แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์

หน้า: [1]
1
ขอเชิญประกวดวงดนตรี(สตริง)ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. เข้าประกวดลักษณะเป็นทีม  โดยสมาชิกภายในทีมที่ร่วมการแข่งขันที่มีอายุไม่เกิน    22  ปี
2. จำนวนสมาชิกที่เล่นภายในวงดนตรี  มีจำนวนไม่น้อยกว่า  3 คน
3. การแต่งกายของสมาชิกในวงดนตรีให้สุภาพ พิจารณาตามความเหมาะสม
เพลงที่ใช้ในการประกวดระยะเวลา   20  นาที พร้อมซาวด์เช็ค
1. เพลงตามความถนัด ช้า    1  เพลง
2. เพลงตามความถนัดของวง  เร็ว 1  เพลง
ระยะเวลาประกวดวงดนตรี   รวม  3 วัน   รายงานตัวเวลา 17.00  น.
รอบคัดเลือก - วันที่ 30 - 31 มกราคม  2562
รอบชิงชนะเลิศ - วันอาทิตย์ที่  3  กุมภาพันธ์  2562   

กติกาในการประกวด
1. เป็นการประกวดวงสตริง
2. เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงที่ศิลปินร้องไว้แล้ว
3. จำนวนผู้เข้าประกวดในแต่ละวงไม่น้อยกว่า 3 คน   
4.ทีมที่เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบ
5. การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวดวงดนตรี
   -  รางวัลชนะเลิศ                        มี   1   รางวัล      ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา         10,000 บาท
   -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    มี   1   รางวัล     ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา               5,000 บาท
   -  รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 2    มี   1   รางวัล       ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา            3,000 บาท
   -  รางวัลชมเชย               มี   2   รางวัล       ใบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา            1,000 บาท
   -  People award       มี   1   รางวัล      ถ้วยเกียรติยศ

ขอเชิญการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประจำปี 2562

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. ประเภท เยาวชน  อายุไม่เกิน    15  ปี
2.   ประเภท นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปอายุ  16 ปีขึ้นไป

เพลงที่ใช้ประกวดร้องเพลง คนละ 2 เพลง

   1.  เพลงถนัด ( ช้า)  รวม  1 เพลง 
   2.  เพลงถนัด ( เร็ว)  รวม  1 เพลง

วันประกวด ประเภท เยาวชน  อายุไม่เกิน    15  ปี
รอบคัดเลือก     
- วันที่  25 – 26  มกราคม  2562  เวลา  18.00 น. เป็นต้นไป
รอบชิงชนะเลิศ   
 - วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562   เวลา  17.00 น. เป็นต้นไป

วันประกวด ประเภท ประชาชนทั่วไป
รอบคัดเลือก     
- วันที่  27 – 29  มกราคม  2562   เวลา  18.00 น. เป็นต้นไป
รอบชิงชนะเลิศ   
 - วันที่  2  กุมภาพันธ์  2562   เวลา  17.00 น. เป็นต้นไป

รางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
-  รางวัลชนะเลิศ       มี   1    รางวัล   ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา             5,000.บาท
   -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      มี   1  รางวัล    ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา                 3,000.บาท
   -  รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 2      มี   1  รางวัล    ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา                 2,000.บาท
   -  รางวัลขวัญใจประชาชน        มี   1   รางวัล   ถ้วยเกียรติยศ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 สนใจการประกวดส่งใบสมัครที่ Email:earthradio@gmail.com  -แฟกซ์ใบสมัครได้ที่ 043-246427
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook/ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน / สายตรง คุณนิตยา 084-2035552

2
ขยายโอกาสตามคำเรียกร้อง รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ไม่จำกัดอายุ...
ขอเชิญผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี ร่วมในการประกวดวงดนตรี “Aggie Music Awards 2018” ครั้งที่ 2 ในงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 มกราคม-1-ชิงชนะเลิศ 4 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี ร่วมในการประกวดวงดนตรี “Aggie Music Awards 2018” ครั้งที่ 2 ในงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561  “เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ในวันที่ 26มกราคม-4กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานจัดกิจกรรมใต้ต้นจามจุรี อุทยานเทคโนโลยี่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีสตริง (ต้องการเพียง 20 วงเท่านั้น)
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. .เข้าประกวดลักษณะเป็นทีม  โดยสมาชิกภายในทีมที่ร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักเรียน-นักศึกษา ไม่จำกัดอายุ
2. .จำนวนสมาชิกที่เล่นภายในวงดนตรี  มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. .การแต่งกายของสมาชิกในวงดนตรีให้สุภาพ พิจารณาตามความเหมาะสม
เพลงที่ใช้ในการประกวด   20   นาที
1.  เพลงถนัด(ไม่นำมาคิดเป็นคะแนน)
2. .เพลงตามความถนัด ช้า    1  เพลง
3. .เพลงตามความถนัดของวง  เร็ว 1  เพลง
ระยะเวลาประกวดวงดนตรี   รวม 3วัน
รอบคัดเลือก
•   วันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2516 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
รอบชิงชนะเลิศ
•   วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
กติกาในการประกวด
1. เป็นการประกวดวงสตริง
2. เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงที่ศิลปินร้องไว้แล้ว
3. จำนวนผู้เข้าประกวดในแต่ละวงไม่น้อยกว่า๓คน
4. ทีมที่เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบตามเวลาพร้อมปฏิบัติตาม      ระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามข้อกำหนดมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
5. การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
อุปกรณ์ดนตรีต้องมีเครื่องเล่นดนตรีอย่างน้อย 3 ชิ้นขึ้นไป
1.  กีตาร์                       2.  กลอง                       3.  เบส
4.  ……                        5.  .......ฯลฯ
เกณฑ์การตัดสินและเกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
พิจารณาทั้งดนตรีและนักร้องดังนี้
1.  ความสามารถ- ความชัดเจนหนักเบา                            รวม       40 คะแนน
2  การขับร้องอักขระทีม                                                  รวม       30 คะแนน
3.  การแสดงออก                                                           รวม       20 คะแนน
4.  การแต่งกาย                                                              รวม       10 คะแนน  (100 คะแนน)
รางวัลการประกวดวงดนตรี
-  รางวัลชนะเลิศ                                 มี   1   รางวัล     ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา               10,000 บาท
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    มี   1   รางวัล     ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา                 5,000 บาท
-  รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 2    มี   1   รางวัล    ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา                 3,000 บาท
-  รางวัลชมเชย                        มี   2   รางวัล    ใบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา                 1,000 บาท
-  People award                    มี   1   รางวัล     ถ้วยเกียรติยศ
 สนใจการประกวดลงเมล์ไว้เลย  ทางทีมงานจะส่งรายเอียดไปให้ทางเมล์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook/ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน / สายตรง คุณนิตยา 084-2035552 เมล์ใบสมัครมาที่ earthradio@gmail.com -แฟกซ์ใบสมัครได้ที่ 043-246427 หรือ Line ID. 101nit101


หน้า: [1]
สมัครสมาชิกไม่ผ่าน หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕

อีเบย์ อุดรธานี รับนำเข้าสินค้าจากจีน power bank กระบอกน้ำ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ plc mitsubishi ปากกา servo motor ราคา