏเห็นท่านอยู่บนยอดเขานั้นแล้ว อย่างน่าอัศจรรย์ในบุญบารมีของท่านยิ่งสร้างศรัทธายิ่งขึ้น แก่คณะโยมเก้า และพระภิกษุสงฆ์ผู้อุปัฏฐากติดตามเป็นอย่างยิ่ง
(http://i1252.photobucket.com/albums/hh563/nongsho/1-9.jpg)


เรื่องตะกรุด ฝนแสนห่า

คุณอาบริบูรณ์ เรียนถาม หลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับ ฝนแสนห่า เป็นยังไงหรอครับ ดียังไงเหรอ หลวงปู่ก็เลยถามกลับว่าอยากได้เหรอ
(ถามอย่างนี้ก็เข้าทางคุณอาบริบูรณ์เลยครับ)คุณอาบริบูรณ์ก็เลยบอกว่าอยากได้ครับหลวงปู่

แล้วหลวงปู่ก็เดินเข้าไปในห้อง ประมาณไม่กี่นาที หลวงปู่เดินก็ออกมา
แล้วยื่นตะกรุดฝนแสนห่าให้ คุณอาบริบูรณ์ อาบริบูรณ์แกดีใจมากครับที่หลวงปู่เมตตา
ทุกวันนี้ตะกรุดดอกนั้นก็ยังอยู่กับแกตลอดเวลา แกยังเอาให้ดูเลยครับ
เรื่องนี้อาบริบูรณ์เล่าให้ฟังเองกับปากเลยครับ คุณอาบริบูรณ์อยู่ กรุงเทพฯ แกเป็นคนจีน ไหลหลำ อายุ ประมาณ ๗๐
ทุกวันนี้แกยังขับรถยนต์จากกรุงเทพฯมาหนองคายประจำเพื่อปฏิบัติธรรมครับ

เรื่องฝนแสนห่า หลวงตาองค์ปัจจุบัน เล่าให้ฟังว่า ต้องเป็นผู้มีสมาธิดี พลังจิตสูงนะถึงจะทำได้สำเร็จ เพราะไม่เช่นนั้น
ธาตุไฟแตก หลวงตา(เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน***มรณภาพแล้วปีพ.ศ. ๒๕๕๙***) บอกอย่างนั้น และหลวงตายังเล่าให้ฟังอีกว่าจริงๆแล้วฝนแสนห่านะ ต้องสวดแสนจบนะ ถึงจะสมบูรณ์หลวงตาเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับ

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 03:07:45 PM
ผ้ายันต์หลวงปู่เพชร ปทีโป

(http://www.ubonpra.com/board/index.php?action=dlattach;topic=113.0;attach=7341;image)

(http://upic.me/i/yg/dsc04691.jpg)

อธิษฐานจิตเป็นผ้ายันต์ ตะกรุดโดยไม่ต้องเขียน จาร

ครั้งหนึ่งพักอยู่ที่พระพุทธบาทโพนฆ้อง มีญาติของโยมพ่อยกไปขอตะกรุดกันอาวุธปืนและขอผ้ายันต์เพื่อให้หลานของพ่อตู้มุกดาไปเป็นทหารลาว พ่อยกขันดอกไม้ให้พร้อมด้วยผ้าขาว แผ่นทอง ท่านหลวงปู่เพชร บอกให้วางขันไว้ก่อนคุยเรื่องสมาธิภาวนาและเรื่องทั่วไป จนจะมืดค่ำแล้วโยมก็จะกลับ ก็เลยทวงถามหลวงปู่ หลวงปู่เพชรเลยให้นั่งรอ ท่านจะทำให้ ปรากฏว่าโยมนั่งไม่ถึง ๓ นาที หลวงปู่บอกเสร็จแล้ว ผ้ายันต์ ตะกรุด ก็เขียนจารเรียบร้อยเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่ง เพราะหลวงปู่แค่เป่า ผ้ายันต์ ตะกรุด ก็เป็นตัวยันต์เรียบร้อย เหมือนท่านจาร เขียนให้เลย แสดงให้เห็นถึงอำนาจจิตที่สูงส่งของท่านหลวงปู่เพชร


พระบูชาหินทรายที่หลวงปู่เพชร ปทีโป ท่านแกะเป็นพุทธบูชา

(http://image.free.in.th/z/iu/fcpzx.jpg)


ครั้งหนึ่ง หลวงปู่เบ้า ธนเสฏโฐ ผู้เป็นศิษย์ของหลวงปู่เพชรเล่าให้ฟังถึง ปฏิปทา การเดินธุดงค์ ของท่านว่าขณะอยู่วัดถ้ำพระ เมืองนาทรายทอง ว่าถ้ำนี้หลวงปู่เพชรเป็นผู้นิมิตเห็นที่บรรจุพระพุทธรูปอยู่ภายในทำให้ท่านซึ่งมีความปรารถนาพุทธภูมิเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มีศรัทธากล้ายิ่งขึ้นจึงแกะพระพุทธรูปด้วยหินบ้าง ไม้จันทร์หอม และปั้นพระปูนด้วยเป็นจำนวนมากบรรจุเพิ่มเข้าไปอีกในถ้ำพระนั้น
เมื่อว่างงานประจำหลวงปู่เพชรท่านก็จะพาพระไปเดินธุดงค์ไปที่ดาลสูง โดยห่างจากหมู่บ้านมากถึง ๑๐ กิโลเมตรเป็นอย่างน้อย (คำว่า “ดาลสูง” หมายถึงเนินเขาที่มีหินพื้นเป็นแผ่นหินตลอดและสูงชันขึ้นไป) ไปครั้งละเกือบ ๑ เดือน ไปเพื่อฝึกศิษย์ ออกจากนั้นก็นำคณะไป “ถ้ำน้ำทน” ซึ่งยิ่งกันดารมาก วกเวียนมาพระพุทธบาทโพนฆ้อง และถ้ำคอกม้า
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 03:29:06 PM
เรื่องหลวงปู่เพชร ปทีโป เสกใบไผ่เป็นปลาหลด

(http://www.thaigoodview.com/files/u20767/E0_B8_A5_E0_B8_B2_E0_B8_AB_E0_B8_A5_E0_B8_94.jpg)

(http://www.biogang.net/upload_img/biodiversity/biodiversity-15301-2.jpg)

(https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSebGWvzBQzQYQS6nUBTNLTOdpsNz4Q1OCz7dPrTBnP5RjY6qJJYA)

พ่อนวยท่านเล่าให้ฟังว่า ประมาณปี ๒๕๒๐ ต้นๆ ได้เดินทางไปกับเพื่อน เริ่มต้นเดินทางที่ อ.ท่าบ่อ ขี่รถมอเตอร์ไซด์ ไปสองคน  ออกบ้านประมาณ ๘-๙ โมงเช้า  ถึงวัดหลวงปู่เกือบบ่ายโมง พ่อนวยบอกว่าตอนนั้นหนทางไปวัดลำบากสุดๆครับ ทั้งเข็น ที้งพัก ทั้งลากทั้งจูง ท่านว่าอย่างนั้นครับ  พอไปถึงวัดทั้งสองคนก็หิวข้าวมาก  พอไปกราบหลวงปู่แล้วถามท่านว่า หลวงปู่ครับพอมีอาหารที่โรงครัวเหลือบ้างไหมครับ  หลวงปู่บอกว่ามีแต่ข้าว กับหมดแล้ว  เอาอย่างนี้ให้ไปเอาใบใผ่มาให้หลวงปู่หน่อยปู่จะหาอาหารให้กิน  พ่อนวยงงมากครับว่าไปเอาใบใผ่มาทำไม  เพื่อนอีกคนก็ไปเอามา พอหลวงปู่ได้ใบใผ่มาท่านก็จับมาเสกซักครู่หนึ่ง แล้วโยนลงไปที่ถังน้ำ ปรากฎว่ากลายเป็นปลาหลดครับ  พ่อนวยและเพื่อนทั้งเเปลกใจ ทั้งทึ่งและศรัทธาในตัวหลวงปู่มาก  แล้วถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ทำได้ไงครับ  แล้วเอามันมาฆ่าจะไม่บาปหรือครับ  ปู่บอกว่าไม่บาปหรอกทำกินเลย  ทั้งสองท่านเลยลงมือสังหารและแกงปลาหรดกิน  ปรุงอะไรทุกอย่างเรียบร้อย  พอเปิดฝาออกจะชิน้ำ ปรากฎว่ากลายเป็นใบใผ่เหมือนเดิมครับทั้งสองท่านก็งงเหมือนเดิมอีก แต่ก็กินเหมือนเดิม เพราะหิวข้าวมากแล้ว  พ่อนวยท่านเล่าให้ผมฟังครับ เกี่ยวกับหลวงปู่เพชร ท่านบอกว่าสุดยอดมากๆเรื่องวัตถุมงคลท่านเหนียวสุดๆครับ
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 03:31:44 PM
รูปหล่อใส่แว่นตา หลวงปู่เพชร ปทีโป

(http://i826.photobucket.com/albums/zz183/porpek/1-39.jpg)
(http://i826.photobucket.com/albums/zz183/porpek/2-32.jpg)
(http://i826.photobucket.com/albums/zz183/porpek/3-8.jpg)


หลวงปู่เพชรช่วยชีวิต ทำให้โจรยิงไม่ออก

         มีเสี่ยค้าไม้,ค้าวัสดุก่อสร้าง อยู่ที่ ท่าบ่อ ท่านหนึ่งครับสมัยนั้น เสี่ยผู้นี้ท่านขึ้นไปกราบหลวงปู่ และได้รับ รูปหล่อหลวงปู่เพชร ใส่แว่นมาองค์หนึ่ง ได้รับมากับมือหลวงปู่เพชรท่านก็เอามาไว้บูชาปกติ
        อยู่มาวันหนึ่ง สมัยนั้นมีโจรขึ้นปล้นบ้านเสี่ยผู้นี้ และถูกจ่อยิงด้วยปืน ปรากฏว่าปืนไม่แตกครับ  ยิงไม่ออก
เสี่ยผู้นั้นเลยลอดตายมาอย่างปาฏิหาริย์จนถึงทุกวันนี้ ทุกวันนี้เสี่ยผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่ครับ และก็ห้อยหลวงปู่เพชร พิมพ์ใส่แว่น ขึ้นคอประจำ

