แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - pannarai

หน้า: [1] 2 3
1

1.ช่างเครื่องเสียง+ไฟฟ้า(ช่างทั่วไป) 2 ตำแหน่ง ช คุณสมบัติ อายุ 30 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
2.พนักงานห้องอาหาร 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
3.บาร์เทนเดอร์ 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะ
ได้
4.พนักงานจัดเลี้ยง 1 ตำแหน่ง ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
5.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ตำแหน่ง ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
6.กุ๊ก 1 ตำแหน่ง ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้


สวัสดิการของทุกตำแหน่งในโรงแรม
-ฟรีอาหาร 2 มื้อ – เงินอั่งเปาช่วงเทศกาล - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
-เงินรางวัลแผนกดีเด่นประจำปี -เซอร์วิสชาร์จ ประจำเดือน
-ประกันสังคม -ยูนิฟอร์มโทร 042-345-111 , 344-999
FAX : 042-345018, 344002
E-Mail : thepannarai_hr@hotmail.com
นิภาดา ชั่งดี 089-4225144 ฝ่ายบุคคล เวลาติดต่อ 08.00-17.00 จันทร์-เสาร์
ขอบคุณ

2
โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงานด่วน!!

1.ช่างเครื่องเสียง+ไฟฟ้า  2 ตำแหน่ง ช คุณสมบัติ อายุ 30 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
2.พนักงานห้องอาหาร 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
3.บาร์เทนเดอร์ 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะ
ได้
4. แม่บ้าน 2 ตำแหน่ง ญ คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะ
ได้
5.พนักงานเข็นผ้า ช คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
6.หัวหน้าบัญชี ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 30 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ป.ตรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.พนักงานบัญชี ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ปวส/ป.ตรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8.พนักงานจัดเลี้ยง 3 ตำแหน่ง ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
9.พนักงานต้อนรับ 2 ตำแหน่ง ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิที่รับ ปวส-ป.ตรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการของทุกตำแหน่งในโรงแรม
-ฟรีอาหาร 2 มื้อ – เงินอั่งเปาช่วงเทศกาล - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
-เงินรางวัลแผนกดีเด่นประจำปี -เซอร์วิสชาร์จ ประจำเดือน
-ประกันสังคม -ยูนิฟอร์มโทร 042-345-111 , 344-999
FAX : 042-345018, 344002
E-Mail : thepannarai_hr@hotmail.com
นิภาดา ชั่งดี 089-4225144 ฝ่ายบุคคล เวลาติดต่อ 08.00-17.00 จันทร์-เสาร์
ขอบคุณค่ะ

3
โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงานด่วน!!

1.ช่างเครื่องเสียง+ไฟฟ้า  2 ตำแหน่ง ช คุณสมบัติ อายุ 30 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
2.พนักงานจัดเลี้ยง 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
3.พนักงานห้องอาหาร 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
4.บาร์เทนเดอร์ 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะ
ได้
5. แม่บ้าน 2 ตำแหน่ง ญ คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะ
ได้
6. พนักงานเข็นผ้า ช คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะ
ได้
สวัสดิการของทุกตำแหน่งในโรงแรม
-ฟรีอาหาร 2 มื้อ – เงินอั่งเปาช่วงเทศกาล - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
-เงินรางวัลแผนกดีเด่นประจำปี -เซอร์วิสชาร์จ ประจำเดือน
-ประกันสังคม -ยูนิฟอร์มโทร 042-345-111 , 344-999
FAX : 042-345018, 344002
E-Mail : thepannarai_hr@hotmail.com
นิภาดา ชั่งดี 089-4225144 ฝ่ายบุคคล เวลาติดต่อ 08.00-17.00 จันทร์-เสาร์
ขอบคุณค่ะ

4
โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงานด่วน!!

1.ช่างเครื่องเสียง+ไฟฟ้า  2 ตำแหน่ง ช คุณสมบัติ อายุ 30 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
2.พนักงานจัดเลี้ยง 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
3.พนักงานห้องอาหาร 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
4.บาร์เทนเดอร์ 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการของทุกตำแหน่งในโรงแรม
-ฟรีอาหาร 2 มื้อ – เงินอั่งเปาช่วงเทศกาล - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
-เงินรางวัลแผนกดีเด่นประจำปี -เซอร์วิสชาร์จ ประจำเดือน
-ประกันสังคม -ยูนิฟอร์มโทร 042-345-111 , 344-999
FAX : 042-345018, 344002
E-Mail : thepannarai_hr@hotmail.com
นิภาดา ชั่งดี 089-4225144 ฝ่ายบุคคล เวลาติดต่อ 08.00-17.00 จันทร์-เสาร์
ขอบคุณค่ะ

5
โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงานด่วน!!

