[Thesun]พระกรรมฐานพ่อแม่ครูอาจารย์และพระเกจิอาจารย์ทั่วไป(อ่าน 124114 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

 

 

1079.พระสมเด็จรุ่นแรก สมเด็จบรมสุข เนื้อผงผสมเกศา หลวงปู่บุญตา วิสุทธสีโล วัดคลองเกตุ จ.ลพบุรี ปี10 ลูกศิษย์เรียกว่า สมเด็จมหาอำนาจ
วัตถุมงคลยอดนิยม ของหลวงปู่ครับ สวย สมบูรณ์ หายากมาก
1300- 


หลวงปู่บุญตา วิสุทธสีโล วัดคลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ท่าน เป็นยอดพระเกจิที่โด่งดังอย่างมากในช่วงหลังปี 2520 เพราะมีคนแ ขวนพระเครื่องของท่านแล้วมีประสบการณ์ เช่นโดนฟ้าผ่าไม่เป็นไร แคล้วคลาดอุบัติเหตุ เป็นต้น ถ้าท่านไม่เก่งจริงพวกทหาร ตำรวจ ที่ลพบุรี คงไม่ฝากตัวเป็นศิษย์กันมากมาย ท่านเป็นพระนักปฏิบัติและทั้งยังเชี่ยวชาญพระเวทย์วิทยาคม หากมีข้อสงสัยว่าเหตุใดท่านจึงเชี่ยวชาญทั้งสองด้าน ก็คงต้องกล่าวว่าเพราะท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม อาจารย์ใหญ่สายกองทัพธรรมแดนอีสาน และท่านยังเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพธิ์ เทพเจ้าแห่งปากน้ำโพอีกด้วย ลูกศิษย์ของหลวงพ่อบุญตา ทั้งใกล้และไกลได้ประจักษ์ถึงคุณวิเศษของท่านคือ กสิณไฟเหนือฟ้า วาจาสิทธิ์ ถ้อยคำที่ท่านพูดออกไปนั้นมักเป็นความจริงเสมอ จนได้รับการยกย่องว่า หลวงปู่บุญตาวาจาสิทธิ์

พระครูสิริธัชสมาจารย์ (หลวงปู่บุญตา วิสุทธสีโล)  วัดคลองเกตุ อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี
มีนามเดิมว่า บุญตา  นามสกุล  พาซื่อ  โยมบิดาชื่อ  นายอุด  โยมมารดาชื่อ  นางทุม  พาซื่อ
เกิดที่บ้านโนนสะคาม  จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15  มกราคม  พ.ศ. 2449
เมื่ออายุได้  3  ขวบ  บิดาย้ายถิ่นฐานไปอยู่บ้านพระเสาร์  อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร

ชีวิตในวัยเยาว์อายุ  12  ปี  ได้ศึกษาภาษาไทย  ณ วัดพระเสาร์  จนถึงชั้น ป. 3  จึงออกมาช่วยบิดามารดาทำนา
จนกระทั่งอายุ  16  ปี  บิดามารดาพาย้ายถิ่นฐานไปอยู่บ้านจาน  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์
และได้ย้ายไปอยู่บ้านหนองมะนาว  ต.ขอนแก่น  อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์
จนอายุได้  23  ปี  มารดาก็เสียชีวิต  ท่านจึงได้บวชหน้าไฟเพื่อทดแทนคุณมารดา

ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2472  ที่วัดหนองม้า  ต.หนองฮะ  อ.ศรีขรภูมิ  จ.สุรินทร์
โดยมีพระอธิการกลัด  เจ้าอาวาสวัดสะเม็ด  เป็นพระอุปัชฌาย์
พระอาจารย์กา  วัดสะเม็ด  เป็นพระกรรมวาจา
พระอธิการเผือ  วัดบ้านเครือ  เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ท่านได้รับฉายาว่า "วิสุทธสีโล" แปลว่า "ผู้มีศีลอันบริสุทธิ์"


เมื่อบวชแล้วได้จำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์กลัด  พระอุปัชฌาย์ในวัดสะเม็ด 
ได้เริ่มเรียนการปฏิบัติกัมมัฏฐานอย่างจริงจังกับผู้เป็นอุปัชฌาย์ 
พร้อมกับเรียนพระปริยัติธรรมควบคู่ไปด้วยและก็สอบได้นักธรรมชั้นตรีในพรรษาแรก

เมื่อจิตใจพึงพอใจอยู่กับความสงบประกอบกับหลวงปู่ท่านได้สมาธิแล้ว
ก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายที่จะต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมแห่งผู้คน
จึงขออนุญาตพระอาจารย์กลัดแสวงหาครูบาอาจารย์สอนวิชา
โดยไปจำพรรษาที่วัดกลาง  จังหวัดบุรีรัมย์
เพราะทราบว่ามีครูบาอาจารย์ดีในวัดหลายองค์ 
ท่านจึงได้ศึกษาวิชาต่างๆ หลายแขนงทั้งทางด้านปฏิบัติธรรม  ด้านคาถาอาคม
ไสยศาสตร์  แต่เนื่องจากวิชาอาคมต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาขอมท่านจึงคิดที่หาที่เรียนภาษาขอม
จึงเดินทางไปยังวัดเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
เรียนภาษาบาลีและอักขระขอม  ใช้เวลาเรียนอยู่ 4 ปีเต็มจนแตกฉานในภาษาบาลีและอักขระขอม