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 03:34:48 PM
หลวงปู่เพชร ปทีโป เหยียบอ้อขามโขง

(http://mblog.manager.co.th/uploads/289/images/1a3.jpg)

ต้นอ้อเป็นไม้ที่เกิดบริเวณลำน้ำโขง หรือแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป
ลักษณะคล้ายต้นไผ่หรือลำเหมือนต้นอ้อย แต่ขนาดลำต้นเล็กกว่ามาก
เรื่องนี้ต้องเป็นที่กล่าวถึง เมื่อเอ่ยชื่อ "หลวงปู่เพชร สังคม"
ชาวบ้านจะกล่าวขวัญถึงหลวงปู่ที่สามารถเหยียบต้นอ้อข้ามแม่น้ำโขงได้
เรื่องนี้ได้รับคำยืนยันจากที่ปรึกษาพระสังฆราชประเทศลาว
และลูกศิษย์หลวงปู่เพชรทุกองค์
และชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นลูกศิษย์ตามปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เพชร
ว่าเคยเห็นหลวงปู่เพชรเหยียบต้นอ้อข้ามแม่น้ำโขงได้

นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้ว ยังมีประสบการณ์ต่างๆจากวัตถุมงคล
ของท่านที่เป็นที่ทราบดีมาถึงปัจจุบันว่า ไม่ธรรมดาเลย
เพราะคนลาวอพยพ เมื่อครั้งสมัยลาวแตก คนสปป.ลาวไม่น้อย

ได้พึ่งใบบุญของหลวงปู่เพชร ที่ปลอดภัยจากคมกระสุนและอยู่
รอดมาจนเท่าทุกวันนี้ ท่านเป็นที่พึง ที่ศรัทธามากของญาติโยม
สองฝากฝั่งแม่น้ำโขงครับ คนแถวสังคม ศรีเชียงใหม่ น้ำโสม ฯ
หวงพระ(วัตถุมงคล) หลวงปู่เพชร หลวงปู่เครื่อง มากกว่าห่วงทรัพย์สินอย่างอื่นเสียอีก
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 03:40:05 PM
(http://www.ndwc.go.th/web/images/130255p2.jpg)
หลวงปู่เพชรสวดมนต์คาถาฝนแสนห่าขอฝน ช่วยชาวบ้าน

เป็นเรื่องเล่าของเจ้าอาวาสวัดผาใหญ่วัดวชิรวงศ์องค์ปัจจุบันลูกศิษย์หลวงปู่เพชร(มรณภาพแล้วปีพ.ศ. ๒๕๕๙)

(http://www.uppic.org/image-B50A_52EA698E.jpg)
หลวงตาประสิทธิ์ โชติธัมโม อดีเจ้าอาวาสวัดผาใหญ่วชิรวงศ์

          ถิ่นอีสาน จะประสบปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ ฟ้าฝนไม่ตกตามฤดูกาล ในปีนั้นหนองคายแล้งจัด แผ่นดินแตกระแหง ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ชาวบ้านเลยยกขบวนมาขอพึ่งบารมีหลวงปู่เพชร หลวงปู่ท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคืนนี้ก็ตกชาวบ้านก็กลับพร้อมตั้งหน้าตั้งตาคอยเฝ้าอยากเห็นวาจาศักดิ์สิทธิของหลวงปู่เพชร เพราะเชื่อในบุญบารมีของท่าน คืนนั้นหลวงปู่เพชรเลยชวนพระภิกษุสงฆ์ทั้งวัดไปสวดมนต์โดยบอกกับพระทั้งวัดว่าจะสวดมนต์ขอฝน หลวงปู่เพชรและพระทั้งวัดสวดมนต์ได้ประมาณครึ่งชั่วโมง ปรากฎลมแรงขึ้น ๆ มีเมฆก่อตัวครึ้ม ฟ้าเริ่มแลบแปร๊บๆ และไม่เกินห้านาทีต่อมาฝนก็ตกหนักพอได้ให้ชาวบ้านอุปโภค บริโภค และเพาะปลูก และก็เป็นจุดเริ่มต้นของชาวบ้านถ้าปีใดฝนแล้งก็จะมานิมนต์หลวงปู่สวดมนต์ขอฝนเป็นประจำ และหลวงปู่เพชรผู้เป็นพระโพธิ์สัตว์เปี่ยมไปด้วยเมตตาก็จะ สงเคราะห์ลูกหลานสวดมนต์ขอฝนทุกๆครั้งและประสบความสำเร็จในทุกๆครั้งด้วย แม้หลวงปู่เพชรจะมรณภาพไปแล้วปีใดฝนแล้งชาวบ้านก็จะมาจุดธูป จุดเทียนขอเมตตาจากรูปปั้นหลวงปู่เพชรอยู่เสมอๆ


คาถาอิติปิโส ๘ ทิศ(ประจำวันเกิด)
 
พุทธคุณ
อิติ ปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุตสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

คาถาอิติปิโส ทั้งแปดทิศ มีชื่อเรียกและแต่ละบทเป็นดังนี้

บทที่๑ ทิศตะวันออก (วันจันทร์ กำลังวัน เท่ากับ ๑๕)

" อิระชาคะตะระสา "  เรียกว่าคาถากระทู้เจ็ดแบก
มี พุทธคุณด้านแคล้วคลาด ทรหดคงทนต่ออาวุธต่างๆ บุคคลที่เกิดวันจันทร์ หากได้สวดทุกวันจะช่วยหนุนดวงและป้องกันภัย หรือใช้ท่องเวลาจะเดินทางไปทางทิศตะวันออก

บทที่๒ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  (วันอังคาร กำลังวัน เท่ากับ ๗)

" ติหังจะโตโรถินัง " เรียกว่าคาถาฝนแสนห่า
มี พุทธคุณด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ บุคคลที่เกิดวันอังคาร หากได้สวดทุกวันจะช่วยหนุนดวงและป้องกันภัย หรือใช้ท่องเวลาจะเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และใช้สวดขอฝนได้

บทที่๓ ทิศใต้ (วันพธ กลางวัน กำลังวัน เท่ากับ ๑๗)

" ปิ สัม ระดล ปุ สัต พุท " เรียกว่าคาถานารายณ์เกลื่อนสมุทร
มี พุทธคุณด้านเมตตาดี ภูตผีและกันคุณไสย วิญญาณร้าย แก้โรคภัยไข้เจ็บ บุคคลที่เกิดวันพุธ(กลางวัน) หากได้สวดทุกวันจะช่วยหนุนดวงและป้องกันภัย หรือใช้ท่องเวลาจะเดินทางทิศใต้

บทที่๔ ตะวันตกเฉียงใต้ (วันเสาร์ กำลังวัน เท่ากับ ๑๐)"

โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ " เรียกว่าคาถานารายณ์ขว้างจักร ตรึงไตรภพ
มี พุทธคุณด้าน เมตตามหานิยม ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย คุณไสย คุ้มครองป้องกันภัย มีอำนาจตะบะเดชะ บุคคลที่เกิดวันเสาร์ หากได้สวดทุกวันจะช่วยหนุนดวงและป้องกันภัย หรือใช้ท่องเวลาจะเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

บทที่๕ ทิศตะวันตก (วันพฤหัสบดี กำลังวัน เท่ากับ ๑๙)

" ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ " เรียกว่าคาถานารายณ์ตวาดป่าหิมพานต์
มี พุทธคุณด้านมหานิยม มีอำนาจป้องกันภัย คุ้มครอง บุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดี หากได้สวดทุกวันจะช่วยหนุนดวงและป้องกันภัย หรือใช้ท่องเวลาจะเดินทางไปทางทิศตะวันตก

บทที่๖ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (วันพุธ กลางคืน กำลังวัน เท่ากับ ๑๗)

" คะ พุท ทู ทัม วะ คะ " เรียกว่าคาถานารายณ์ถอดจักร
มี พุทธคุณด้านเมตตา ถอดถอนคุณไสยอำนาจชั่วร้ายปลดปล่อยวิญญาณ บุคคลที่เกิดวันพุธ(กลางคืน) หากได้สวดทุกวันจะช่วยหนุนดวงและป้องกันภัย หรือใช้ท่องเวลาจะเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ


จากคำบอกเล่าของลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งได้ยินมาจากเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน(มรณภาพแล้วปีพ.ศ.๒๕๕๙)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 03:46:45 PM
(http://img.tnews.co.th/userfiles/image/005(26).jpg)
พระยานาคบังฝนให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หลวงปู่เพชรพาไปเอาเหล็กไหล

       มีท่านผู้หนึ่งเล่าให้ฟังว่าสมัยที่หลวงปู่มหาศรีจันทร์ ได้ธุดงค์ไปพร้อมหลวงปู่เพชรไปที่ฝั่งลาว หลวงปู่เพชรท่านได้พาหลวงปู่มหาศรีจันทร์ ไปเอาเหล็กไหลในถ้ำแห่งหนึ่งแต่ถ้ำแห่งนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือ ถ้าลืมตาจะมองไม่เห็นทางเข้าถ้ำแต่ถ้าหลับตาจะเห็นเป็นทางเข้าไปอย่างชัดเจนเลย  หลวงปู่เพชรบอกกับหลวงปู่มหาศรีจันทร์ว่าให้รออยู่หน้าถ้ำตรงนี้ท่านจะเข้าไปเอาเหล็กไหล และหลวงปู่เพชรก็กำชับอีกว่า ไม่ว่าจะ เกิดอะไรขึ้นห้ามลุกจากที่ไปไหนแล้วหลวงปู่เพชรก็เข้าไปเอาเหล็กไหลหลวงปู่มหาศรีจันทร์ท่านก็นั่งสมาธิรอที่หน้าถ้ำ สักพักก็เหมือนมีงูใหญ่มาเลื้อยผ่านตักท่านขนาดลำตัวใหญ่มาก(น่าจะเท่าต้นมะพร้าวได้ จากคำบอกเล่าของท่านหนึ่ง) หลวงปู่มหาศรีจันทร์บอกว่าตัวใหญ่และหนักมากกว่าจะเลื้อยผ่านท่านเสร็จขาท่านปวดมากแทบจะขยับไม่ได้เลย  หลังจากนั้นไม่นานหลวงปู่เพชรก็ออกมาจากถ้ำ พอออกมาหลวงปู่เพชรก็ถามท่านว่าเป็นยังไงบ้าง หลวงปู่มหาศรีจันทร์ก็ตอบว่าปวดขามากครับแทบขยับขาไม่ได้เลย  หลวงปู่เพชรบอกว่าเป็นพญานาคที่เขารักษาถ้ำและเหล็กไหลแห่งนี้เขาหวงมากแต่ก็ไม่มีอะไรเขามาดูมาเยี่ยมมเฉยๆ และท่านก็บอกว่า ถ้ำแห่งนี้แบ่งผู้ดูแลรักษาเป็นสามฤดู มี ยักษ์ พญานาค  ลับแลแบ่งเวลากันเฝ้าเป็นผู้ดูแล
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 03:57:26 PM
(http://www.esantime.com/wp-content/uploads/2014/04/a9s7r-239x300.jpg)(http://www.esantime.com/wp-content/uploads/2014/04/paafh-240x300.jpg)
เหรียญหลวงปู่วัดลุ่ม รุ่นแรก หลวงปู่เพชร ปทีโป และหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร ร่วมกันอธิษฐานจิต
มีการลองปืนยิงกันหลังพิธีอธิษฐานจิตเสร็จ มีแต่เสียงไกปืนแต่ไม่มีปืนกระบอกไหนเลยที่ลูกปืนออกจากปากลำกล้องได้