1.Admin Sales 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20-35 ปี  วุฒิที่รับ ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.กุ๊ก 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20-35 ปี  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
3.หัวหน้าช่าง  ช คุณสมบัติ อายุ 30 ปี ขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
4. พนักงานล้างจาน 1 ตำแหน่ง 19 ปีขึ้นไป  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการของทุกตำแหน่งในโรงแรม
-ฟรีอาหาร 2 มื้อ – เงินอั่งเปาช่วงเทศกาล - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
-เงินรางวัลแผนกดีเด่นประจำปี -เซอร์วิสชาร์จ ประจำเดือน
-ประกันสังคม -ยูนิฟอร์มโทร 042-345-111 , 344-999
FAX : 042-345018, 344002
E-Mail : thepannarai_hr@hotmail.com
นิภาดา ชั่งดี 089-4225144 ฝ่ายบุคคล เวลาติดต่อ 08.00-17.00 จันทร์-เสาร์
ขอบคุณค่ะ

6
โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงานด่วน!!

1. พนักงานจัดเลี้ยง 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20-35 ปี  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
2. พนักงานล้างจาน 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20-35 ปี  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการของทุกตำแหน่งในโรงแรม
-ฟรีอาหาร 2 มื้อ – เงินอั่งเปาช่วงเทศกาล - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
-เงินรางวัลแผนกดีเด่นประจำปี -เซอร์วิสชาร์จ ประจำเดือน
-ประกันสังคม -ยูนิฟอร์มโทร 042-345-111 , 344-999
FAX : 042-345018, 344002
E-Mail : thepannarai_hr@hotmail.com
นิภาดา ชั่งดี 089-4225144 ฝ่ายบุคคล เวลาติดต่อ 08.00-17.00 จันทร์-เสาร์
ขอบคุณค่ะ

7
โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงานด่วน!!

1.Admin Sales 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20-35 ปี  วุฒิที่รับ ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. พนักงานจัดเลี้ยง 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20-35 ปี  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
3. พนักห้องอาหาร 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20-35 ปี  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
4. กุ๊ก 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20-35 ปี  วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการของทุกตำแหน่งในโรงแรม
-ฟรีอาหาร 2 มื้อ – เงินอั่งเปาช่วงเทศกาล - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
-เงินรางวัลแผนกดีเด่นประจำปี -เซอร์วิสชาร์จ ประจำเดือน
-ประกันสังคม -ยูนิฟอร์มโทร 042-345-111 , 344-999
FAX : 042-345018, 344002
E-Mail : thepannarai_hr@hotmail.com
นิภาดา ชั่งดี 089-4225144 ฝ่ายบุคคล เวลาติดต่อ 08.00-17.00 จันทร์-เสาร์
ขอบคุณค่ะ

8
โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงานด่วน!!

1.ช่างไฟ 1 ตำแหน่ง ช คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
2.ช่างไม้ 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
3.พนักงานฝ่ายขายและการตลาด1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
4. พนักงานจัดเลี้ยง 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
5. กุ๊ก 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการของทุกตำแหน่งในโรงแรม
-ฟรีอาหาร 2 มื้อ – เงินอั่งเปาช่วงเทศกาล - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
-เงินรางวัลแผนกดีเด่นประจำปี -เซอร์วิสชาร์จ ประจำเดือน
-ประกันสังคม -ยูนิฟอร์มโทร 042-345-111 , 344-999
FAX : 042-345018, 344002
E-Mail : thepannarai_hr@hotmail.com
นิภาดา ชั่งดี 089-4225144 ฝ่ายบุคคล เวลาติดต่อ 08.00-17.00 จันทร์-เสาร์
ขอบคุณค่ะ

9
โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงานด่วน!!

