โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ปี 2561 ศึกษาดูงานกิจกรรม กฟผ.18-19 กรกฎาคม 2561(อ่าน 159 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

 

 

ในวันที่18-19 กรกฎาคม 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2561 โดยมีนายบุญส่ง จีราระรื่นศักดิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. กล่าวต้อนรับ และมีนายพิเย็น ภักดีสุวรรณ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 นำคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมศึกษาดูงานมีสื่อมวลชนทุกแขนง จำนวน 65 คน โดยมี นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ การผลิตและส่งไฟฟ้าในภาคอีสาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และรับฟังการบรรยายจาก นายสุรศักดิ์ ขวัญเมือง หัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 9 กฟผ. บรรยายในหัวข้อ กฎหมายพิเศษในระบบสายส่ง และความปลอดภัยในแนวสายส่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การบังคับใช้กฎหมาย กฟผ. ในการดูแลเสาส่งและสายส่ง เพื่อจัดส่งไฟฟ้าสู่ประชาชนทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยาย ดูงานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จากวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งระบบฯ มีนายณัฐ สุภาพ วศ.6 อค-สช. และนายภูเบศ เกตุจันทร์ มตอ-สช. อค-สช.ว่า สถานีลดแรงดันแห่งนี้อยู่ในช่วงดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าแรงสูงมาจาก ไชยบุรี สปป.ลาว 500KV เข้าสู่ระบบลดแรงดันให้เหลือ 200KV เพื่อนำจ่ายให้ประชาชนได้ใช้ในภาคอีสานต่อไป ซึ่งสถานีแห่งนี้มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กันยายน 2561
ในวันที่19 กรกฎาคม 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2561 โดยทางคณะศึกษาดูงานได้เดินทางต่อไปยังโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาและกังหันลม จังหวัดนครราชสีมา มีนายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กล่าวต้อนรับและบรรยายถึงความเป็นมาของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาและกังหันลม ว่า” โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ มีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ 70 กิโลเมตร ทำงานโดยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองของกรมชลประทานไปเก็บไว้ที่อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยง ในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยหรือช่วงกลางคืนถึงเช้า และเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงกลางวันถึงค่ำ จะปล่อยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า และปล่อยลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองเหมือนเดิม อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยงสร้างแบบหินถมดาดด้วยยางมะตอย เพื่อป้องกันน้ำซึม เก็บกักน้ำได้ 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ตัวอาคารโรงไฟฟ้า ถูกสร้างไว้ใต้ระดับผิวดินลึกกว่า 350 เมตร เพื่อเพิ่มระยะทางจากอ่างเก็บน้ำบนเขาถึงอาคารโรงไฟฟ้าให้น้ำที่ไหลลงมามีกำลังแรงขึ้น ทำให้โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและนำไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเมื่อปี พ.ศ. 2547
             ในส่วน กังหันลมลำตะคอง  การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมลำตะคอง เป็นโครงการหนึ่งที่ กฟผ. มุ่งมั่นที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2547 – 2555 (PDP 2004) จากการเก็บสถิติความเร็วลมของ กฟผ. เพื่อตรวจวัดศักยภาพพลังงานลมสำหรับผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 พบว่า บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา มีศักยภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง มีลมพัดถึง 2 ช่วง คือช่วงฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงปลายเดือนมีนาคม) และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม) มีความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 5 - 6 เมตรต่อวินาที เหมาะสมที่จะพัฒนาสร้างกังหันลมเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้ากฟผ. จึงได้ดำเนินโครงการติดตั้งกังหันลมจำนวน 2 ชุด ขนาดกำลังผลิตชุดละ 1,250 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิต 2,500 กิโลวัตต์ และดำเนินการติดตั้งกังหันลมเพิ่มอีก 12 ต้น ต้นละ 2,000 กิโลวัตต์ ทำให้มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 26,500 กิโลวัตต์” มีนายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา บรรยาย
       หลังจากนั้นได้พาคณะสื่อมวลชนชมอ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยงและกังหันลมลำตะคอง ชมอุโมงโรงไฟฟ้าฯ รับฟังการบรรยายจากนางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10. เรื่อง กฟผ.และคณะกรรมการป่าชุมชน ร่วมกันพัฒนาบำรุงดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และเป็นแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ของชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี้ รวมแล้วปีละไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทและร่วมกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้ายิงเมล็ดมะค่าโมงด้วยหนังสติ๊กอีกด้วย
      นางปริญญ์ กองจันทึก บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงอีสารเป็นตัวแทนคณะสื่อมวลชนขึ้นกล่าวขอบคุณทาง กฟผ.ว่า “ตนเองและคณะสื่อมวลชนฯขอขอบคุณทาง กฟผ.ที่จัดโครงการนี้ฯได้รับทราบข้อมูลถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ของทาง กฟผ.ที่จะต้องหาพลังงานไฟฟ้ามาให้ประชาชนได้ใช้ในราคาถูก ได้ใช้ทุกครัวเรือน ทำให้ประเทศไทยมีเศษฐกิจที่ดีขึ้น ประชาชนก็เป็นสุข ถึงแม้ว่าสื่อมวลชนฯที่เดินทางมาในครั้งเป็นเพียวส่วนน้อยนิด ก็จะนำข้อมูลไปเสนอต่อประชาชนต่อไป”นางปริญญ์ กองจันทึกกล่าว
    ด้าน นายสหชาติ ศิลาอ่อน วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ.) กล่าวว่าปิดท้ายว่า”ในนามของ กฟผ.ต้องขอบขอบคุณทางคณะสื่อมวลชนฯได้ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เรื่องของไฟฟ้ามีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทุกๆปี ข่าวสารที่เปลี่ยนไปตามความทันสมัยของเทคโนโลยี่ การนำคณะฯมาเพื่องรับทราบข้อมูลต่างที่ทาง กฟผ.ได้เพิ่มเทคโนโลยี่ใหม่เข้ามาในการจัดหาพลังงานจากแหล่งต่างมาผลิตกระแสไฟ ในราคาถูกเป็นภารกิจหลักของเรา ร่วมทั้งการดูแลเสาสายส่งให้สามารถนำไฟฟ้าไปสู่ประชาชนทุกครัวเรือนได้ใช้อย่างต่อเนื่อง”นายสหชาติ ศิลาอ่อน กล่าวปิดท้าย หลังจากนั้นคณะสื่อมวลชนฯได้เดินทางกลับสู่จังหวัดขอนแก่นโดยสวัสดิภาพ


 

 

 

 

 

สมัครสมาชิกไม่ผ่าน หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕

อีเบย์ อุดรธานี power bank กระบอกน้ำ Inverter mitsubishi บริษัท รับทําเว็บไซต์ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ plc mitsubishi ปากกา servo motor ราคา

 

SMF v.2.0.13_2017 | Designed by Ness, Simple Machines