 
(http://www.esantime.com/wp-content/uploads/2014/04/zjp54.jpg)
หลวงปู่วัดลุ่ม
เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
สถานที่ตั้ง
ประดิษฐานอยู่ วิหารวัดลุ่ม วัดโนนเกษม ตั้งอยู่บ้านเจื้อง หมู่ 4 ตำบลแก้งไก่ อ.สังคม
จ.หนองคาย

ชื่อเป็นทางการคณะสงฆ์
วัดโนนเกษม
ความเป็นมา
วัดโนนเกษม สร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๓๙ มีเนื้อที่ ๖ ไร่ หรือราว ๆ ๑๑๓ ปี ที่ผ่านมา วัดแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่ยาวจรดแม่น้ำโขง โดยที่ไม่มีทางหลวงแผ่นดินวิ่งตัดผ่าน และการคมนาคมอาศัยทางเรือในการเดินทาง ต่อมา(จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าในหมู่บ้าน) เมื่อมีทางหลวงวิ่งตัดผ่านที่ของวัด ชาวบ้านก็ได้ชักนำกันไปพัฒนาวัดให้เป็นระเบียบอยู่ประจำ เพราะกลัวว่าถ้าปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า ชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องหรือมาจากที่ต่าง ๆ จะมาจับจองที่ดินแปลงนี้เป็นของตนเอง เพราะเมื่อก่อนที่วัดยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง ต่อมา จนกระทั่งวันหนึ่ง (ประมาณ 70 ปี ที่ผ่านมา) ชาวบ้านได้ไปปรับพื้นที่ของวัด (ที่ปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่าวัดลุ่มจนติดปาก) ตรงที่เป็นหลุมก็ขุดดินตรงที่เป็นเนิน (โพน) ไปถม จนกระทั่งไปขุดเจอพระพุทธรูป ที่เรียกว่า หลวงปู่วัดลุ่มนั่นเอง ต่อมา จึงได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ ก่อสร้างวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก มาจนถึงปัจจุบัน

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
(จากคำบอกเล่าปากต่อปาก) ผู้ใดมีความทุกข์กายสุขใจ ในเรื่องใด ๆ เช่น อยากมีลูก อยากให้ลูกมีงานทำ รับราชการ ไปทำงานเมืองนอก สอบได้ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ ก็เข้าไปกราบไหว้บูชาขอพรต่อองค์หลวงปู่ ก็ได้รับผลสำเร็จกันทุกคน และก็จะมีการนำผ้าอังสะ (ผ้ามีเหลืองของพระ) หรือนำบั้งไฟไปจุดบูชา แล้วแต่จะตั้งจิตอธิษฐานอย่างไร ก็บูชาอย่างนั้น

คำกล่าวบูชาหลวงปู่
อิมานิสักกาเรนะ ตังพุทธัง อภิปูชยามะ
อิมานิสักกาเรนะ ตังธัมมัง อภิปูชยามะ
อิมานิสักกาเรนะ ตังสังฆัง อภิปูชยามะ

หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
สหธรรมิก หลวงปู่เพชร ปทีโป

(https://www.web-pra.com/upload/amulet-page/1599-5e42.jpg)


จากคำบอกเล่า จากผู้เฒ่าผู้แก่ มีอยู่ว่า

ขณะที่ หลวงปู่เพชร ปทีโป และ หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร ทำพิธีการอธิฐานจิตเหรียญหลวงปู่วัดลุ่ม รุ่นแรกอยู่นั้น หน่วยนปข.(หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้าโขง)ได้ทำการซ้อมอยู่ โดยการโยนระเบิดและยิงปืน บริเวณข้าง ๆ โบสถ์ปรากฏว่าระเบิดไม่แตก และปืนยิงไม่ออกครับ เป็นเรื่องเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิของเหรียญรุ่นนี้ มาจนถึงทุกวันนี้

และอีกเรื่องบอกว่า เข็มฉีดยาแทงไม่เข้า ต้องถอดเหรียญหลวงปู่วัดลุ่มออกก่อนจึงฉีดยาได้ มีผู้ป่วยไม่สบายแขวนเหรียญรุ่นนี้ไปหาหมอ และได้ให้พยาบาลฉีดยา แต่เข็มฉีดยาหัก แทงไม่เข้า พยาบาลที่ฉีดยาต้องบอกให้ถอดเหรียญออกถึงจะฉีดยาได้
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 04:06:32 PM
(http://image.free.in.th/z/it/sam_4697.jpg)
พระพุทธเมตตาที่ประดิษฐานที่วัดผาใหญ่ฯ อ.สังคม จ.หนองคาย ศักดิ์สิทธิ์มากครับ

จากงานเขียนของนายวิสูตร วงศ์วิริยะ นายอำเภอสังคม
เขียนเมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
(ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เกษียณอายุราชการแล้ว
ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๕ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ขอนแก่น)

กระผมได้รู้จักหลวงปู่เพชร เมื่อครั้งย้ายมารับราชการ ที่อำเภอสังคมใหม่ ๆ คือเมื่อประมาณ ๑ ปีที่ผ่านมานี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ได้แนะนำให้ขึ้นไปไหว้หลวงปู่เพื่อเป็นสิริมงคล

วัดหลวงปู่ ชื่อ วัดพระธาตุผาใหญ่ ตั้งอยู่บนสันเขาภูพาน เขตตำบลผาตั้ง สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๔๐๐ เมตร บริเวณวัดเป็นลานหินกว้าง อากาศเย็นสบาย ทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นหมู่บ้านที่เชิงเขา ๔ – ๕ หมู่บ้าน บรรยากาศวิเวกเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่และคณะศิษย์เป็นอย่างยิ่ง และทางขึ้นไปสู่วัดหลวงปู่นั้นก็ลำบากอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน

เมื่อได้พูดคุยกับหลวงปู่ จึงได้ทราบว่า ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่สำเร็จธรรมชั้นสูงสุดองค์หนึ่งของเมืองไทย แต่ท่านถือสมถะไม่ชอบแสดงตัว ไม่ชอบความเด่นดังครึกโครม เหรียญและเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆ ของท่าน ไม่ค่อยอนุญาตให้ใครทำ นอกจากคนใกล้ชิดเท่านั้นที่อนุญาตให้ทำในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อให้ญาติโยมและศิษย์ผู้ใกล้ชิดไว้บูชาสักการะ และวัตรปฏิบัติ และบารมีธรรมของหลวงปู่นั้นเด่นดังมาก ทั้งสองฝั่งโขง คือ ไทย-ลาว และต่างประเทศเลยทีเดียว

เมื่อกระผมพบกับหลวงปู่นั้น ท่านชราภาพมากแล้ว อายุถึงร้อยสองปีเศษ แต่ขึ้นไปกราบท่านครั้งใด ก็ยังเห็นท่านศึกษาธรรมะ อ่านหนังสือด้วยแว่นขยายอันใหญ่ และปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานโดยเคร่งครัดเมื่อหลวงปู่อาพาธหนักเข้าจนถึง ขั้นที่ท่านคงทราบด้วยญาณว่า ถึงเวลาที่จะละวางสังขารแล้ว ได้ทราบจากศิษย์ของท่านว่า ท่านปฏิเสธที่รับการรักษาเยียวยาทั้งสิ้น และกล่าวกับศิษย์ว่า “ต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาแล้วจะรดน้ำอย่างไรก็คงไม่ฟื้น” เป็นปรัชญาชีวิตที่สาธุชนควรพิจารณาอย่างยิ่ง และแล้วหลวงปู่ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมาตลอดอายุขัย ก็ถึงซึ่งกาลอวสานแห่งชีวิตสังขารด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เวลา ๑๙.๑๐ น.

