แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - คำแคน

หน้า: 1 2 3 [4]
48
ปิดจองเหรียญ เศรษฐี รุ่นแรก หลวงพ่อดำริ ปัญญาสาโร แห่งวัดป่าโพธิ์ชัย บ้านหนองน้ำเค็ม ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
ศูนย์จองคุณภาพ ศรัณย์(คำแคน) คนเดิมครับหรือติดต่อทางเว็ปไซต์อุดร108เช่นเคยครับหรือทักข้อความก็ได้ครับ
(ศักดิ์ศรีรุ่นแรกครับ)ไม่ควรพลาด!!!
+++โอนเงิน ขอรบกวนค่าส่ง 60 บาท(ตั้งแต่1-4 เหรียญ) ค่าส่ง100 บาท(ตั้งแต่ 5 เหรียญเป็นต้นไป)+++

49
ปิดจองเหรียญ รุ่นแรก จัมโบ้ หลวงปู่แก้ว สุจิณโณ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า
ศูนย์จองลำดับที่ 75 จะทักข้อความหรือโพสต์ก็ยินดีบริการครับ

50
ประวัติย่อ พระครูโพธิปัญญาภรณ์
(พระอาจารย์ดำริ ปัญญาสาโร)
เจ้าอาวาส วัดป่าโพธิ์ชัยหนองน้ำเค็ม
อ.เมือง จ.อุดรธานี ตั้งวัด พ.ศ.๒๔๗๓
( เป็นวัดเก่าที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาพักปฏิบัติกรรมฐาน)
พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
พระอาจารย์ดำริ ปัญญาสาโร
สถานะเดิม
ชื่อ นายดำริ นามสกุล เทพสาร
วิทยฐานะ ป.๔ อาชีพ ทำนา
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
สัณฐาน สันทัด สีเนื้อ ดำแดง
ตำหนิ แผลเป็นหน้าผากซ้าย
บิดา นายติ่ง มารดา นางบัวทอง
เกิดวัน ๕ ฯ ๔ ค่ำ ปี วอก
วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๙
บ้านเลขที่ ๑๙๗ หมู่ที่๘ ตำบล เชียงยืน
อ.เมือง จ.อุดรธานี (สังกัดนิกาย ธรรมยุติ)
บรรพชา
ชื่อ สามเณรดำริ นามสกุล เทพสาร
พระอุปัชฌาย์ พระเทพเมธาจารย์(หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
บรรพชาเมื่ออายุ ๒๐ปี ณ วันที่๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๙ วัดโพธิสมภรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี
อุปสมบท
ชื่อ พระดำริ ฉายา ปัญญาสาโร
พระอุปัชฌาย์ พระเทพเมธาจารย์(หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสิงห์ อินทปุญโญ
พระอนุสาวนาจารย์ พระมหามี สุทสสี
อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ปี ณ วันที่๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๑๙ เวลา ๑๓:๓๒ น. วัดโพธิสมภรณ์ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี
สังกัดวัด
วัดป่าโพธิ์ชัย ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี
หลวงปู่ดำริ ปัญญาสาโร ท่านยังเป็นหลานชายแท้ๆ ขององค์หลวงปู่สีทน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่
ท่านเคยไปศึกษาธรรมมะข้อวัตรปฏิบัติ กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น เช่น หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่สีทน สิลธโน หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
หลวงปู่ดำริ ปัญญาสาโร ท่านได้ไปจำพรรษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่สีทน สีลธโน ปี พ.ศ.๒๕๒๐ หลังจากนั้น ท่านก็ได้มาจำพรรษา และเป็นเจ้าอาวาส วัดป่าโพธิ์ชัย จนถึงปัจจุบัน ช่วงหน้าแลง ทางได้มีโอกาสไปธุดงค์ ท่านได้ไปศึกษาข้อวัตรกับหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ๑ เดือนกว่า หลวงปู่ขาว อนาลโย ๒๐ วัน หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ๑๕ วัน
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ดำริ ปัญญาสาโร
ได้กราบคารวะ ๑.หลวงปู่หลุย จันทสาโร(ท่านเคยมาจำพรรษาที่วัดป่าโพธิ์ชัย) ๒.หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ๓.หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ๔.หลวงปู่ซามา อจุตโต ๕.หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ๖.หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร ๗.หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ๘.หลวงปู่พิมพ์ พหุชาคโร ๙.หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมธโร ๑๐.หลวงปู่วัน อุตโม ๑๑.หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๑๒.หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล ๑๓.หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ๑๔.หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ๑๕.หลวงปู่ลี กุสลธโร ๑๖.หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ๑๗.หลวงปู่เผย วิริโย ๑๘.หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร ๑๙.หลวงปู่เจริญ ราหุโร ๒๐.หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ๒๐.หลวงปู่ชม โฆสโก ฯลฯ
วัดป่าโพธิ์ชัย สมัยชาวบ้านเล่าให้ฟังตอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาอยู่วัดแห่งนี้มีครูบาอาจารย์มาอยู่ศึกษาธรรมประมาณ70รูป หลวงปู่มั่น พอถึงเข้าพรรษาท่านก็เข้าไปจำพรรษาอยู่วัดป่าโนนนิเวศน์ เพื่อการเดินทางสะดวกของ พระธรรมเจดีย์(หลวงปู่จูม พันธุโล) มาศึกษาธรรมมะกับหลวงปู่มั่น พอถึงหน้าแลงออกพรรษาท่านก็มาพักอยู่ที่วัดป่าโพธิ์ชัย เพื่อโปรดพระยาอุดรที่เป็นเจ้าที่ ที่ยังติดอยู่กับสมบัติอดีต ให้ไปผุดไปเกิด
ลำดับเจ้าอาวาส หลวงปู่บุญมี ชลิโต พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น หลวงปู่บุญมี ชลิโต
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ครั้นปี พ.ศ.2486 บวชเป็นพระมหานิกายที่วัดบ้านยางมีพระครูคูณเป็นอุปัชฌาย์ พรรษาแรกก็สอบนักธรรมโทได้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2488 ท่านได้ญัตติเข้าในคณะธรรมยุต ที่วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) ครั้งเป็นพระเทพกวีเป็นอุปัชฌาย์ และให้ท่านไปพำนักฝึกการปฏิบัติกับหลวงปู่บุญมี ชลิตโต ที่วัดโพธิ์ชัย หนองน้ำเค็ม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ เคยอาราธนาท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ไปพำนักครั้งที่ท่านกลับจากเชียงใหม่ และหลวงปู่บุญมี ชลิโต
เคยได้รับการศึกษาอบรมกับท่านพระอาจารย์มั่น และดำเนินปฏิปทาตามพระบุพพาจารย์ ถวายตัวต่อ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ออกพรรษาปี พ.ศ.2488 แล้ว ได้กราบลาหลวงปู่บุญมี ชลิโต วัดโพธิ์ชัย หนองน้ำเค็ม เพื่อไปนมัสการ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งมาพำนักที่วัดป่าบ้านหนองผือนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
พ่อแม่ครูจารย์ที่เคยมาพักวัดป่าโพธิ์ชัย
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หลวงปู่แว่น ธนปาโล
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
หลวงปู่ชม โฆสโก
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงปู่พิมพ์ พหุชาคโร
หลวงปู่ลู ศาณวิริโย
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต (จำพรรษา ๑พรรษา)
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
หลวงปู่สีทน สีลธโน(จำพรรษาตอนท่านเป็นสามเณร)
หลวงปู่พัน ฐิตธัมโม(สหายธรรม)
พระอาจารย์สงวน สันตจิตโต
ฯลฯ
ข้อมูล หลวงปู่ดำริ ปัญญาสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ชัย ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้เรียบเรียง วชิระ คุยดี

51
ตามนี้ครับ

52
รบกวนสอบถามครับ ข้อมูลที่ลูกค้าสั่งจองหายหมดเลยที่ร่วมจองเหรียญ รุ่นแรก พระมหาสังข์ทอง สังฆญาโน วัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนมเหรียญได้รับจากผู้สร้างแล้วครับ รบกวนใครสั่งจองแจ้งด้วยครับผม

หน้า: 1 2 3 [4]
สมัครสมาชิกไม่ผ่าน หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕

อีเบย์ อุดรธานี ส่งด่วน รับนำเข้าสินค้าจากจีน power bank กระบอกน้ำ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ plc mitsubishi ปากกา taobao เฟอร์นิเจอร์ servo motor ราคา