อุดรธานี อุดร108 udon108.com

สัตว์เลี้ยง เกษตร => เกษตรกรรม ปศุสัตว์ => ข้อความที่เริ่มโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 13, 2021, 05:46:50 PM

หัวข้อ: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 13, 2021, 05:46:50 PM
Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ

Micro-Blaze Fog ไมโคร-เบลส หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นจุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน แป้ง น้ำตาลจากกากของเสีย บ่อเกรอะ  บ่อดักไขมันอุตัน

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/07/AI9Dd1.md.jpg)

• จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน แป้ง น้ำตาล บ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสีย

• จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน แป้ง น้ำตาลจากกากของเสีย บ่อเกรอะ บ่อดักไขมันอุตัน ส้วมอึด ส่งกลิ่นเหม็น และบำบัดน้ำเสีย

• Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ (Grease trap)เหมาะสำหรับ ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยในการย่อยสลายทางชีวเคมีของสารอินทรีย์และไฮโดรคาร์บอน VOCs และช่วยกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ควันเสีย ไอเสีย กากปฏิกูล สารเคมี โลหะหนัก และน้ำเสีย จึงจำเป็นต้องลดค่า Oil & Grease ลดค่าTSS,ลดค่าBOD,ลดค่าCOD และ ลดNH3N ให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพราะหากไม่บำบัดก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากโดยเฉพาะ แม่น้ำ ทะเลและอากาศ

• แนะนำให้ใช้จุลินทรีย์ Micro-Blaze F.O.G ในการกำจัดของเสีย เพราะมีจำนวนจุลินทรีย์ มากถึง 193,000 ล้านเซลล์ต่อลิตร ต้นทุนต่ำ ทำได้ง่าย ประหยัดพลังงาน มีความยืดหยุ่นสูง จึงไม่มีสารตกค้างที่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อมตามมาในภายหลัง ให้ต้องบำบัดซ้ำอีก

• ในอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถนำไมโครเบลสเอฟโอจี ช่วยลดปริมาณตะกอนอินทรีย์ในน้ำ ควบคุมสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ได้ โดย ใช้อัตราส่วน เพียง 1/1000 (ไมโครเบลส 1 ลิตร ต่อน้ำ 1,000 ลิตร)

• จึงเหมาะที่จะใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โรงงานปลาป่น โรงงานปลากระป๋อง โรงงานน้ำมันพืช อาคารชุด โรงแรม ตลาด ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร สถานพยาบาลศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

• ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่จะได้รับ

• >>กำจัดกลิ่นเหม็นอย่างรวดเร็ว เห็นผลภายใน 24 ชม.

• >>ป้องกันและแก้ไขปัญหาส้วมอืด

• >>บำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนและชุมชนได้มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

• >>ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ

• >>ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสูบสิ่งปฏิกูล

• >>บำบัดน้ำให้มีสภาพเหมาะสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ

• >>ย่อยสลายตะกอนเลนก้นบ่อ เช่น บ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อบำบัด

• >>ย่อยสลายไขมัน ในเส้นท่อ ถังดักไขมัน และบ่อดักไขมัน

• >>ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก

• >>ลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซแอมโมเนีย

• จุลินทรีย์ไมโครเบลสของเรา จะเป็นประโยชน์กับกิจการของท่านอย่างมาก เพราะเราได้มีโอกาสทำให้หลายบริษัทประสบความสำเร็จในด้านการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเหม็นมาแล้ว

เข้าชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
www.microblaze-thailand.com

สั่งซื้อผ่าน SHOPEE : https://1th.me/PBHBx
สั่งซื้อผ่าน LAZADA : https://1th.me/IQU1u
FB : https://www.facebook.com/microblazesaveenviron


(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/07/AI9Ean.md.jpg)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/07/AI9b4g.md.jpg)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/07/AI9jQW.md.jpg)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/07/AI9ln2.md.jpg)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/07/AI9Dd1.md.jpg)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/07/AI9AKy.md.jpg)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/07/AI9PPD.md.jpg)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/07/AI9sm9.md.jpg)

หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 05:36:21 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 05:36:30 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 05:36:37 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 05:36:44 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 05:36:50 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 05:36:57 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 05:37:04 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 05:37:11 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 05:37:18 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 05:37:26 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 05:37:32 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 21, 2021, 08:31:28 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/PYI9oP.md.jpg) (https://bit.ly/33v7ouB)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 23, 2021, 12:19:13 AM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 23, 2021, 04:45:43 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/07/AI9Ean.md.jpg) (https://cutt.ly/zbSuP5G)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 24, 2021, 05:15:20 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 30, 2021, 02:57:32 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/PYI9oP.md.jpg) (https://bit.ly/33v7ouB)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ พฤษภาคม 31, 2021, 06:23:59 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/11/Pz7AlV.md.jpg) (https://cutt.ly/LbSiMjE)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ มิถุนายน 03, 2021, 09:34:01 PM
ไร้สารเคมี ดีต่อคนและสัตว์ (https://bit.ly/33v7ouB)
หัวข้อ: Re: Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
เริ่มหัวข้อโดย: Save.Onuma ที่ มิถุนายน 04, 2021, 11:58:27 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/06/04/PLxnx1.png) (https://1th.me/CvA1V)