ในนามของคณะศิษยานุศิษย์ ขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่มาร่วมในงานฌาปนกิจศพหลวงปุ่ และขอกุศลผลบุญที่หลวงปู่ได้ประกอบไว้ รวมทั้งที่คณะศิษย์และญาติบำเพ็ญอุทิศให้ จงเป็นผลานิสงส์ให้ดวงวิญญาณของหลวงปู่ไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วย เทอญ
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 04:16:10 PM


พระครูสังคมคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๗


ข้าพเจ้าในนามศิษย์ผู้จดบันทึกตามคำบอกเล่าของหลวงปู่เพชรเอง ที่ได้สนทนากับท่านและศิษย์บางคนเล่าให้ฟังมิได้แต่ขึ้นเองแต่ศิษย์ทุกคนอยากอ่านชีวประวัติและแนวทางปฏิบัติของท่าน เพื่อมีไว้ศึกษาและเป็นอนุสรณ์ นับเป็นเวลา ๒ – ๓ ปีผ่านมา ที่หลวงปู่ปรารภกับคณะศิษย์ถึงการวางขันธ์-ทิ้งขันธ์ ๕ ของท่านว่า ควรทิ้ง-ควรวางไว้แล้วเพราะอยู่มานานสมควรแก่การกำหนดอายุให้ คณะศิษย์จึงวิงวอนขอร้องต่ออายุให้ จนถึงเช้าวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ คณะศิษย์โยมก็ขอร้องวิงวอนท่านอีกเรื่องต่ออายุ แต่ท่านปฏิเสธไม่ยอมให้ต่อเพราะถึงเวลา ข้าพเจ้าจึงไม่ได้ร่วมพิธีทำให้เพราะเคยเห็นวาจาสิทธิ์ท่านมามีแต่ร้องขอวิงวอนให้เล่าชีวประวัติ-แนวปฏิบัติธรรมของท่านให้ฟังแล้วบันทึกเทปไว้ จึงนำมาถอดความต่อกันจดบันทึกอีกที เพื่อนำมาพิมพ์ไว้ คำสนทนาตอนหนึ่งข้าพเจ้าถามหลวงปู่ว่า
เวลาหลวงปู่ป่วยลูกศิษย์จะนำไปรักษาที่โรงพยาบาลหลวงปู่ทำไมจึงไม่ไป
ท่านตอบว่า “ถึงเวลาทิ้งขันธ์แล้ว ไปก็ตายไม่ไปก็ตาย”
หลวงปู่จะพูดอยู่เสมอและคอยสอนคณะศิษย์ทุกๆ คนว่า


“ให้อดทนเอาทำจิตใจหนักแน่นไว้ ถือศีลสัตย์ ประหยัดเวลา
ทำความเพียรให้กล้า ชั้นโสดาอยู่ใกล้ การดำรงไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะ
และตั้งใจไว้ชอบในการกระทำจึงจะเป็นแนวทางไปสู่สัมฤทธิ์ผลได้”
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 04:20:02 PM
(http://www.biogang.net/upload_img/ecotourism/ecotourism-129946-3.jpg)
(http://www.biogang.net/upload_img/ecotourism/ecotourism-129946-2.jpg)

ทุกท่านคงจะแปลกใจว่าทำไม วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ ถึงมีศาสนสถานเกี่ยวกับของจีนปนด้วย

เหตุผลจากคำบอกเล่าของหลานกำนันพรหม ตำบลสังคม ผู้สร้างรูปหล่อหัวหลิมรุ่นแรกหลวงปู่เพชร ปทีโป เล่าให้ฟังว่า มีเจ๊เก้า เป็นคนไทยเชื้อสายจีนมาทำธุรกิจซื้อขายเครื่องอุปโภค บริโภค วัสดุก่อสร้าง กับชาวลาว เป็นคนกรุงเทพ มาพักไป ๆ มา ๆ ที่ฝั่งลาว และฝั่งไทย ตรงอ.ผาใหญ่ ทำให้รู้จักหลวงปู่เพชร จากชาวลาว ว่าทำไมถึงเคารพหลวงปู่เพชรจัง เลยถามไถ่ได้ความว่า มาขอหวยบ้าง มาให้ช่วยเรื่องค้าขายบ้าง มาขอเครื่องรางของขลังเพื่อไปสงครามบ้าง เจ๊เก้าท่านสนใจ เลยมากราบหลวงปู่เพชร ปทีโปที่วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ (ตอนนั้นหลวงปู่เพชรท่านกลับเมืองไทยแล้ว) ตอนไปกราบช่วงนั้นธุรกิจของเจ๊เก้าก็สะดุดๆ มีอุปสรรค มีคู่แข่งอยู่มาก เลยอยากหาที่พึ่ง พอไปกราบหลวงปู่พร้อมทั้งกราบเรียนถึงวัตถุประสงค์แล้ว หลวงปู่เพชรก็หยิบแผ่นมาเขียนยันต์ให้พร้อมทั้งให้เจ๊เก้าติดตัวไว้เวลาไปติดต่อธุรกิจ ซึ่งเจ๊เก้าหมายมั่นปั้นมือมากกับธุรกิจที่จะไปติดต่อนี้แต่มีคู่แข่งเยอะมากๆ ซึ่งหลังจากเจ๊เก้าได้แผ่นยันต์หลวงปู่ไปแล้ว ก็ไปติดต่อธุรกิจก็ประสบความสำเร็จ การงานการเงินก้าวหน้ามีธุรกิจมั่นคงทำให้เจ๊เก้านับถือหลวงปู่เพชรมากๆ ถึงขนาดมาก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ เป็นอันมากในวัดผาใหญ่วชิรวงศ์

และถ้าที่ใดหลวงปู่เพชรอนุญาต เจ๊เก้าถึงก่อสร้างถ้าทีใดหลวงปู่เพชรไม่อนุญาต เจ๊เก้าก็ไม่ก่อสร้างแต่ก็สงสัย เลยไปหาซินแส ให้ดูฮวงจุ้ยให้ ปรากฏว่าที่ใดที่หลวงปู่เพชรอนุญาต ที่นั่นจะเป็นฮวงจุ้ยที่ดีมากๆ ประมาณว่าเป็นจุดมังกร พยัคฆ์เลย ถ้าที่ใดไม่ให้สร้างที่นั่้นจะเป็นที่อับประมาณว่าประตูผีเลย ทำให้เจ๊เก้ายิ่งนับถือหลวงปู่เพชรเพิ่มมากยิ่งๆ ขึ้น
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 04:25:17 PM
(http://www.biogang.net/upload_img/ecotourism/ecotourism-128511-1.jpg)

เจดีย์ที่วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ จังหวัดหนองคาย
ซึ่งมีผู้รู้กล่าวว่าได้บรรจุพระพุทธรูปหินแกะสลักต่างๆ เป็นจำนวนมาก
ที่หลวงปู่เพชร ปทีโป ได้ทำการแกะสลักด้วยองค์ท่านเองตะกรุดหลวงปู่เพชร ช่วยน้ำร้อนลวก

เจ๊เก้าหลังจากนับถือฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เพชรแล้ว ก็ทำบุญกุศลไปวัดสม่ำเสมอ วันหนึ่งมีเพื่อนมาเยี่ยมเจ๊เก้า นัยว่าจะมาหาลู่ทางทำธุรกิจค้าขายกับฝั่งลาว เลยมาดูงานก่อน ก็คอยช่วยเหลือเจ๊เก้าทำงานบ้านงานครัว เจ๊เก้าก็พาเพื่อนไปกราบหลวงปู่เพชรและเจ๊เก้าก็มอบตะกรุดหลวงปู่เพชรให้เพื่อนไว้ติดตัวด้วย ซึ่งเพื่อนของเจ๊เก้าก็นับถือหลวงปู่เพชรมาก ก็นำตะกรุดใส่สร้อยคอติดตัวไว้ตลอด

วันหนึ่งเพื่อนเจ๊เก้า ได้ทำครัว กำลังนึ่งข้าวเหนียวเยอะมากเพื่อแจกจ่ายคนงาน แต่เพื่อนเจ๊เก้ากำลังนำไม้พายคนข้าวเหนียวหม้อเกิดเอียงพลิกแล้วหกตกมาใส่ขาเพื่อนเจ๊เก้าแบบเต็มๆ น้ำร้อนลวกหมดทั้งขา ทั้งสองข้าง เพื่อนเจ๊เก้าและเจ๊เก้าตกใจเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากเป็นเวลาเย็นแล้วและอำเภอผาใหญ๋ก็ไกลจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดหนองคายมาก ซึ่งสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่แพร่หลาย เจ๊เก้าหลังจากทำความสะอาดล้างน้ำร้อนลวกให้เพื่อนแล้วก็ตัดสินใจพาเพื่อนไปหาหลวงปู่เพชร ที่วัดผาใหญ่ พร้อมด้วยคนงานผู้ชายจำนวนหนึ่ง

ไปถึงกุฏิหลวงปู่เพชร ประมาณหนึ่งทุ่มกว่าๆ หลวงปู่เพชรกำลังอ่านหนังสือ เจ๊เก้าก็กราบเรียนพร้อมทั้งขอความช่วยเหลือ

หลวงปู่เพชรซึ่งกำลังอ่านหนังสือวางหนังสือลง และถามเพื่อนเจ๊เก้าว่า "นำตะกรุดติดตัวอยู่ใช่ไหม ตอนโดนน้ำร้อนลวก"

ใช่เจ้าค่ะ เพื่อนเจ๊เก้าตอบ (แล้วมาคุยกันทีหลังว่า หลวงปู่รู้ด้วยว่ามีตะกรุดอยู่ตอนถูกน้ำร้อนลวก เก่งจัง)

งั้นไม่เป็นไรหรอก กลับได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หาย ไม่เป็นไรไม่ปวด นอนหลับได้

เจ๊เก้าก็เลยถามเพื่อนว่า แล้วเจ็บไหม? เพื่อนเจ๊เก้าบอกว่า ตอนแรกรู้สึกร้อนๆ ที่ขามีรอยแดงๆ ปวดๆร้อนๆ แต่พอหลวงปู่บอกหายปวด ก็หายเลยแปลกดีไม่เห็นหลวงปู่จะเป่าหรือทายาเลย

ทุกคนก็เลยกลับเพราะเชื่อใจหลวงปู่เพชร เพื่อนเจ๊เก้าก็กลับอาบน้ำและนอนหลับแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตื่นเช้ารอยแดงๆ ก็จางลงมาก และหายไปในเวลาไม่กี่วัน พร้อมทั้งไม่มีแผลเป็นให้ปรากฏครับ
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ มีนาคม 06, 2017, 10:51:08 PM
deknoy หน้ามนคนโก้ มารายงานตัวครับผม555
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 01:05:17 PM
ตอนที่ ๒ วัตถุมงคลของหลวงปู่เพชร


