การปลูกพืชแบบเร่งรัด(อ่าน 560 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

การปลูกพืชแบบเร่งรัด เมื่อ: มิถุนายน 15, 2020, 01:55:47 PM
การเกษตรพืชเร่งรัดเป็นรูปแบบที่ทันสมัยของการเกษตรที่หมายถึงอุตสาหกรรมการผลิตของพืช วิธีการทำการเกษตรปลูกพืชแบบเร่งรัดรวมถึงนวัตกรรมในเครื่องจักรกลการเกษตร  วิธีการทำการเกษตร พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยีเทคนิคเพื่อให้บรรลุการประหยัดจากขนาดในการผลิต การสร้างตลาดใหม่สำหรับการบริโภคสิทธิบัตรการคุ้มครองข้อมูลทางพันธุกรรมและการค้าโลก วิธีการเหล่านี้แพร่หลายในประเทศที่พัฒนาแล้ว

การปฏิบัติของอุตสาหกรรมเกษตรเป็นการพัฒนาล่าสุดในประวัติศาสตร์ของการเกษตรและผลลัพธ์ของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมในภาคเกษตรเริ่มต้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยทั่วไปขนานการพัฒนาในการผลิตจำนวนมากในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่โดดเด่นในส่วนหลังของการปฏิวัติอุตสาหกรรม การระบุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชนำไปสู่การผลิตปุ๋ยสังเคราะห์ทำให้มีการใช้พื้นที่เพาะปลูกเพื่อการผลิตพืชมากขึ้น

 นักวิจารณ์ของพืชที่เพาะปลูกอย่างหนาแน่นอ้างถึงความกังวลที่หลากหลาย ในด้านคุณภาพของอาหารนั้นนักวิจารณ์จะจัดว่าคุณภาพจะลดลงเมื่อพืชได้รับการอบรมและเพาะปลูกเป็นหลักสำหรับเครื่องสำอางและการขนส่ง สิ่งแวดล้อมการเกษตรอุตสาหกรรมของพืชจะอ้างว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การย่อยสลายของคุณภาพดิน พังทลายของดิน อาหารเป็นพิษ สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

และมลพิษ ผ่าน สร้างอัพและการไหลบ่าและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิต และ สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรและการกระจายระยะไกล ประวัติ บทความหลัก การปฏิวัติเขียว โครงการภายในแพร่กระจายเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายนอกประเทศอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเหล่านี้รวมถึงสารกำจัดศัตรูพืชชลประทานโครงการและไนโตรเจนสังเคราะห์ปุ๋ย การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของการปฏิวัติเขียวคือการผลิตสิ่งที่บางคนเรียกว่า

 "เมล็ดมหัศจรรย์" นักวิทยาศาสตร์สร้างสายพันธุ์ของข้าวโพด  ข้าวสาลีและข้าวที่เรียกโดยทั่วไปว่า หรือ“สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง มีศักยภาพในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น เนื่องจากธัญพืชที่ดูดซับไนโตรเจนส่วนเกินมักจะยื่นออกมาหรือร่วงหล่นก่อนการเก็บเกี่ยวยีนกึ่งแคระที่ถูกเพาะพันธุ์เข้าสู่จีโนมของพวกมัน 10

 ข้าวสาลีพันธุ์ที่พัฒนาโดยจากข้าวสาลีแคระญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีปฏิวัติเขียว ข้าว ที่นำมาใช้อย่างกว้างขวางครั้งแรกที่พัฒนาโดย ถูกสร้างขึ้นโดยการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ชาวอินโดนีเซียชื่อ  และพันธุ์จีนชื่อ  ด้วยความพร้อมของอณูพันธุศาสตร์ใน และข้าวยีนกลายพันธุ์ที่มีความรับผิดชอบ  ลดความสูง และข้าวเลนเดอร์ ถูกโคลนและถูกระบุว่าเป็นองค์ประกอบการส่งสัญญาณของเซลล์

  ควบคุมการเจริญเติบโตของลำต้นผ่านผลกระทบต่อการแบ่งเซลล์ การเจริญเติบโตของลำต้นในพื้นหลังกลายพันธุ์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนำไปสู่ฟีโนไทป์แคระ การสังเคราะห์แสงในลำต้นลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากพืชที่สั้นกว่ามีความเสถียรทางกลไกมากกว่า การดูดซึมกลายเป็นการเปลี่ยนเส้นทางไปสู่การผลิตธัญพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตเชิงพาณิชย์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าพันธุ์ดั้งเดิมในที่ที่มีการชลประทานสารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยอย่างเพียงพอ

