แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - นรินทร์ธร จันนาวัน

หน้า: [1] 2
1
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
รับสมัครพนักงานหลายอัตราดังนี้
1.พนักงานโต๊ะผ่า   ชาย อายุ18ปีขึ้นไป   หลายอัตรา
2.พนักงานผลิตวงกบ  ชาย อายุ 18ปีขึ้นไป   หลายอัตรา
3.พนักงานเรียงไม้  ชาย/หญิง อายุ18ปีขึ้นไป  หลายอัตรา
4.พนักงานตัดไม้   ชาย/หญิง อายุ18ปีขึ้นไป   หลายอัตรา
5.พนักงานส่งของ  ชาย อายุ18ปีขึ้นไป   หลายอัตรา
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร  1.สำเนาบัตรประชาชน  2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.รูปถ่าย
สนใจโทรติดต่อเบอร์  083-1484510  042-111561

2
บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด              
 85,85/1 ม.2 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
        รับสมัครพนักงานดังนี้
       
                     1.พนักงานขับโฟล์คลิฟท์    (ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป)              จำนวน 3 อัตรา
                     2.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 10 ล้อ (ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป)           จำนวน 2 อัตรา
                     3.พนักงานส่งของ  (ชาย  อายุ 20 ปีขึ้นไป)                           จำนวนหลายอัตรา
                     4.พนักงานทั่วไป  (ชาย  อายุ 20 ปีขึ้นไป)                              จำนวนหลายอัตรา
 
ค่าแรง 320/วัน  ค่าล่วงเวลา ( OT ) / ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม /
 เงินกู้ยืมบริษัท / อื่นๆ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร  -สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / รูปถ่าย 1 ใบ
สำเนาวุฒิการศึกษา / สำเนาใบขับขี่

สนใจติดต่อ  ฝ่ายบุคคล คุณนรินทร์ธร โทร 042-111561 , 083-1484510   

3
บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด                
85,85/1 ม.2 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
        รับสมัครพนักงานดังนี้
        1.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 10 ล้อ (ชาย  อายุ 20 ปีขึ้นไป)           จำนวน 5 อัตรา
       2.พนักงานรักษาความปลอดภัย   (ชาย  อายุ 20 ปีขึ้นไป )     จำนวน 1 อัตรา
                     3.พนักงานฝ่ายผลิต (โต๊ะผ่า  ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป)              จำนวน  25 อัตรา
                     4.พนักงานเช็คไม้ (ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป)                             จำนวน 2 อัตรา
 
 ค่าล่วงเวลา ( OT ) / ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม / เงินกู้ยืมบริษัท / อื่นๆ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร  -สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / รูปถ่าย 1 ใบ
สำเนาวุฒิการศึกษา / สำเนาใบขับขี่

สนใจติดต่อ  ฝ่ายบุคคล คุณนรินทร์ธร โทร 042-111561 , 083-1484510     

4
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
รับสมัครพนักงานดังนี้
1.พนักงานส่งของ   เพศชาย  อายุ20ปีขึ้นไป  สุขภาพแข็งแรง 
ลักษณะงานส่งสินค้าตามต่างจังหวัดกับรถส่งสินค้า  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2.พนักงานขับโฟล์คลิฟท์    เพศชาย    อายุ20ปีขึ้นไป   
3.แม่บ้าน  เพศหญิง  อายุ 20 ปี
ลักษณะงานจัดเรียงสินค้าในโชว์รูม  ยกสินค้าให้ลูกค้า  อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่าย
สนใจโทรสอบถาม 042-111561    083-1484510

5
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
รับสมัครพนักงานดังนี้
1.พนักงานฝ่ายผลิต  เพศชาย  อายุ 30 ปีขึ้นไป
2.พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ)  เพศชาย  อายุ 30 ปีขึ้นไป
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่าย 1 รูป
เบอร์โทรติดต่อ 083-1484510  042-111561
6
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานดังนี้

1.หัวหน้าคลังสินค้า
-เพศ ชาย/หญิง
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-การศึกษา ปวส ขึ้นไป
-มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

รายละเอียดงาน 
1.ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ที่ช่างนำมาส่ง
2.จัดของเพื่อนำส่งลูกค้าตามใบสั่ง
3.คีย์ข้อมูลรับเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ
4.จัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบ
5.อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน  1 แผ่น
-สำเนาทะเบียนบ้าน  1 แผ่น
-สำเนาวุฒิการศึกษา  1  แผ่น
 
สมใจโทร 083-1484510   042-111561 

7
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานดังนี้
85.85/1 ม.2 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 042-111561  0831484510

1.เจ้าหน้าที่สโตร์
2.พนักงานขับรถ 6ล้อ 10ล้อ

มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.รูปถ่าย 1หรือ2 นิ้ว 1รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
4.วุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบขับขี่ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับ 6 ล้อ 10 ล้อ)