จากหลักฐานหนังสืองานทำบุญ ๑๐๐ วันบรรจุอัฐิ หลวงปู่เพชร ปทีโป

๑.เหรียญ รุ่นแรก ปี ๒๕๑๗ กะไหล่ทองสร้าง ๑,๕๐๐ เหรียญ
๒.เหรียญรุ่นสอง เก้าเหลี่ยม ปี ๒๕๒๐ ท่านพระครูสังคมคณารักษ์และคณะศิษย์สร้างถวาย
๓.รุ่นสามมี เหรียญไพรีพินาศ พระผงนางกวัก พระผงพิมพ์ใหญ่(พิมพ์สมเด็จ) พระผงพิมพ์เล็ก
กริ่งหลวงปู่เพชร เนื้อทองแดง รูปหล่อเหมือน ขนาดบูชา ๕ นิ้ว
รุ่นนี้ใช้ชื่อวัดว่า วัดภูพระพาน ขออนุญาตสร้างโดยวัดช้างเผือก อ.ศรีเชียงใหม่
รูปหล่อเท่าองค์จริงที่อยู่หอสวดมนต์ รวมถึง กริ่งวัชร ก้นอุด ครับ
๔.เหรียญรุ่นสุดท้าย ปี ๒๕๒๗ ขอบเกลี่ยวเชือก รายละเอียดตามนั้น

๕.กริ่งหรือรูปหล่อเหมือนหลวงปู่เพชร ใส่แว่น
๖.หล่อโบราณหัวเล็ก ก้นอุด สร้างโดยท่านกำนันพรหม
อดีตกำนัน ต.ผาตั้ง ไม่ทราบปีสร้าง ไม่ทราบจำนวน (ถ้าทราบแล้วจะลงเพิ่มเติม)

เพิ่มเติม
-ชินราชหลวงปู่เพชร  หลวงปู่บรรจุซะส่วนใหญ่ แจกบางส่วน น้อยคนที่จะได้ ไม่ทราบปีสร้าง ไม่ทราบจำนวน
-ล็อคเก็ตหลวงปู่เพชรไม่ทราบปีสร้าง ไม่ทราบจำนวน (ถ้าทราบแล้วจะลงเพิ่มเติม)


ผิดพลาดประการใด กราบขออภัยใว้นะที่นี้ด้วยนะครับ
ได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงจะรีบแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ให้มากที่สุดครับ

ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 01:08:53 PM
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เพชร กะไหล่ทอง สร้าง ๑,๕๐๐ เหรียญ

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 01:23:27 PM
เหรียญรุ่นสองตั้งยง ตอกโค๊ดเพชร
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 01:24:52 PM
เหรียญรุ่นสองตั้งยง ไม่ตอกโค๊ด

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 01:28:07 PM
เหรียญรุ่นสามไพรีพินาศ

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 01:33:04 PM
เหรียญรุ่นสุดท้าย

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 01:35:11 PM
พระชุดเนื้อผง

พระสมเด็จหลังหลวงปู่เพชร


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 01:41:36 PM
พระผงรูปเหมือนหลวงปุ่เพชรรุ่นแรก

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 01:43:37 PM
นางกวักเนื้อผงสีขาวหลวงปู่เพชร

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 01:44:53 PM
นางกวักสีดำผสมไม้งิ้วดำหลวงปู่เพชร

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 01:48:31 PM
พระชุดไม้งิ้วดำแกะหลวงปู่เพชร

พระสมเด็จไม้งิ้วดำแกะ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 01:49:49 PM
พระนางพญาไม้งิ้วดำแกะหลวงปู่เพชร

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 01:56:25 PM
พระชุดโลหะ

พระกริ่งวัชรหัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 02:00:23 PM
รูปหล่อใส่แว่นตาฐานอุดผง และฐานอุดกริ่ง


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 02:05:48 PM
รูปหล่อเข่ากว้างอุดกริ่ง

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 02:08:55 PM
รูปหล่อโบราณ รูปหล่อโบราณฐานเตี้ย

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 02:16:14 PM
รูปหล่อบูชาขนาดหน้าตักกว้าง ๕ นิ้วเนื้อโลหะรมดำ
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 02:19:42 PM
ชุดรุ่นพิเศษกล่องสีแดง สีเหลือง

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 02:22:13 PM
ล็อกเก็ต ลป.เพชร รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 02:24:06 PM
ล็อกเก็ต ลป.เพชร รุ่นแรก พิมพ์เล็ก
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 08, 2017, 02:29:59 PM
พระพุทธชินราชกะไหล่ทอง หลวงปู่เพชร ปทีโป

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 13, 2017, 12:39:48 PM
ขอพร หลวงปู่เพชร ปทีโป ช่วยให้ได้ผ่าตัดเส้นเลือดขอด

****************************

เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้าพเจ้าได้ไปรักษาเส้นเลือดขอด
ที่โรงพยาบาลรามา เนื่องจาก เลือดตกเท้าทั้งสองข้าง
เท้าบวม มีปวดด้วย นัดไปตรวจ ๖ ครั้งเทียวไป เทียวกลับ
ถึงเวลานัดผ่า ก่อนจะผ่าได้ประมาณ ๓ วัน

วันอาทิตย์ตอนเช้า มีเสียงโทร. กริ๊ง โทร.จากโรงพยาบาลรามา
ด้วยคุณหมอที่นัดผ่าเส้นเลือดขอด มีคิวผ่า ผู้ป่วยที่มะเร็ง
จึงขอเลื่อนนัดออกไปก่อน ๓ เดือน ผมก็ตกลง พออีก ๓ เดือน
ก่อนวันนัด ก็มีเสียงโทร.เหมือนเดิม บอกเลื่อนเหมือนเดิม
ครั้งที่ ๓ อีก ก็เลื่อนอีก

ผมก็เลย ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสระแก้ว
ได้คิวผ่าและยกเลิกที่โรงพยาบาลรามา
ไปแอดมิท ในโรงพยาบาลสระแก้วแล้วตอนกลางคืน
ตอนเช้า บอกไปตรวจตามตึกก่อน
บอกว่า จะทำการผ่าโดยดัดเส้นเลือดขอดให้ตรง
ไม่ผ่าออก ผมก็อ้าว นึกในใจตรูเจ็บฟรีแน่ ไม่เอาดีกว่า
เลยบอกไม่ผ่าแล้ว ก็เลยไม่ได้ผ่าทั้งโรงพยาบาลรามา
และโรงพยาบาลสระแก้วเลย

งั้นไปใช้วิธีอื่นก็ได้ ไปฝังเข็ม ทานยาสมุนไพร
ก็ได้แค่ประทังๆ พอผ่านมาปี ๒๕๕๘
ปวดทุกๆวัน ทนไม่ไหวแล้ว เอาน่ะเป็นไงเป็นกัน
ไปหาหมอรามาอีก ก็นับหนึ่ง ตรวจไป ๖ ครั้ง
ตะลอนๆ จากสระแก้วไปกรุงเทพ
ไปนอนอพาร์ตเม้นท์น้องสาว
นั่งรถตู้ไป คิดดูปวดขา เท้าบวมแต่ต้องทน

ได้คิวผ่าแล้วเลือกแบบใช้วิทยาการสมัยใหม่เลย
แบบใช้คลื่นวิทยุ เพื่อจะได้มีคนรักษาน้อยเพราะแพง
เบิกได้ไม่มากต้องเพิ่มส่วนต่าง นัดเรียบร้อยแล้ว
ผ่าวัน พฤหัสบดี
เพื่อความชัวร์ผ่านศาลกรมหลวงชุมพรที่โรงพยาบาลรามา
ก็บนขอให้ได้ผ่าไม่ต้องเลื่อนเถอะ
ถ้าได้จะบวชเป็นพระราชกุศลในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เลย

พอวันอาทิตย์เช้า กริ๊งๆ เสียงโทร.ศัพท์ ดัง
คุณหมอติดคิวผ่าผู้ป่วยเส้นประสาท
ที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ขอเลื่อนไปก่อน
โห!!! อีกแล้วเหรอ เอา เอา คนไข้นั้นเค้าอันตรายมากกว่า
ก็นัดอีกทีคราวนี้แค่เดือนเดียว

พอจบเสียงโทร. ถอนหายใจ เฮ้อ...
หันไปหิ้งพระเห็นภาพหลวงปู่เพชร สุดๆ ทางแล้ว
ก็เลยขอพรหลวงปู่ครับ ผมปวดทนไม่ไหวแล้ว
นอนตอนกลางคืนก็ปวด ตุ้บ ตุ้บ นอนไม่หลับทุกคืน
ปวดจนน้ำตาไหลเลย เพี้ยง!!!...ขอให้ได้ผ่าไม่ต้องเลื่อนเถอะ
ด้วยติดเรื่องเปลี่ยนสถานที่ทำงานด้วย
ถ้าเลื่อนไปมากก็จะกระทบที่ทำงานใหม่
พะว้าพะวงหลายอย่าง
พอถึง ใกล้วัน วันอาทิตย์ของสัปดาห์นั้นมาถึง
คอยเหลือบๆ มองแต่โทรศัพท์

หุ หุ มีเสียงกริ๊ง จริงๆ ฮัลโหล ขอสาย....
ไม่ใช่ครับผม ชื่อ.... อ้าวเหรอขอโทษค่ะ โทรผิด
วางเสร็จ เว้ยเฮ้ย แม่ม...เอ้ย เอาซะเสียเส้นเลย
พอถึงวันผ่าออกไปตั้งแต่ ตีสี่ โดยไปนอนที่โรงแรมก่อน
คราวนี้ ภรรยา และลูกชายไปด้วย
ย้อนกลับไปตอนกลางคืน นอนที่โรงแรม
เพลียหลับสนิทก่อนจะตื่นฝัน
เห็นภาพชัดมากๆ เห็นผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก คนแก่
ออกจากแขน จากขา ทั้ง สองข้างของข้าพเจ้าเต็มไปหมด
แล้วก็มีภาพเค้าเหมือนถูกช้างเหยียบเสียชีวิต
พอภาพถึงตอนพวกเค้าตาย
พวกเค้าก็ย้อนกลับมาเข้าแขน ขาของข้าพเจ้าอีก
พร้อมกับความปวดจนสะดุ้งตื่น ผมนึกในใจ สงสัย
ข้าพเจ้าชาติก่อนทำบาปกรรมพวกเค้าไว้เยอะ