 ในกรณีที่ไม่มีปัจจัยเหล่านี้พันธุ์ดั้งเดิมอาจมีประสิทธิภาพสูงกว่า คำวิจารณ์อย่างหนึ่งเกี่ยวกับ คือพวกเขาได้รับการพัฒนาให้เป็นลูกผสม F1ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจำเป็นต้องซื้อโดยเกษตรกรทุกฤดูแทนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ตัวอย่าง ข้าวสาลี เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ บทความหลัก

 ข้าวสาลี ข้าวสาลีเป็นหญ้าที่ปลูกทั่วโลก ทั่วโลกก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเมล็ดข้าวอาหารของมนุษย์และอันดับที่สองในการผลิตรวมเป็นธัญพืชที่อยู่เบื้องหลังข้าวโพด  ถูกสามข้าว ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์เป็นธัญพืชชนิดแรกที่ทราบกันดี การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวซ้ำและหว่านเมล็ดหญ้าป่านำไปสู่การที่ของข้าวสาลีผ่านการคัดเลือกรูปแบบกลายพันธุ์ที่มีปีที่ยากลำบากซึ่งยังคงอยู่เหมือนเดิมในช่วงการเก็บเกี่ยวและธัญพืชที่มีขนาดใหญ่

 เนื่องจากการสูญเสียกลไกการกระจายเมล็ดข้าวสาลีในบ้านมีความสามารถ จำกัด ในการเผยแพร่ในป่า  การเพาะปลูกทางการเกษตรโดยใช้ม้าปกไถ 3000 ปีที่ผ่านมา เพิ่มผลผลิตธัญพืชเช่นเดียวกับการใช้งานของเครื่องหยอดเมล็ดเมล็ดซึ่งแทนการหว่านเมล็ดพันธุ์ออกอากาศในศตวรรษที่ 18 อัตราผลตอบแทนของข้าวสาลียังคงเพิ่มขึ้นเป็นดินแดนใหม่เข้ามาอยู่ภายใต้การเพาะปลูกและการเลี้ยงทางการเกษตรที่ดีขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ย
  เครื่องนวดเครื่องเก็บเกี่ยว ที่เครื่องเกี่ยวนวด  รถแทรกเตอร์พรวนวาดและปลูกต้นไม้และพันธุ์ที่ดีขึ้น ดูสีเขียว การปฏิวัติและโนริน 10 ข้าวสาลี ที่มีอัตราการเติบโตของประชากรที่ลดลงในขณะที่อัตราผลตอบแทนยังคงเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่อุทิศให้กับข้าวสาลีในขณะนี้อาจเริ่มลดลงเป็นครั้งแรกในปัจจุบันประวัติศาสตร์ของมนุษย์  ในขณะที่ข้าวสาลีฤดูหนาวอยู่เฉยๆระหว่างการแช่แข็งในฤดูหนาวโดยปกติแล้วข้าวสาลีต้องใช้เวลาระหว่าง

 110 และ 130 วันระหว่างการปลูกและเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศชนิดของเมล็ดและสภาพดิน การตัดสินใจการจัดการพืชต้องอาศัยความรู้ในขั้นตอนของการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ผลิปุ๋ยการใช้งานสารเคมีกำจัดวัชพืช  สารฆ่าเชื้อรา  ควบคุมการเจริญเติบโตจะนำไปใช้โดยทั่วไปในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาเฉพาะพืช ตัวอย่างเช่นคำแนะนำในปัจจุบันมักระบุว่าการใช้ไนโตรเจนครั้งที่สองจะกระทำเมื่อหู มองไม่เห็นในขั้นตอนนี้ มีขนาดประมาณ 1 ซม. ในระดับ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเก็บเกี่ยวโดยเครื่องจักร  ข้าวโพด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยชาวอเมริกันพื้นเมืองบนเนินเขาในระบบที่ซับซ้อนซึ่งบางคนรู้จักในขณะที่ ถั่วใช้ต้นข้าวโพดเพื่อสนับสนุนและให้คลุมดินเพื่อหยุดวัชพืช วิธีนี้ถูกแทนที่ด้วยการปลูกต้นไม้ชนิดเดียวที่แต่ละเนินมีความยาว 60–120 ซม. 2–4 ฟุต โดยใช้เมล็ด 3 หรือ 4 เมล็ดซึ่งเป็นวิธีการที่ชาวบ้านใช้กันทั่วไป เทคนิคภายหลังถูกตรวจสอบข้าวโพดที่ซึ่งภูเขาถูกวางไว้ 40 นิ้ว 1,000 มม.