1.ช่างไฟ 1 ตำแหน่ง ช คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
2.ช่างไม้ 1 ตำแหน่ง ช คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
3. พนักงานจัดเลี้ยง 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษทำงานเป็นกะได้
4. กุ๊ก 1  ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
5.พนักงานล้างจาน 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
6.พนักงานยกกระเป๋า 1 ตำแหน่ง ช คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการของทุกตำแหน่งในโรงแรม
-ฟรีอาหาร 2 มื้อ – เงินอั่งเปาช่วงเทศกาล - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
-เงินรางวัลแผนกดีเด่นประจำปี -เซอร์วิสชาร์จ ประจำเดือน
-ประกันสังคม -ยูนิฟอร์มโทร 042-345-111 , 344-999
FAX : 042-345018, 344002
E-Mail : thepannarai_hr@hotmail.com
นิภาดา ชั่งดี 089-4225144 ฝ่ายบุคคล เวลาติดต่อ 08.00-17.00 จันทร์-เสาร์
ขอบคุณค่ะ

10
โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงานด่วน!!

1.ช่างไฟ 1 ตำแหน่ง ช คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
2.ช่างไม้ 1 ตำแหน่ง ช คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
3.พนักงานฝ่ายขายและการตลาด 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ปวช.ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. พนักงานจัดเลี้ยง 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษทำงานเป็นกะได้
5. พนักต้อนรับ 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
6. พนักบัญชี 2  ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. กุ๊ก 1  ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการของทุกตำแหน่งในโรงแรม
-ฟรีอาหาร 2 มื้อ – เงินอั่งเปาช่วงเทศกาล - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
-เงินรางวัลแผนกดีเด่นประจำปี -เซอร์วิสชาร์จ ประจำเดือน
-ประกันสังคม -ยูนิฟอร์มโทร 042-345-111 , 344-999
FAX : 042-345018, 344002
E-Mail : thepannarai_hr@hotmail.com
นิภาดา ชั่งดี 089-4225144 ฝ่ายบุคคล เวลาติดต่อ 08.00-17.00 จันทร์-เสาร์
ขอบคุณค่ะ

11
โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงานด่วน!!

1.ช่างไฟ 1 ตำแหน่ง ช คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
2.ช่างไม้ 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
3.พนักงานฝ่ายขายและการตลาด 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
4. พนักงานจัดเลี้ยง 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
5. กุ๊ก 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้
6. พนักงานต้อนรับ 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการของทุกตำแหน่งในโรงแรม
-ฟรีอาหาร 2 มื้อ – เงินอั่งเปาช่วงเทศกาล - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
-เงินรางวัลแผนกดีเด่นประจำปี -เซอร์วิสชาร์จ ประจำเดือน
-ประกันสังคม -ยูนิฟอร์มโทร 042-345-111 , 344-999
FAX : 042-345018, 344002
E-Mail : thepannarai_hr@hotmail.com
นิภาดา ชั่งดี 089-4225144 ฝ่ายบุคคล เวลาติดต่อ 08.00-17.00 จันทร์-เสาร์
ขอบคุณค่ะ

12
โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงานด่วน!!

1. พนักงานเสิร์ฟ 3 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

2.ช่างไฟ 1 ตำแหน่ง ช คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

3.ช่างไม้ 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

4.พนักงานฝ่ายขายและการตลาด 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

5.หัวหน้าห้องอาหาร 1 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

6. พนักงานจัดเลี้ยง 2 ตำแหน่ง ช/ญ คุณสมบัติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิที่รับ ไม่จำกัด มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการของทุกตำแหน่งในโรงแรม
-ฟรีอาหาร 2 มื้อ – เงินอั่งเปาช่วงเทศกาล - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
-เงินรางวัลแผนกดีเด่นประจำปี -เซอร์วิสชาร์จ ประจำเดือน
-ประกันสังคม -ยูนิฟอร์มโทร 042-345-111 , 344-999
FAX : 042-345018, 344002
E-Mail : thepannarai_hr@hotmail.com
นิภาดา ชั่งดี 089-4225144 ฝ่ายบุคคล เวลาติดต่อ 08.00-17.00 จันทร์-เสาร์
ขอบคุณค่ะ