เพื่อความอุ่นใจ แขวนพระสมเด็จหลวงปู่เพชร ไปด้วย
ที่เลือกพระสมเด็จหลวงปู่เพชรเพราะชอบเป็นพิเศษ
ถึงโรงพยาบาลหกโมงเช้า รอๆ แล้วก็รอ จนเที่ยง
เฮ้ยมาคนแรกไหง...
ชาวบ้านชาวเมืองเค้าไปหมดแล้ว
ตบอกเบาๆ บอกหลวงปู่เพชรช่วยด้วยครับ ได้ยินเสียงเบาๆ ว่า
ไปติดต่อที่เคาท์เตอร์ ผมก็ไปที่เคาท์เตอร์แจ้งชื่อ นามสกุล
หมอที่เคาท์เตอร์ตรวจดูบอกไม่มีเอกสาร
ผมนึกในใจ อ้าวเฮ้ย... ขอพรหลวงปู่อีกที
เค้าก็ไปตรวจดูซักพักใหญ่
ก็เจอเอกสารพร้อมขอโทษขอโพย และให้ต่อคิวเลย
ตอนบ่ายสองก็ได้เข้าไปทำการผ่าตัด
ดมยาสลบ เสร็จอีกทีก็ หนึ่งทุ่มครับ

พอแผลหาย ก็ดีขึ้นเยอะอาการปวดต่างๆ
แต่ยังมีปวดหลงเหลืออยู่บ้างเป็นครั้งคราว
โรคเวรโรคกรรม คงหายสนิทยากผมรู้ดี
และนี่แหละถ้าไม่ได้หลวงปู่เพชร ช่วยผมไม่ได้ผ่าแน่
เพราะขนาดบนบวชถวายพระราชกุศลในหลวง
บนกับกรมหลวงชุมพร เจ้ากรรมนายเวรยังไม่ยอมเลย
แต่ได้บารมีหลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
ช่วยเลยบรรเทาจากโรคเวรโรคกรรมได้ระดับหนึ่ง
ขอขอบพระคุณหลวงปู่เพชร ด้วยความเคารพยิ่งครับ....

*****๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙******

พระสมเด็จหลวงปู่เพชร ปทีโป
วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 16, 2017, 10:58:58 AM
ยาหยุดท้องเสียเอาไม่อยู่ แต่หลวงปู่เอาอยู่
------------------------------------
มีอยู่วันหนึ่ง ทางน้องๆ ที่ทำงาน
ได้ผัดหน่อไม้เปรี้ยวดอง กับไก่ให้ทาน โดยเค้าดองเอง
ผมซัดซะ ๒ จานเลย ตีสองในคืนนั้นก็เอาเลย

เริ่มต้นถ่ายครั้งที่ ๑ ตามมาติดๆ อีกเป็นครั้งที่ ๒
ในอีก ครึ่งชั่วโมงต่อมา และครั้งที่สาม ต่อๆ กันเลย
ผมเห็นท่าไม่ดีแล้วเลยกินยาหยุดท้องเสีย ๒ เม็ด
ก็หยุดได้ซัก ๓ ชั่วโมงก็ถ่ายอีก ผมก็กินอีก ๑เม็ด
แต่ก็ยังถ่ายเรื่อยๆ แต่ก็ห่างๆ ไปบ้าง

ดื่มน้ำเกลือแร่แบบที่ใช้บรรเทาท้องเสีย
ก็ถ่ายเรื่อยๆ แต่ห่างๆ มาทานยาอีก ๑เม็ดรวมเป็น ๔ เม็ดแล้ว
ถึงกลางคืนวันพฤหัสบดี ก็ ๒ วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเลย
ตอนประมาณ สี่ทุ่มเศษ ก็ถ่ายอีก

พรุ่งนี้มีนัดประชุมเรื่องสำคัญกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นด้วย
สงสัยคงไม่ไหวแน่ๆ กะว่าอีกครั้งไปโรงพยาบาลให้น้ำเกลือดีกว่า
ล้มตัวลงนอน มือยังพนมไม่ไหว น้ำมนต์ก็อาราธนาไม่ไหว
ก็ใช้น้ำลายนี่แหละ ตั้งจิตอธิษฐาน
นะโม ๓ จบนึกถึงพระพุทธ พระธรรม และหลวงปู่เพชร

บอกว่าหลวงปู่ครับผมช่วยตัวเองรักษาจนสุดความสามารถแล้ว
ท่าไม่ไหวคงต้องไปโรงพยาบาล ขอบารมีหลวงปู่เพชรช่วยด้วยเถิด
พอกลืนน้ำลายเสร็จ ก็หลับไปเลยด้วยความเพลีย
ตื่นอีกทีก็เช้าเลยครับ เข้าห้องน้ำถ่ายท้องตามปกติ
แต่แปลกตรงเยอะสงสัยขับสารพิษออกให้หมด
ตั้งแต่นั้นก็ไม่ถ่าย อาการอ่อนเพลียก็มีนิดหน่อย
“ยาบรรเทาท้องเสีย เอาไม่อยู่ แต่หลวงปู่เอาอยู่”

ดังนั้นขอให้ทุกท่านที่นับถือหลวงปู่โปรดรับรู้ว่า
หลวงปู่ท่านสงเคราะห์ลูกหลาน อยู่เสมอ
ผมไม่เคยกราบท่าน ไม่เคยไปที่วัด รู้จักหลวงปู่ทางเวปอุดร ๑๐๘
เลยเคารพศรัทธาท่าน สวดมนต์ระลึกถึงท่านเสมอๆ
ท่านยังสงเคราะห์ตลอด จึงขอให้ทุกท่านที่มาใหม่
หรือเป็นศิษย์ท่านอยู่แล้ว ได้โปรดรับรู้ไว้ว่า
หลวงปู่เพชร ปทีโป ท่านเป็นพระโพธิสัตว์
ที่รัก ห่วงใย ลูกศิษย์ ลูกหลานของท่านตลอด
ไม่ทิ้งไปไหน ยังสงเคราะห์ลูกหลาน
ลูกศิษย์ลูกหาของท่าน เสมอๆ
ตราบใดที่ยังระลึกถึงท่าน
“หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า”
******๙๙๙๙๙๙๙******

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ มีนาคม 23, 2017, 01:59:21 PM
รอยพระพุทธบาทผาจ่อง ที่อ.สังคม จ.หนองคาย

(http://image.free.in.th/z/iv/sam_5122.jpg)

ตามประวัติและคำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่า
หลวงปู่เพชรเป็นผู้สร้างวัดนี้ และเมื่อครั้งหลวงปู่จำพรรษาอยู่
พอวันพระทุกคืน ก็จะเห็นเหล่าเทวดา เจ้าที่ สัตว์น้อยใหญ่ มากราบใหว้ที่แท่นหินแห่งนี้
หลวงปู่เพชร ปทีโป รู้ด้วยญาณว่านั่นต้องไม่ใช่ที่ธรรมดาเป็นแน่แท้
พอรุ่งเช้าหลวงปู่ก็เลยไปดู เห็นเป็นแท่นหิน มีใบใม้ปกคลุมเต็มไปหมด
หลวงปู่เลยเอาใบใม้ออก ก็เลยเห็นเป็นรอยพระพุทธบาท ดังในรูป


รอยที่นำมาให้ชม เป็นรอยดั้งเดิมแต่โบราณกาล ไม่มีการปรับปรุงเสริมแต่งแต่อย่างใด
เป็นรอยที่ ใหญ่ ชัด และสมบูรณ์


(http://image.free.in.th/z/ia/index1.php.jpg)

(http://image.free.in.th/z/ii/index.php.jpg)

(http://image.free.in.th/z/ix/index2.php.jpg)

(http://image.free.in.th/z/iy/sam_5120.jpg)

วัด พระพุทธบาทผาจ่อง
ตามแผนที่
จาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๑
ผ่านทางแยกเข้าวัดผาใหญ่ฯและน้ำตกธารทอง
ตรงมาเลื่อยๆจนถึง บ้านปากโสม ตรงไปประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ เมตร
จะเจอป้ายทางเข้าวัด พระพุทธบาทผาจ่อง แยกทางเข้าวัดจะอยู่ทางซ้ายมือ อยู่ประมาณกลางหมู่บ้านพอดี
ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลย ตรงไปเลื่อยๆ ประมาณ ๕กิโมเมตร ก็จะถึง วัด
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ เมษายน 03, 2017, 09:32:30 AM
จากคำบอกเล่าของตำรวจที่ผาใหญ่

              สุดยอดแล้วเหรียญรุ่นแรก "รักษาดี ๆ ถ้ามีแล้ว" เคยได้ยินประโยคนี้จากคนบ้านเดียวกัน(บ้านผาตั้ง)คนหนึ่งที่แกขอดูเหรียญของพี่แล้วแกบอกกับพี่และเวลานั้นดูแกหน้าทำเซ็ง ๆ เลยถามทำไมเหรอครับลุง ลุงก็มีเหรอครับเหรียญนี้ แกตอบว่าลุงเคยมีแต่ไม่มีแล้ว แกเลยเฉลยให้พี่ฟังว่าแกกับเพื่อน ๆ สมัยเป็นหนุ่มได้ยินเรื่องราวของหลวงปู่เพชรดีเลยพากันไปขอเหรียญกับหลวงปู่ หลวงปู่ก็เมตตาให้เหรียญตามที่ไปขอ  พอได้เหรียญก็ลากลับระหว่างทางใกล้จะถึงปากทางน้ำตกธารทองในกลุ่มนั้นพากันคิดอยากลองว่าใช้กันปืนได้หรือไม่  ลุงคนนั้นแกเลยเอาเหรียญที่ได้ให้เพื่อนใช้ปืนสั้น.๓๘ ยิงโดยเอาเหรียญตั้งไว้ที่โคนต้นกระบกใหญ่ (หมากบก)  ยิงนัดแรกก็ไม่แตก นัดสองก็ไม่แตก  นัดที่สามก็ไม่แตก   แต่พอไปดูเหรียญ   เหรียญนั้นได้หายไปแล้ว จากนั้นวันหลังแกก็รีบไปขอเหรียญกับหลวงปู่อีกแต่ก็ผิดหวังกลับมา  "รักษาดี ๆ ถ้ามีแล้ว"
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:10:34 PM
พระบูชาหลวงปู่เพชร ปทีโป เนื้อโลหะ ขนาด5นิ้ว
จัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ2522
เท่าที่มีข้อมูลพบเห็นอยู่2เนื้อ
1.เนื้อโลหะ
2.เนือไฟเบอร์ฉาบทองทอง