8
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานดังนี้
85.85/1 ม.2 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 042-111561  0831484510
1.หัวหน้าคลังสินค้า
2.เจ้าหน้าที่สโตร์
3.พนักงานขับรถ 6ล้อ 10ล้อ
มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.รูปถ่าย 1หรือ2 นิ้ว 1รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
4.วุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบขับขี่ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับ 6 ล้อ 10 ล้อ)
 :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P

9
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด

รับสมัครพนักงานดังนี้

1.พนักงานเช็คผลิตภัณฑ์  ญ   ปวช ขึ้นไป  มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
2.พนักงานสโตร์     ช/ญ   ปวช ขึ้นไป   มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
3.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 10 ล้อ 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.รูปถ่าย 1 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน  1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาใบขับขี่ 1 ใบ

ติดต่อสอบถามโทร 042-111561   083-1484510

10
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
 
รับสมัครพนักงานดังนี้

1หัวหน้าคลังสินค้า  ช/ญ   อายุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวส ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  1  อัตรา
2.พนักงานสโตร์  ช/ญ   อายุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิ ม.6  ปวช   1  อัตรา
3.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 10 ล้อ  ช  อายุ 20 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาติการขับขี่  3 อัตรา

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1.รูปถ่าย  1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน  1ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน  1ใบ
4.สำเนาใบขับขี่  1ใบ เฉพาะพนักงานขับรถ

สนใจติดต่อสอบถามที่เบอร์  042-111561  083-1484510 คุณนรินทร์ธร  ฝ่ายบุคคล

11
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
85,85/1 ม.2 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี


รับนักศึกษาฝึกงานสาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์  ปวช/ปวส/ปริญาตรี  จำนวน 2 คน


สนใจโทรติดต่อ  คุณนรินทร์ธร  042-211561     083-1484510

12
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
85,85/1 ม.2 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
รับสมัครพนักงานดังนี้

1.พนักงานขัรถ 6ล้อ/10ล้อ   2  อัตรา
-สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน    1  ฉบับ
-รูปถ่าย                  1  รูป
-สำเนาใบขับขี่           1  ฉบับ

2.พนักงานสโตร์  ชาย/หญิง    1  อัตรา
-สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน    1  ฉบับ
-สำนาวุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช   1  ฉบับ
-รูปถ่าย                  1  รูป

สนใจโทรติดต่อ  คุณนรินทร์ธร  042-211561     083-1484510

13
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
85,85/1 ม.2 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
รับสมัครพนักงานดังนี้

1.พนักงานขัรถ 6ล้อ/10ล้อ   2  อัตรา
-สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน    1  ฉบับ
-รูปถ่าย                  1  รูป
-สำเนาใบขับขี่           1  ฉบับ

2.พนักงานสโตร์  ชาย/หญิง    1  อัตรา
-สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน    1  ฉบับ
-สำนาวุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช   1  ฉบับ
-รูปถ่าย                  1  รูป

สนใจโทรติดต่อ  คุณนรินทร์ธร  042-211561     083-1484510 :D :D :D :D :D :D

14
รับสมัครงานบริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1.พนักงานสโตร์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช ขึ้นไป  เพศ ชาย/หญิง   ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.พนักงานส่งของ  6 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ  เพศ ชาย
3.พนักงานขับรถ 6 ล้อ / 10 ล้อ  1 อัตรา  ไม่จำกัดวุฒิ  เพศชาย  มีใบอนุญาตการขับขี่รถ
4.แม่บ้าน  1 อัตรา  เพศหญิง 
5.พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ  1 อัตรา วุฒิ ปวส(ช่างกลโรงงาน/ช่างยนต์)  เพศชาย
 
เอกสารที่่ใช้ในการสมัคร
-รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว  1 รูป
-สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
-สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น
-สำเนาใบขับขี่ 1 แผ่น (ถ้ามี)
เบอร์โทร 042-206209  083-1484510

15
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานดังนี้

1.พนักงานคลังสินค้า  เพศหญิง อายุ20 ปีขึ้นไป จบม.6หรือ ปวช  ขึ้นไป   จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานขับรถ 6ล้อ 10ล้อ เพศชาย มีใบอนุญาติขับขี่ อายุ 20 ปีขึ้นไป   จำนวน 2 อัตรา
3.พนักงานส่งของ เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา           จำนวน 6 อัตรา
4.พนักงานฝ่ายผลิต เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา        จำนวน 5 อัตรา

เอกสารที่ต้องใชในการสมัคร
1.รูปถ่าย 1หรื2นิ้ว  1รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบขับขี่
สนใจติดต่อ 042-206209

หน้า: [1] 2
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕

อีเบย์ อุดรธานี รับนำเข้าสินค้าจากจีน power bank กระบอกน้ำ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ plc mitsubishi ปากกา taobao เฟอร์นิเจอร์ servo motor ราคา