แยกกันในแต่ละทิศทางทำให้ผู้ฝึกฝนสามารถวิ่งผ่านสนามได้สองทิศทาง ในดินแดนที่แห้งแล้งกว่านี้มีการเปลี่ยนแปลงและมีการเพาะเมล็ดที่ด้านล่างของ 10-12 ซม. 4-5 ใน ร่องลึกเพื่อเก็บน้ำ เทคนิคการปลูกข้าวโพดแบบใหม่ ๆ ในแถวที่อนุญาตให้ทำการเพาะปลูกได้ในขณะที่ต้นยังอ่อนอยู่แม้ว่าจะยังคงใช้เทคนิคฮิลล์ในทุ่งข้าวโพดของการจองของชนพื้นเมืองอเมริกัน คือกลุ่มชาวอเมริกันพื้นเมืองที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านธนาคารเมล็ดพันธุ์

 ตอนนี้กลุ่มนี้เรียกว่าอิโรควัวส์  เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงพืชผลมากขึ้นสามารถเจริญเติบโตในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาไม่สามารถเจริญเติบโตได้สิ่งนี้จะเปิดพื้นที่เพาะปลูกสำหรับข้าวโพด กองข้าวโพดที่ไซต์การเก็บเกี่ยวประเทศอินเดีย ในทวีปอเมริกาเหนือมักมีการปลูกพืชหมุนเวียนสองครั้งด้วยพืชที่มีการตรึงไนโตรเจนซึ่งมักจะเป็นหญ้าชนิตในภูมิอากาศที่เย็นกว่าและถั่วเหลืองในภูมิภาคที่มีฤดูร้อนยาวนานกว่า

 บางครั้งการปลูกข้าวสาลีฤดูหนาวครั้งที่สามก็ถูกเพิ่มเข้าในการหมุน ทุ่งนามักจะไถในแต่ละปีแม้ว่าจะไม่มีการไถพรวนในการใช้งาน ข้าวโพดหลายพันธุ์ที่ปลูกในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นพันธุ์ลูกผสม กว่าครึ่งของพื้นที่ปลูกข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแสดงลักษณะทางการเกษตรเช่นการต้านทานศัตรูพืชหรือการต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช

ก่อนหน้าเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองข้าวโพดส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือถูกเก็บเกี่ยวด้วยมือ เนื่องจากยังคงอยู่ในประเทศอื่น ๆ ที่ปลูก ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับคนงานจำนวนมากและกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้อง มีการใช้เครื่องมือเลือกแบบกลหนึ่งและสองแถวบางตัว แต่ใช้งานข้าวโพดร่วมกันไม่ได้นำมาใช้จนกระทั่งหลังสงคราม ด้วยมือหรือตัวเก็บเชิงกลหูทั้งหมดจะถูกเก็บเกี่ยวซึ่งต้องใช้การแยกฝักข้าวโพดเพื่อแยกเมล็ดออกจากหู

หูของข้าวโพดมักถูกเก็บไว้ในเปลข้าวโพดและหูทั้งสองนี้เป็นรูปแบบที่เพียงพอสำหรับการให้อาหารสัตว์ใช้ มีฟาร์มสมัยใหม่เพียงไม่กี่แห่งที่เก็บข้าวโพดในลักษณะนี้ เก็บเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่จากไร่และเก็บไว้ในถังขยะ การรวมกับหัวข้าวโพด ที่มีจุดและ แทนม้วน ไม่ตัดก้าน; มันเพียงดึงก้านลง ก้านยังคงลดลงและถูกย่นเป็นกอง บนพื้นดิน หูของข้าวโพดมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะผ่านเข้าไปในร่องในแผ่นและสแน็ปม้วนดึงหูของข้าวโพดออกจากก้านเพื่อให้มีเพียงหูและแกลบเท่านั้นที่เข้าไปในเครื่องจักร การรวมกันจะแยกเปลือกและซังโดยเก็บรักษาเมล็ดข้าวเท่านั้น
Re: การปลูกพืชแบบเร่งรัด ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2020, 10:40:35 PM
น่าจะผิดหัวข้อไปหน่อยนะครับ
แทงบอล ดูบอลสดฟรี
 

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕

อีเบย์ อุดรธานี รับนำเข้าสินค้าจากจีน power bank กระบอกน้ำ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ plc mitsubishi ปากกา taobao เฟอร์นิเจอร์ servo motor ราคา