สร้างน้อย พบเห็นยากมาก ต่างเป็นที่หวงเห็นแหนของศานุศิษย์
(https://www.uppic.org/image-E9B0_58E22F58.jpg) (https://www.uppic.org/share-E9B0_58E22F58.html)

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:22:09 PM


รูปหล่อโบราณหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก
ใต้ฐานอุดตะกรุด เกษา ผงพุทธคุณ
พิเศษ อัฐิ เกศา เศษจีวร(ผ้าประคต)
(https://www.uppic.org/image-D59D_58E22CF0.jpg) (https://www.uppic.org/share-D59D_58E22CF0.html)
(https://www.uppic.org/image-FCC4_58E22CF0.jpg) (https://www.uppic.org/share-FCC4_58E22CF0.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ อ.สังคม จ.หนองคาย
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:25:50 PM
รูปหล่อโบราณหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก
ใต้ฐานอุดตะกรุด เกษา ผงพุทธคุณ
(https://www.uppic.org/image-EF58_58E22F37.jpg) (https://www.uppic.org/share-EF58_58E22F37.html)
(https://www.uppic.org/image-C1D8_58E22F58.jpg) (https://www.uppic.org/share-C1D8_58E22F58.html)
(https://www.uppic.org/image-672A_58E22F58.jpg) (https://www.uppic.org/share-672A_58E22F58.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:26:53 PM
รูปหล่อโบราณหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก
ใต้ฐานอุดตะกรุด เกษา ผงพุทธคุณ

(https://www.uppic.org/image-5838_58E22F37.jpg) (https://www.uppic.org/share-5838_58E22F37.html)
(https://www.uppic.org/image-8ABE_58E22F37.jpg) (https://www.uppic.org/share-8ABE_58E22F37.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:28:48 PM
รูปหล่อโบราณหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก
ใต้ฐานอุดตะกรุด เกษา ผงพุทธคุณ
(https://www.uppic.org/image-4CC1_58E22F37.jpg) (https://www.uppic.org/share-4CC1_58E22F37.html)
(https://www.uppic.org/image-AB88_58E22F37.jpg) (https://www.uppic.org/share-AB88_58E22F37.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:32:17 PM
เหรียญหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก ปี2517
พุทธสุดยอด เป็นอีกหนึ่งตำนานเมืองหนองคาย พื้นที่ใกล้เคียงและประชาชน2ฝั่งโขง ประสบการ์ต่างประจักแก่สายตาพี่น้องชาวไทย-ลาว
ใครมีต่างหวงแหนยิ่งนักครับ

(https://www.uppic.org/image-46F6_58E22F0C.jpg) (https://www.uppic.org/share-46F6_58E22F0C.html)
(https://www.uppic.org/image-70CC_58E22F0C.jpg) (https://www.uppic.org/share-70CC_58E22F0C.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:33:05 PM
เหรียญหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก ปี2517
พุทธสุดยอด เป็นอีกหนึ่งตำนานเมืองหนองคาย พื้นที่ใกล้เคียงและประชาชน2ฝั่งโขง ประสบการ์ต่างประจักแก่สายตาพี่น้องชาวไทย-ลาว
ใครมีต่างหวงแหนยิ่งนักครับ
(https://www.uppic.org/image-700D_58E22F0C.jpg) (https://www.uppic.org/share-700D_58E22F0C.html)
(https://www.uppic.org/image-8369_58E22F0C.jpg) (https://www.uppic.org/share-8369_58E22F0C.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:34:58 PM
เหรียญหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก ปี2517
พุทธสุดยอด เป็นอีกหนึ่งตำนานเมืองหนองคาย พื้นที่ใกล้เคียงและประชาชน2ฝั่งโขง ประสบการ์ต่างประจักแก่สายตาพี่น้องชาวไทย-ลาว
ใครมีต่างหวงแหนยิ่งนักครับ

(https://www.uppic.org/image-F483_58E2330B.jpg) (https://www.uppic.org/share-F483_58E2330B.html)
(https://www.uppic.org/image-5F8A_58E2330B.jpg) (https://www.uppic.org/share-5F8A_58E2330B.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:35:43 PM
เหรียญหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก ปี2517
พุทธสุดยอด เป็นอีกหนึ่งตำนานเมืองหนองคาย พื้นที่ใกล้เคียงและประชาชน2ฝั่งโขง ประสบการ์ต่างประจักแก่สายตาพี่น้องชาวไทย-ลาว
ใครมีต่างหวงแหนยิ่งนักครับ
(https://www.uppic.org/image-961D_58E2330B.jpg) (https://www.uppic.org/share-961D_58E2330B.html)
(https://www.uppic.org/image-4497_58E2330B.jpg) (https://www.uppic.org/share-4497_58E2330B.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:39:28 PM
เหรียญหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่น2 ปี2520
ถ้าข้อมูลไม่พิดพลาด จัดสร้างและแจกทำบุญบูชาช่วงเพ็ญเดือน3
งานนมัสการรอยพระพุทธบาทผาจ่อง บ้านปากโสม-ลำภูพาน ต.ผาตั้ง อ.สั่งคม จ.หนองคาย

(https://www.uppic.org/image-7410_58E22CF0.jpg) (https://www.uppic.org/share-7410_58E22CF0.html)
(https://www.uppic.org/image-522B_58E22CF0.jpg) (https://www.uppic.org/share-522B_58E22CF0.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:43:22 PM
หลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นสอง ปี2520 พร้อมรอยจารย์มือ อิกะวิติ
เหรียญหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่น2 ปี2520
ถ้าข้อมูลไม่พิดพลาด จัดสร้างและแจกทำบุญบูชาช่วงเพ็ญเดือน3
งานนมัสการรอยพระพุทธบาทผาจ่อง บ้านปากโสม-ลำภูพาน ต.ผาตั้ง อ.สั่งคม จ.หนองคาย
(https://www.uppic.org/image-9D2A_58E23521.jpg) (https://www.uppic.org/share-9D2A_58E23521.html)
(https://www.uppic.org/image-2D26_58E23521.jpg) (https://www.uppic.org/share-2D26_58E23521.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:44:38 PM
หลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นสอง ปี2520 กะไหล่เงิน

(https://www.uppic.org/image-7C60_58E23521.jpg) (https://www.uppic.org/share-7C60_58E23521.html)
(https://www.uppic.org/image-9133_58E23521.jpg) (https://www.uppic.org/share-9133_58E23521.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:48:04 PM
เหรียญหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นสาม ไพรีพินาศ วัดผาใหญ่ฯ อ.สังคม จ.หนองคาย
(https://www.uppic.org/image-5863_58E23643.jpg) (https://www.uppic.org/share-5863_58E23643.html)
(https://www.uppic.org/image-D43B_58E23643.jpg) (https://www.uppic.org/share-D43B_58E23643.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:49:54 PM
เหรียญหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นสี่ เกลียวเชือก จัดสร้างปี2527
(https://www.uppic.org/image-74E6_58E23643.jpg) (https://www.uppic.org/share-74E6_58E23643.html)
(https://www.uppic.org/image-FC58_58E23643.jpg) (https://www.uppic.org/share-FC58_58E23643.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 06:57:30 PM
รูปหล่อหลวงปู่เพชร ปทีโป พิมพ์ใส่แว่น
เท่าที่เห็นมี3แบบ
1.ก้นอุดผง
2.ก้นอุดกริ่ง
3.ก้นตัน
ส่วนผิวองค์พระนั้นเท่าที่เห็นมี ชุบทอง เงินหรือนิเกิล ลักดำ รมดำ เป็นต้น
(https://www.uppic.org/image-5E2E_58E23767.jpg) (https://www.uppic.org/share-5E2E_58E23767.html)
(https://www.uppic.org/image-24BC_58E23767.jpg) (https://www.uppic.org/share-24BC_58E23767.html)
(https://www.uppic.org/image-0DDC_58E23767.jpg) (https://www.uppic.org/share-0DDC_58E23767.html)
(https://www.uppic.org/image-FE70_58E23767.jpg) (https://www.uppic.org/share-FE70_58E23767.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 07:05:38 PM
สมเด็จหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก จัดสร้างปี2522
พุทธคุณสุดยอด เมตตา แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเยี่ยม

(https://www.uppic.org/image-0235_58E23A0D.jpg) (https://www.uppic.org/share-0235_58E23A0D.html)
(https://www.uppic.org/image-00DD_58E23A0D.jpg) (https://www.uppic.org/share-00DD_58E23A0D.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 07:06:58 PM
พระผงรูปเหมอนหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก จัดสร้างปี2522
พุทธคุณสุดยอด เมตตา แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเยี่ยม

(https://www.uppic.org/image-8C40_58E23A0D.jpg) (https://www.uppic.org/share-8C40_58E23A0D.html)
(https://www.uppic.org/image-7980_58E23A0D.jpg) (https://www.uppic.org/share-7980_58E23A0D.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 07:11:13 PM
พระกริ่งวัชร หลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก
พุทธคุณสุดยอด เมตตา แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเยี่ยม (มื้อหน้าสิมาโม้เรื่องพระกริ่งวัชรครับ555)

(https://www.uppic.org/image-27EE_58E23B40.jpg) (https://www.uppic.org/share-27EE_58E23B40.html)
(https://www.uppic.org/image-F94A_58E23B40.jpg) (https://www.uppic.org/share-F94A_58E23B40.html)
(https://www.uppic.org/image-BCEC_58E23B40.jpg) (https://www.uppic.org/share-BCEC_58E23B40.html)

หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 07:24:01 PM
พระกริ่งวัชร หลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก
พุทธคุณสุดยอด เมตตา แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเยี่ยม
(https://www.uppic.org/image-9271_58E23B40.jpg) (https://www.uppic.org/share-9271_58E23B40.html)
(https://www.uppic.org/image-FAE9_58E23B40.jpg) (https://www.uppic.org/share-FAE9_58E23B40.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 07:28:10 PM
นางกวักเนื้อผงหลวงปู่เพชร ปทีโป จัดสร้างปี2522
เท่าที่พบเห็นมี2เนืื้อคือ เนื้อขาวและดำ

