แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - นรินทร์ธร จันนาวัน

หน้า: [1]
1
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานดังนี้
85.85/1 ม.2 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 042-111561  0831484510

1.เจ้าหน้าที่สโตร์
2.พนักงานขับรถ 6ล้อ 10ล้อ

มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.รูปถ่าย 1หรือ2 นิ้ว 1รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
4.วุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบขับขี่ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับ 6 ล้อ 10 ล้อ)

2
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานดังนี้
85.85/1 ม.2 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 042-111561  0831484510
1.หัวหน้าคลังสินค้า
2.เจ้าหน้าที่สโตร์
3.พนักงานขับรถ 6ล้อ 10ล้อ
มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.รูปถ่าย 1หรือ2 นิ้ว 1รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
4.วุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบขับขี่ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับ 6 ล้อ 10 ล้อ)
 :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P

3
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด

รับสมัครพนักงานดังนี้

1.พนักงานเช็คผลิตภัณฑ์  ญ   ปวช ขึ้นไป  มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
2.พนักงานสโตร์     ช/ญ   ปวช ขึ้นไป   มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
3.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 10 ล้อ 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.รูปถ่าย 1 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน  1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาใบขับขี่ 1 ใบ

ติดต่อสอบถามโทร 042-111561   083-1484510

4
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
 
รับสมัครพนักงานดังนี้

1หัวหน้าคลังสินค้า  ช/ญ   อายุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวส ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  1  อัตรา
2.พนักงานสโตร์  ช/ญ   อายุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิ ม.6  ปวช   1  อัตรา
3.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 10 ล้อ  ช  อายุ 20 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาติการขับขี่  3 อัตรา

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1.รูปถ่าย  1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน  1ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน  1ใบ
4.สำเนาใบขับขี่  1ใบ เฉพาะพนักงานขับรถ

สนใจติดต่อสอบถามที่เบอร์  042-111561  083-1484510 คุณนรินทร์ธร  ฝ่ายบุคคล

5
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
85,85/1 ม.2 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี


รับนักศึกษาฝึกงานสาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์  ปวช/ปวส/ปริญาตรี  จำนวน 2 คน


สนใจโทรติดต่อ  คุณนรินทร์ธร  042-211561     083-1484510

6
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
85,85/1 ม.2 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
รับสมัครพนักงานดังนี้

1.พนักงานขัรถ 6ล้อ/10ล้อ   2  อัตรา
-สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน    1  ฉบับ
-รูปถ่าย                  1  รูป
-สำเนาใบขับขี่           1  ฉบับ

2.พนักงานสโตร์  ชาย/หญิง    1  อัตรา
-สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน    1  ฉบับ
-สำนาวุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช   1  ฉบับ
-รูปถ่าย                  1  รูป

สนใจโทรติดต่อ  คุณนรินทร์ธร  042-211561     083-1484510

7
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
85,85/1 ม.2 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
รับสมัครพนักงานดังนี้

1.พนักงานขัรถ 6ล้อ/10ล้อ   2  อัตรา
-สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน    1  ฉบับ
-รูปถ่าย                  1  รูป
-สำเนาใบขับขี่           1  ฉบับ

2.พนักงานสโตร์  ชาย/หญิง    1  อัตรา
-สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน    1  ฉบับ
-สำนาวุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช   1  ฉบับ
-รูปถ่าย                  1  รูป

สนใจโทรติดต่อ  คุณนรินทร์ธร  042-211561     083-1484510 :D :D :D :D :D :D

8
รับสมัครงานบริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1.พนักงานสโตร์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช ขึ้นไป  เพศ ชาย/หญิง   ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.พนักงานส่งของ  6 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ  เพศ ชาย
3.พนักงานขับรถ 6 ล้อ / 10 ล้อ  1 อัตรา  ไม่จำกัดวุฒิ  เพศชาย  มีใบอนุญาตการขับขี่รถ
4.แม่บ้าน  1 อัตรา  เพศหญิง 
5.พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ  1 อัตรา วุฒิ ปวส(ช่างกลโรงงาน/ช่างยนต์)  เพศชาย
 
เอกสารที่่ใช้ในการสมัคร
-รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว  1 รูป
-สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
-สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น
-สำเนาใบขับขี่ 1 แผ่น (ถ้ามี)
เบอร์โทร 042-206209  083-1484510

9
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานดังนี้

1.พนักงานคลังสินค้า  เพศหญิง อายุ20 ปีขึ้นไป จบม.6หรือ ปวช  ขึ้นไป   จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานขับรถ 6ล้อ 10ล้อ เพศชาย มีใบอนุญาติขับขี่ อายุ 20 ปีขึ้นไป   จำนวน 2 อัตรา
3.พนักงานส่งของ เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา           จำนวน 6 อัตรา
4.พนักงานฝ่ายผลิต เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา        จำนวน 5 อัตรา

เอกสารที่ต้องใชในการสมัคร
1.รูปถ่าย 1หรื2นิ้ว  1รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบขับขี่
สนใจติดต่อ 042-206209

10
 
;) ;) ;) ;)บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด ;) ;) ;)

 :)รับสมัครพนักงานสโตร์  ชาย/หญิง     1   อัตรา
 :)วุฒิการศึษา  ม.6 / ปวช / ปวส
 :)อายุ 18 ปีขึ้นไป


ติดต่อสอบถาม คุณนรินทร์ธร จันนาวัน  083-1484510   :P 042-206209

11
บริษัทอุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
รับสมัครพนักงานดังนี้
1.พนักงานฝ่ายผลิต 5 อัตรา เพศชาย
2.พนักงานขับรถ 6 ล้อ/10ล้อ  4 อัตรา เพศชาย
3.พนักงานส่งสินค้า  10 อัตรา  เพศชาย
4.แม่บ้าน 2 อัตรา เพศหญิง
สนใจโทร 042-206209   091-4196885 คุณนรินทร์ธร ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ 85,85/1 ม.2 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ::) ::) ::) :D :D :D
:P :P :P

หน้า: [1]

 

 

 

สมัครสมาชิกไม่ผ่าน หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕

อีเบย์ อุดรธานี รับนำเข้าสินค้าจากจีน power bank กระบอกน้ำ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ plc mitsubishi ปากกา servo motor ราคา