แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - เริ่มอุดม

หน้า: [1] 2 3
1
บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด เปิดรับสมัครด่วน!!!

รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกการเงิน (ประจำสำนักงานอุดรธานี)
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อุดรธานี , เมืองอุดรธานี
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
ประสบการณ์ : ทำงานในด้านบัญชี-การเงินอย่างน้อย 5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ควบคุมการรับเงินสดและเช็คโดยตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน การลงบันทึกรายการรับและการนำฝากธนาคาร
- ควบคุมการจ่ายเงินสดและเช็ค รวมทั้งเงินสดย่อย โดยตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
- จัดลำดับการเบิกจ่ายเงิน โดยตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาเครดิตที่ได้รับ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามวันที่กำหนด
- ตรวจสอบการรับ-จ่ายจากรายงานทางบัญชี และยอดเงินในธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน
- ตรวจสอบเงินทดรองจ่ายคงเหลือ
- ประมาณการรายรับ-รายจ่าย และจัดทำรายงาน Cash Flow เสนอผู้บริหาร
- ติดต่อประสานงานธนาคาร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง
- ปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง, ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
- มีทักษะในการสื่อสารเจรจา

สวัสดิการ :
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลประกอบการ
- เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

สมัครงานติดต่อ
ภคมณ อนุพันธ์ธเนศ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
Tel : 063-515-3779, 042-221-857, 042-221-907
Fax : 042-223-449
Email : pakamon.rermudom@gmail.com
Line ID: 0981522901

2
บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตำแหน่ง "วิศวกรโยธา" จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
3. มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และ Auto CAD ได้ระดับดี
5. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
7. มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต
8. มีภูมิลำเนาที่ จ. อุดรธานี หรือใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
1. ดูแลและตรวจสอบงาน Shop Drawing, As Built Drawing, Material ของโครงการ
2. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของหน้างาน ตรวจสอบงานของผู้รับเหมาให้ตรงตามแบบ
3. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานงานก่อสร้าง ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและตามหลักวิศวกรรม
4. ประสานกับผู้รับเหมาและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด
5. รายงานความก้าวหน้าของงาน ตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
6. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้เกิดความปลอดภัย
7. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
8. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำโรงงาน (อ.หนองหาน จ.อุดรธานี)

สวัสดิการ : บ้านพักพนักงาน/เสื้อยูนิฟอร์ม/ตรวจสุขภาพประจำปี/และอื่นๆ

เอกสารในการรับสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ใบรับรองการจบ 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
6. สำเนาเอกสารใบผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ

สนใจสมัครได้ที่
บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด 
สำนักงานใหญ่ : 273/8-9 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โรงงาน : 11 หมู่ 6 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
สอบถามโทร. 042-221-857 ต่อ 151, 098-152-2901 (แผนกทรัพยากรบุคคล/คุณภคมณ)
E-Mail : pakamon.rermudom@gmail.com หรือ winnawink@gmail.com

3
บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตำแหน่ง "วิศวกรไฟฟ้า" จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และ Auto CAD งานไฟฟ้าได้
4. สามารถออกแบบ อ่านแบบ ถอดแบบ วงจรไฟฟ้า และ PID Diagram ได้
5. มีความรู้และพื้นฐานงานทางด้านไฟฟ้าอาคาร ตู้สวิทบอร์ดไฟฟ้า ตู้คอนโทรล และไฟฟ้าบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
7. มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต
8. มีภูมิลำเนาที่ จ. อุดรธานี หรือใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
1. ดูแลและตรวจสอบงาน Shop Drawing, As Built Drawing, Material ของโครงการ
2. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของหน้างาน ตรวจสอบงานของผู้รับเหมาให้ตรงตามแบบ
3. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานงานก่อสร้าง ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและตามหลักวิศวกรรม
4. ประสานกับผู้รับเหมาและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด
5. รายงานความก้าวหน้าของงาน ตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
6. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้เกิดความปลอดภัย
7. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
8. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำโรงงาน (อ.หนองหาน จ.อุดรธานี)

สวัสดิการ : บ้านพักพนักงาน/เสื้อยูนิฟอร์ม/ตรวจสุขภาพประจำปี/และอื่นๆ

เอกสารในการรับสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ใบรับรองการจบ 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
6. สำเนาเอกสารใบผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ

สนใจสมัครได้ที่
บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด 
สำนักงานใหญ่ : 273/8-9 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โรงงาน : 11 หมู่ 6 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
สอบถามโทร. 042-221-857 ต่อ 151, 098-152-2901 (แผนกทรัพยากรบุคคล/คุณภคมณ)
E-Mail : pakamon.rermudom@gmail.com หรือ winnawink@gmail.com

4
ส่งเอกสารทางอีเมล หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงงานได้เลยนะคะ :P  :P

5
ส่งเอกสารทางอีเมล หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงงานได้เลยนะคะ :P  :P

6
ยังรับสมัครอยู่นะคะ :P

7
บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
รับสมัครพนักงานประจำคลังสินค้า

ตำแหน่ง "พนักงานโกดัง" 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้า
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : เริ่มอุดมคลังสินค้า กม.10 (ถ.นิตโย)

สนใจสมัครหรือสอบถามได้ที่
บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด 
คลังสินค้า กม.10 : 119 หมู่ 6 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 089-840-1717 (คุณสมชาย/ผู้จัดการคลังสินค้า) E-Mail : thanarat2514@hotmail.com
สำนักงานใหญ่ : 273/8-9 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-221-857 ต่อ 151, 098-152-2901 (คุณภคมณ/แผนกทรัพยากรบุคคล) E-Mail : pakamon.rermudom@gmail.com

8
ส่งเอกสารทางอีเมล หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงงานได้เลยนะคะ :P

9
ยังรับสมัครอยู่นะคะ :P

10
ยังรับสมัครอยู่นะคะ ส่ง e-mail เข้ามาได้เลยค่ะ :D

11
ยังรับสมัครอยู่นะคะ  ;)

12
ปิดรับสมัครตำแหน่ง พนักงานธุรการ แล้วค่ะ

13
หางานอุดรธานี / Re: รับสมัคร "พนักงานขับรถ"
« เมื่อ: กันยายน 07, 2018, 10:35:37 AM »
ยังรับสมัครอยู่นะคะ  ;)

14
บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
รับสมัครงานด่วน!!!

ตำแหน่ง "วิศวกรเครื่องกล" จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
· เพศชาย
· อายุ 23-35 ปี
· วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทคโนโลยีเครื่องกล
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำโรงงาน (อ.หนองหาน จ.อุดรธานี)

สวัสดิการ : บ้านพักพนักงาน/เสื้อยูนิฟอร์ม/ตรวจสุขภาพประจำปี/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติ รูปถ่าย พร้อมแนบหลักฐานอื่นๆ มาที่ E-Mail : suwatt_yt@hotmail.com
หรือสมัครด้วยตัวเองที่
บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
โรงงาน : 11 หมู่ 6 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทร.042-147-352, 089-577-1723 (แผนกทรัพยากรบุคคล/คุณสุวัฒน์)

15
หางานอุดรธานี / Re: รับสมัคร!! นิติกร 1 อัตรา
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 03:11:59 PM »
ยังรับสมัครอยู่นะคะ :P

หน้า: [1] 2 3
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕

อีเบย์ อุดรธานี รับนำเข้าสินค้าจากจีน power bank กระบอกน้ำ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ plc mitsubishi ปากกา taobao เฟอร์นิเจอร์ servo motor ราคา