(https://www.uppic.org/image-86E4_58E23CBB.jpg) (https://www.uppic.org/share-86E4_58E23CBB.html)
(https://www.uppic.org/image-DA95_58E23CBB.jpg) (https://www.uppic.org/share-DA95_58E23CBB.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 07:44:46 PM
พระกริ่งวัชร หลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก
พุทธคุณสุดยอด เมตตา แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเยี่ยม

(https://www.uppic.org/image-D9C8_58E24350.jpg) (https://www.uppic.org/share-D9C8_58E24350.html)
(https://www.uppic.org/image-D44C_58E24350.jpg) (https://www.uppic.org/share-D44C_58E24350.html)
(https://www.uppic.org/image-8B82_58E24350.jpg) (https://www.uppic.org/share-8B82_58E24350.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 07:48:29 PM
สมเด็จหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก จัดสร้างปี2522
พุทธคุณสุดยอด เมตตา แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเยี่ยม

(https://www.uppic.org/image-C729_58E2444C.jpg) (https://www.uppic.org/share-C729_58E2444C.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 07:49:02 PM
สมเด็จหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก จัดสร้างปี2522
พุทธคุณสุดยอด เมตตา แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเยี่ยม
(https://www.uppic.org/image-3D59_58E2444C.jpg) (https://www.uppic.org/share-3D59_58E2444C.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 07:49:43 PM
สมเด็จหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก จัดสร้างปี2522
พุทธคุณสุดยอด เมตตา แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเยี่ยม

(https://www.uppic.org/image-C7ED_58E2444C.jpg) (https://www.uppic.org/share-C7ED_58E2444C.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 07:50:41 PM
พระผงรูปเหมอนหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก จัดสร้างปี2522
พุทธคุณสุดยอด เมตตา แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเยี่ยม

(https://www.uppic.org/image-F95F_58E2444C.jpg) (https://www.uppic.org/share-F95F_58E2444C.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ เมษายน 03, 2017, 07:54:40 PM
รูปถ่ายหลวงปู่เพชร ปทีโป
(https://www.uppic.org/image-7A12_58E245CC.jpg) (https://www.uppic.org/share-7A12_58E245CC.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: โก้ อากาศ ที่ เมษายน 24, 2017, 11:59:11 AM
ลองโพสต์แรกครับ แซมเปิ้ลๆ
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: คุณชายน้อย ที่ เมษายน 26, 2017, 05:38:41 PM
(https://www.mx7.com/i/1eb/39vM8o.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zP1Y3unaJ7kKreGv)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: คุณชายน้อย ที่ เมษายน 26, 2017, 05:41:34 PM
(https://www.mx7.com/i/152/42xuoF.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zP22IL1G74r8dPlS)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: คุณชายน้อย ที่ เมษายน 26, 2017, 05:48:15 PM
(https://www.mx7.com/i/bc9/TAbD9X.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zP251YrcFTa24Jrm)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: คุณชายน้อย ที่ เมษายน 26, 2017, 05:49:59 PM
(https://www.mx7.com/i/bf1/jwf2WT.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zP25CufrSGNjRMI4)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: คุณชายน้อย ที่ เมษายน 26, 2017, 05:51:19 PM
(https://www.mx7.com/i/1d0/TQnv9m.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zP2682m97qz7V5wV)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: คุณชายน้อย ที่ เมษายน 26, 2017, 06:59:56 PM
(https://www.mx7.com/i/b24/fiTOSz.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zP2tEMSxYXnZ5zSK)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: คุณชายน้อย ที่ เมษายน 26, 2017, 07:00:37 PM
(https://www.mx7.com/i/bde/VSMdCG.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zP2tVNRhAOksijLb)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: araiva ที่ กรกฎาคม 02, 2017, 08:08:52 PM
_/\_
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ กรกฎาคม 25, 2017, 10:11:59 PM
กริ่งวัชรหลวงปู่เพชร ปทีโป สวยๆครับผม

(https://www.uppic.org/image-D1D1_59872F9F.jpg) (https://www.uppic.org/share-D1D1_59872F9F.html)
(https://www.uppic.org/image-2F9E_59872F9F.jpg) (https://www.uppic.org/share-2F9E_59872F9F.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ สิงหาคม 06, 2017, 10:18:33 PM
เหรียญหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก ปี2517
(https://www.uppic.org/image-4A6F_59873316.jpg) (https://www.uppic.org/share-4A6F_59873316.html)
(https://www.uppic.org/image-4A6F_59873316.jpg) (https://www.uppic.org/share-4A6F_59873316.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ สิงหาคม 06, 2017, 10:19:22 PM
เหรียญหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก ปี2517

(https://www.uppic.org/image-4F6F_59873316.jpg) (https://www.uppic.org/share-4F6F_59873316.html)
(https://www.uppic.org/image-C95D_59873316.jpg) (https://www.uppic.org/share-C95D_59873316.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ สิงหาคม 06, 2017, 10:22:50 PM
รูปหล่อโบราณหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก
(https://www.uppic.org/image-5A28_598733C3.jpg) (https://www.uppic.org/share-5A28_598733C3.html)
(https://www.uppic.org/image-C7FD_598733C3.jpg) (https://www.uppic.org/share-C7FD_598733C3.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: porpek ที่ กันยายน 13, 2018, 02:50:55 PM
(https://www.img.in.th/images/3a08362d900794748a00254866334da5.jpg)

ขนาดอาจารย์ซาสุด ปรมาจารย์ของประเทศลาวในขณะนี้ยังเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เพชร ปทีโป


(https://www.img.in.th/images/96e43f5d2ca1a18ba7bba2f4a0165363.jpg)

จากงานเขียน ของคุณอำพล เจน

อาจารย์ปู่ซาสุดนอกจากจะเป็นศิษย์พระอาจารย์ซาคำแดงแล้ว ท่านยังเป็นศิษย์หลวงปู่เพชร ปทีโป วัดผาใหญ่วชิรวงศ์(วัดภูพระพาน) อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อีกด้วย
อาจารย์ปู่ซาสุดเล่าว่าอยู่กับหลวงปู่เพชรได้ วิชาดำน้ำไม่เปียก กับ วิชาตัวเบาเดินหน้าผา ตกหน้าผาไม่เจ็บ

วิชาดำน้ำไม่เปียกท่านว่าไม่ได้ทำมานานแล้ว แต่ยังจำได้แม่นยำ และไม่เคยสอนใครอีกด้วย

ส่วนวิชาตัวเบาตกหน้าผาไม่เจ็บท่านว่าไม่กล้าทดลอง

อาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ที่รอบรู้ทั้งวิชาอาคมและวิปัสนากัมมัฏฐานอย่างเช่นอาจารย์ปู่ซาสุดหาได้ยากแล้ว

อาจารย์ปู่ซาสุดมักตักเตือนสั่งสอนว่า

” ให้ตั้งใจเอาสติจับอยู่กับความเพียรไม่ลดละ จดจ่ออยู่กับคำบริกรรม พุทโธๆๆ ควบคู่กับการพิจารณาสังขารร่างกายของเรานี้ล่ะ ของแท้มันอยู่กับเราเอง ไม่ได้อยู่ไกล ยิ่งใกล้จะได้รับชัยชนะยิ่งสับสน ถ้าเราอดทนได้ เราก็ผ่าน มารทั้งหลายมันมีอยู่ในทุกขณะจิต ทดสอบเราอยู่ทุกรูปแบบ ขอให้ลงมือทำอย่าขี้คร้านท้อถอย ที่ไม่สำเร็จนั้นเพราะถูกมารคือความขี้คร้านมันมาสะกดไว้ ให้ต่อสู้รู้ทันมันอยู่อย่างนั้นล่ะ.. “

อาจารย์ปู่ซาสุด โซทิกาน
ປູ່ຊາສຸດ ໂຊທິການ

(https://www.img.in.th/images/80ff88c95138474cf3440809abfa9f92.jpg)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง สำเร็จลุนเป็นครูบาอาจารย์ที่คนลาวรู้จักนับถือเป็นวงกว้าง หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็จะเป็นพระอาจารย์ซาคำแดงนี่เอง

รูปภาพที่ปรากฏอยู่บนหิ้งบูชาตามบ้าน,เรือน,อาคาร,ร้านค้าและโรงแรม เท่าที่พบเห็นบ่อยๆในสมัยหลังๆนี้ จะเป็นรูปภาพของพระอาจารย์ ๕ รูป คือ พระอาจารย์ซาดำ , พระอาจารย์ซาคำแดง, พระอาจารย์ซาใส, พระอาจารย์ซาโงน และ พระอาจารย์ซาสุด

องค์กลางในภาพคือพระอาจารย์ซาดำ อยู่วัดท่าหมากเห็บ แต่ชอบไปอยู่ในป่าในดง คนจึงเรียกท่านว่าอาจารย์ดง หรือ อาจารย์ในดง ท่านเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ของพระอาจารย์ซาคำแดง

ส่วนพระอาจารย์ซาใส, พระอาจารย์ซาโงน และ พระอาจารย์ซาสุดเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ซาคำแดงอีกทอดหนึ่ง ถือเป็นหลานศิษย์พระอาจารย์ซาดำ

(https://www.img.in.th/images/0bf5ac313204a67e730e10e13685f5b1.jpg)

นอกจากพระอาจารย์ซาคำแดงจะเป็นศิษย์พระอาจารย์ซาดำแล้ว ยังเป็นศิษย์ของญาท่านมหาปาน อานันโท สำนักวัดพุทธวงศาป่าหลวงอีกด้วย

ญาท่านมหาปานเป็นพระครองวิปัสนากัมมัฏฐานแห่งราชอาณาจักรลาวองค์สำคัญ ซึ่ง หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง เคารพนับถือเป็นอันมาก

งานพิธีฌาปนกิจศพญาท่านมหาปาน หลวงพ่อชาได้เดินทางไปร่วมงานพิธีนี้ด้วยตัวท่านเอง
http://www.ampoljane.com/2018/09/12/3129/


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เพชร ปทีโป พระโพธิสัตว์ผู้เหยียบแผ่นหินเป็นรอยเท้า
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ พฤษภาคม 18, 2020, 03:11:25 PM
รูปหล่อโบราณหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก