แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - HRCivilizeHotel

หน้า: [1] 2
1
อัพเดท 25/11/2562

เปิดรับตำแหน่งงาน ดังนี้

1. ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร                1 ตำแหน่ง
2. พนักงานเสิร์ฟชาย                            1 ตำแหน่ง
3. พนักงานเสิร์ฟหญิง                           1 ตำแหน่ง
4. พนักงานทำความสะอาดห้องพัก        2 ตำแหน่ง
5. พนักงานทำความสะอาดชาย            1 ตำแหน่ง🏢สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ จังหวัด: อุดรธานี

📄ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com

☎️สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 , 081-4654477

👤หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)

5.รูปถ่าย

2
อัพเดท 08/10/2562

Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

1. กุ๊ก                                                       1 ตำแหน่ง

2. ผู้ช่วยกุ๊ก                                              1 ตำแหน่ง

3. พนักงานล้างจาน                                   2 ตำแหน่ง   
         
4. พนักงานทำความสะอาดชาย                   1 ตำแหน่ง

🏢สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ
จังหวัด: อุดรธานี
📄ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
☎️สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 ,
081-4564477
👤หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

3
อัพเดท 17/09/2562

Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

1. กุ๊ก                                                       1 ตำแหน่ง

2. ผู้ช่วยกุ๊ก                                              1 ตำแหน่ง

3. พนักงานล้างจาน                                 1 ตำแหน่ง   
         
4. พนักงานทำความสะอาดชาย                    1 ตำแหน่ง

🏢สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ
จังหวัด: อุดรธานี
📄ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
☎️สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 ,
081-4564477
👤หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)
 

4
Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

1. ผู้จัดการพนักงานต้อนรับ                            1 ตำแหน่ง

2. ผู้ช่วยผู้จัดการพนักงานต้อนรับ                    1 ตำแหน่ง

3. พนักงานต้อนรับ                                      1 ตำแหน่ง

4. กุ๊ก                                                       1 ตำแหน่ง

5. ผู้ช่วยกุ๊ก                                              1 ตำแหน่ง

6. พนักงานเสิร์ฟชาย / หญิง                           1 ตำแหน่ง   
             
7. พนักงานทำความสะอาดห้องพัก                    1 ตำแหน่ง

8. พนักงานทำความสะอาดชาย                        1 ตำแหน่ง

🏢สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ
จังหวัด: อุดรธานี
📄ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
☎️สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 ,
081-4564477
👤หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

5
++ Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) ++

เปิดรับตำแหน่งงาน ดังนี้

1. หัวหน้าแผนกครัว 1 ตำแหน่ง

2. กุ๊ก  1 ตำแหน่ง

3. หัวหน้าแผนกแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง

4. พ่อบ้าน 1 ตำแหน่ง

5. แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง                   

6. พนักงานต้อนรับส่วนหน้าชาย 1 ตำแหน่ง 

7. พนักงานต้อนรับส่วนหน้าชาย 1 ตำแหน่ง  (ขอผู้ที่สามารถเข้ากะดึกได้)

*หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายที่สุภาพ หน้าตรง
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน,หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ
จังหวัด: อุดรธานี
ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 , 081-4564477
หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

Facebook : www.facebook.com/civilizehotel
Website : www.civilizehotel.com

6
++ Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) ++

เปิดรับตำแหน่งงาน ดังนี้

1. หัวหน้าแผนกครัว 1 ตำแหน่ง ด่วน!!

2. กุ๊ก  1 ตำแหน่ง  ด่วน!!

3. ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ตำแหน่ง  ด่วน!!

4. พ่อบ้าน 1 ตำแหน่ง  ด่วน!!

5. แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง   ด่วน!!                    

6. พนักงานต้อนรับส่วนหน้าชาย 1 ตำแหน่ง  (ขอผู้ที่สามารถเข้ากะดึกได้)  ด่วน!!

*หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายที่สุภาพ หน้าตรง
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน,หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ
จังหวัด: อุดรธานี
ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 , 081-4564477
หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

Facebook : www.facebook.com/civilizehotel
Website : www.civilizehotel.com

7
++ Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) ++

เปิดรับตำแหน่งงาน ดังนี้

1.พ่อบ้าน 1 ตำแหน่ง / Roomboy 1 position
2.แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง / Maid 1 Position
3.กุ๊ก 1 ตำแหน่ง / Cook 1 Position
4.พนักงานต้อนรับส่วนหน้าชาย(ขอคนที่สามารถเข้ากะดึกได้) 1 ตำแหน่ง / reception 1 position


*หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายที่สุภาพ หน้าตรง
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน,หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ
จังหวัด: อุดรธานี
ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 , 081-4564477
หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

Facebook : www.facebook.com/civilizehotel
Website : www.civilizehotel.com
 

8
++ Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) ++

เปิดรับตำแหน่งงาน ดังนี้

1.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า / Reception 1 อัตรา

*หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายที่สุภาพ หน้าตรง
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน,หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ
จังหวัด: อุดรธานี
ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 , 081-4564477
หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

Facebook : www.facebook.com/civilizehotel
Website : www.civilizehotel.com
 

9
++ Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) ++

เปิดรับตำแหน่งงาน ดังนี้

1.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า / Reception 1 อัตรา

*หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายที่สุภาพ หน้าตรง
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน,หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ
จังหวัด: อุดรธานี
ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 , 081-4564477
หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

Facebook : www.facebook.com/civilizehotel
Website : www.civilizehotel.com

10
++ Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) ++

เปิดรับตำแหน่งงาน ดังนี้

1.ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน / Housekeeping Manager 1อัตรา ด่วน!!
2.หัวหน้าแผนกทำความสะอาด / Housekeeping Supervisor 1 อัตรา
3.การตลาดออนไลน์ / Online Marketing 1 อัตรา
4.กุ๊ก /Chef 1 อัตรรา

*หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายที่สุภาพ หน้าตรง
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน,หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ
จังหวัด: อุดรธานี
ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 , 081-4564477
หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

Facebook : www.facebook.com/civilizehotel
Website : www.civilizehotel.com

11
---++ Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) ++---

เปิดรับตำแหน่งงาน ดังนี้
1.พนักงานเสิร์ฟชาย 1 ตำแหน่ง
2.ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง / Housekeeping Manager
3.พ่อบ้าน 1 ตำแหน่ง /Room Boy


*หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายที่สุภาพ หน้าตรง
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน,หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ
จังหวัด: อุดรธานี
ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 , 081-4564477
หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

Facebook : www.facebook.com/civilizehotel
Website : www.civilizehotel.com

12
---++ Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) ++---

เปิดรับตำแหน่งงาน ดังนี้
1.พนักงานเสิร์ฟชาย 1 ตำแหน่ง
2.พนักงานต้อนรับชาย 1 ตำแหน่ง
3.พ่อบ้าน 1 ตำแหน่ง
4.แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง

*หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายที่สุภาพ หน้าตรง
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน,หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ
จังหวัด: อุดรธานี
ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 , 081-4564477
หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

Facebook : www.facebook.com/civilizehotel
Website : www.civilizehotel.com

13
---++ Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) ++---

เปิดรับตำแหน่งงาน ดังนี้
1.พนักงานเสิร์ฟชาย 1 ตำแหน่ง
2.พนักงานต้อนรับชาย 1 ตำแหน่ง
3.พ่อบ้าน / Room Boy 1 ตำแหน่ง

*หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายที่สุภาพ หน้าตรง
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน,หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ
จังหวัด: อุดรธานี
ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 , 081-4564477
หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

Facebook : www.facebook.com/civilizehotel
Website : www.civilizehotel.com

14
---++ Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) ++---

เปิดรับตำแหน่งงาน ดังนี้
1.พนักงานเสิร์ฟชาย 1 ตำแหน่ง
2.พนักงานต้อนรับชาย 1 ตำแหน่ง
3.พ่อบ้าน / Room Boy 1 ตำแหน่ง

*หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายที่สุภาพ หน้าตรง
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน,หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน: Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์) โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ
จังหวัด: อุดรธานี
ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 , 081-4564477
หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

Facebook : www.facebook.com/civilizehotel
Website : www.civilizehotel.com

15
Civilize Hotel (โรงแรมศิวิไลซ์)
โรงแรมตั้งอยู่ที่วงเวียนน้ำพุ

ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้

1.กุ๊ก 1 ตำแหน่ง

2.พนักงานเสริ์ฟชาย 1 ตำแหน่ง

3.พนักงานต้อนรับชาย 1 ตำแหน่ง

4.พนักงานฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง


หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งเอกสารได้ทาง hr@civilizehotel.com
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล 042-111456 , 081-4564477
หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์-เสาร์)

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายที่สุภาพ หน้าตรง
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน,หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

Facebook : www.facebook.com/civilizehotel
Website : www.civilizehotel.com

หน้า: [1] 2

 

 

 

สมัครสมาชิกไม่ผ่าน หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕

อีเบย์ อุดรธานี รับนำเข้าสินค้าจากจีน power bank กระบอกน้ำ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ plc mitsubishi ปากกา servo motor ราคา