“กินขนม ชมของดี วิถีอ่างทอง” ระหว่าง1-5 มิถุนายน 2561(อ่าน 3139 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

 

 

“กินขนม ชมของดี วิถีอ่างทอง” ระหว่าง1-5 มิถุนายน 2561 เวลา10.00-21.00 น ณ.ลานนาข่า เซ็นทรัลพลาซ่า อุดร

เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP ให้มีศักยภาพด้านการผลิต ด้านการตลาดให้สามารถแข่งขันได้ เพิ่มความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณพ์และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมสามารถหมุนเวียนได้
​จังหวัดอ่างทองเป็น “อู่ข้าว-อู่น้ำ” ที่สำคัญของประเทศ เศรษฐกิจอยู่ในฐานะเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศ จังหวัดอ่างทองมีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สามารถแข่งขันสู่ระดับสากล การตลาดจึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาด้านการค้าการลงทุน ปัจจุบันรสนิยมของตลาดและผู้บริโภคทุกระดับมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสมัยนิยมที่มีการแข่งขันสูง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้ความเข้าใจทางด้าน
การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย จังหวัดอ่างทองจึงให้การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด เพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงและการสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายทางการค้าได้เพิ่มขึ้น โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ SMEs/OTOP /กลุ่มวิสาหกิจชุมชน /ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมแสดงจำหน่ายสินค้าในงาน จำนวน 40 ราย
การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในประเทศ in store promotion/business matching ในต่างจังหวัด โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ภายใต้ชื่องาน “กินขนม ชมของดี วิถีอ่างทอง” ดำเนินการจัดขึ้น สองครั้ง ครั้งที่1 จัดระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561 เวลา10.00-21.00 น ณ. ลานลำปางหนา เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2561 เวลา10.00 - 21.00 น ณ.ลานนาข่า เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี พบผลิตภัณฑ์หลากหลายจาก ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการของจังหวัดอ่างทอง โดยคัดสรรสินค้าเด่น สินค้าแปรรูป อาหารอร่อยเลื่องชื่อ อันเกิดจากการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนสร้างสรรค์เป็นสินค้า ให้ท่านเลือก ช้อป ชิม ชม ในบรรยากาศของตลาดวิถีอ่างทอง ภายใต้แนวคิด
“กินขนม ชมของดี วิถีอ่างทอง” ทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสลับสับเปลี่ยนตลอดการจัดงาน พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทุกวัน
ผู้ดำเนินโครงการ : จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

สมัครสมาชิกไม่ผ่าน หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕

อุดรธานี power bank กระบอกน้ำ Inverter mitsubishi บริษัท รับทําเว็บไซต์ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ plc mitsubishi ปากกา servo motor ราคา

 

SMF v.2.0.13_2017 | Designed by Ness, Simple Machines