13
โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงาน

1.พนักงานเสริฟ 3 ตำแหน่ง  ช/ญ


ทุกตำแหน่งต้องทำงานเป็นกะได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำกัดวุฒิเน้นประสบการณ์เป็นหลัก
สนใจติดต่อ 042-345-111 หรือ ติดต่อฝ่ายบุคคล นิภาดา  ชั่งดี 089-422-5144 เวลา 08.00 น- 17.00 น. จันทร์-เสาร์
สามารถส่งใบสมัครมาได้ทั้งทางอีเมล์หรือเข้ามาสมัครได้โดยตรงที่โรงแรม thepannarai_hr@hotmail.com
เอกสารประกอบการสมัคร 1.สำเนาบัตร ปชช 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.รูปถ่าย 1หรือ 2 นิ้ว 1 แผ่น 4.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)
5.เอกสารการผ่านงาน หรือหนังสือรับรองต่างๆ  ทุกข้อย่างละ 1 ชุด
**การประกาศรับสมัครแต่ละครั้ง เราได้ทำการคัดเลือกผู้สมัครก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนัดสัมภาษณ์ นัดเริ่มงาน ผู้ที่ไม่ได้รับการติดต่อไปแสดงว่าไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะคะ

14
โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงาน (เพิ่มเติม)
1.พนักงานฝ่ายขายและการตลาด 1 ตำแหน่ง
2.หัวหน้าห้องอาหาร 1 ตำแหน่ง
3.พนักงานเสริฟ 2 ตำแหน่ง
4.ช่างไม้(เฟอร์นิเจอร์ไม้)  1 ตำแหน่ง


ทุกตำแหน่งต้องทำงานเป็นกะได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำกัดวุฒิเน้นประสบการณ์เป็นหลัก
สนใจติดต่อ 042-345-111 หรือ ติดต่อฝ่ายบุคคล นิภาดา  ชั่งดี 089-422-5144 เวลา 08.00 น- 17.00 น. จันทร์-เสาร์
สามารถส่งใบสมัครมาได้ทั้งทางอีเมล์หรือเข้ามาสมัครได้โดยตรงที่โรงแรม thepannarai_hr@hotmail.com
เอกสารประกอบการสมัคร 1.สำเนาบัตร ปชช 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.รูปถ่าย 1หรือ 2 นิ้ว 1 แผ่น 4.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)
5.เอกสารการผ่านงาน หรือหนังสือรับรองต่างๆ  ทุกข้อย่างละ 1 ชุด
**การประกาศรับสมัครแต่ละครั้ง เราได้ทำการคัดเลือกผู้สมัครก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนัดสัมภาษณ์ นัดเริ่มงาน ผู้ที่ไม่ได้รับการติดต่อไปแสดงว่าไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะคะ

15

โรงแรมเดอะพรรณรายรับสมัครพนักงาน (เพิ่มเติม)
1.หัวหน้าแผนกบัญชี  1 ตำแหน่ง ช/ญ
2.หัวหน้าห้องอาหาร 1 ตำแหน่ง
3.พนักงานเสริฟ 2 ตำแหน่ง
4.ช่างไม้(เฟอร์นิเจอร์ไม้)  1 ตำแหน่ง
5.พนักงานยกกระเป๋า ช 1 ตำแหน่ง

ทุกตำแหน่งต้องทำงานเป็นกะได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำกัดวุฒิเน้นประสบการณ์เป็นหลัก
สนใจติดต่อ 042-345-111 หรือ ติดต่อฝ่ายบุคคล นิภาดา  ชั่งดี 089-422-5144 เวลา 08.00 น- 17.00 น. จันทร์-เสาร์
สามารถส่งใบสมัครมาได้ทั้งทางอีเมล์หรือเข้ามาสมัครได้โดยตรงที่โรงแรม thepannarai_hr@hotmail.com
เอกสารประกอบการสมัคร 1.สำเนาบัตร ปชช 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.รูปถ่าย 1หรือ 2 นิ้ว 1 แผ่น 4.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)
5.เอกสารการผ่านงาน หรือหนังสือรับรองต่างๆ  ทุกข้อย่างละ 1 ชุด
**การประกาศรับสมัครแต่ละครั้ง เราได้ทำการคัดเลือกผู้สมัครก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนัดสัมภาษณ์ นัดเริ่มงาน ผู้ที่ไม่ได้รับการติดต่อไปแสดงว่าไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะคะ

หน้า: [1] 2 3
สมัครสมาชิกไม่ผ่าน หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕

อีเบย์ อุดรธานี ส่งด่วน รับนำเข้าสินค้าจากจีน power bank กระบอกน้ำ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ plc mitsubishi ปากกา servo motor ราคา