จบแล้วจึงไปจำพรรษาที่วัดพระเสาร์เป็นเวลา  3  พรรษา
และท่านก็ปรารถนาจะกราบนมัสการพระธาตุพนม  ซึ่งไม่เคยไปมาก่อน
ท่านจึงออกเดินทางธุดงค์ไปยังวัดพระธาตุพนม  ค่ำไหนก็ปักกลดที่นั่น
ทำการสำรวจจิตใจด้วยตนเอง  ทบทวนด้วยเรื่องของสังขารอยู่ในป่าทึบ
จนกระทั่งถึงวัดพระธาตุพนม  และอยู่ที่วัดพระธาตุพนม 7  วัน

จากนั้นออกธุดงค์ต่อไปทางจังหวัดเชียงใหม่ไปพักอยู่วัดอุโมงค์
เป็นวัดที่พระชาวศรีลังกามาสอนธรรมะ 
ท่านอยู่ที่นั่น 15  วัน ก็ธุดงค์ต่อไปทั่วภาคเหนือและภาคอิสาน

ปี พ.ศ. 2474  หลวงปู่เดินธุดงค์อยู่เชียงใหม่ 
ท่านทราบว่าเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) แสดงธรรมอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง
ท่านดีใจมากที่จะได้พบพระสุปฏิปันโน
และท่านก็ได้รับความเมตตาชี้แนะแนวทางธรรม
หลังจากนั้นท่านจึงธุดงค์ไปวัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อเสาร์  กันตสีโล 
ซึ่งหลวงพ่อเสาร์  ท่านเชี่ยวชาญเรื่องปัฏฐวีกสิณ  เตโชกสิณ อาโปกสิณ และวาโยกสิณ
หลวงพ่อเสาร์ท่านได้เมตตาสอนปัฏฐวีกสิณให้
โดยนำดินมาปั้นเป็นก้อนกลมๆ ขนาดเท่าหม้อใหญ่และขนาดขันน้ำ โดยมองให้เห็นอยู่อย่างนั้น
แล้วลืมตามาเพ่งใหม่คือ การเพ่งดินเป็นอารมณ์  และในการฝึกนั้นจะมีพระมหาปิ่น ปญฺญาธโร
และพระอาจารย์สิงห์  ขันตคยาโม  เป็นผู้เข้มงวดในการฝึก 
จนกระทั่งหลวงปู่บุญตา เข้าถึงปฐวีกสิณอย่างรวดเร็วกว่าศิษย์ท่านอื่นๆ

จากนั้นท่านจึงกราบลาหลวงพ่อเสาร์  และพระมหาปิ่น  ธุดงค์มาทางจังหวัดลพบุรี
และมาพักอยู่วัดพรหมมาสตร์  มาอยู่กับหลวงพ่อพุทธวรญาณ  ได้ศึกษาธรรมะอยู่ 1 พรรษา
จากนั้นจึงเดินทางเข้าไปกรุงเทพฯ ไปอยู่วัดมหาธาตุ 
พร้อมกับปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานกับพระเทพสิทธิมุนี ภาวนายุบหนอ  พองหนอ
เพ่งสติให้เป็นมหาสติปัฏฐาน  ปฏิบัติได้ 2 เดือนเศษก็มีความชำนาญและช่ำชองอย่างรวดเร็ว

ออกจากวัดมหาธาตุ  ย้อนกลับไปยังจังหวัดนครสวรรค์ 
ได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิม พุทธสโร แห่งวัดหนองโพ  ได้ศึกษาวิชากับหลวงพ่อเดิมหลายอย่าง
เช่น  การสร้างมีดหมอเทพศาสตราตามตำรับเดิมแท้ ฯลฯ
และท่านได้ไปเรียนวิชากับหลวงพ่อทองวัดเขากบ  ซึ่งท่านมีชื่อเสียงในการเล่นแร่แปรธาตุ

จากนั้นได้เข้าศึกษาพระธรรมที่วัดศรีษะเมือง  หรือวัดนครสวรรค์  ซึ่งมีชื่อเสียงทางปริยัติธรรม
หลวงปู่บุญตาจึงได้ศึกษาจนสำเร็จนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก 
ท่านอยู่ที่ในนครสวรรค์  4 พรรษา  จากนั้นก็กลับมาลพบุรี  มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองบัว ต.คลองเกตุ
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส  ในปี 2483
ท่านอยู่ที่วัดหนองบัว 3 พรรษา  จากนั้นจึงกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาเกิด  โดยไปจำพรรษาที่วัดพระเสาร์
เป็นเวลา  3  พรรษา  จากนั้นก็กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวอีกครั้งหนึ่ง


นการอยู่วัดหนองบัวท่านก็ได้โน้มน้าวจิตใจของญาติโยมเข้าวัดปฏิบัติธรรม
ควบคู่ไปกลับการสอนปริยัติธรรมให้กับพระภิกษุสามเณร 
รวมทั้งเป็นที่พึ่งของญาติโยมในภาวะเจ็บไข้ท่านก็ใช้พลังอำนาจทางจิตทำการรักษา
รวมทั้งผู้ที่ถูกคุณไสยมนต์ดำ  หลวงปู่สยบมาแล้วทั้งนั้น
ชื่อเสียงด้านการสอนธรรมะและปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ ทำให้ผู้ใหญ่ระดับสูงในอำเภอโคกสำโรง
อาราธนานิมนต์ไปยังอารามแห่งใหม่
ท่านอยู่วัดหนองบัวครั้งหลัง  3  พรรษา  ปี 2492  ก็ได้รับคำสั่งให้ไปปกครองวัดสิงห์คูยาง
ซึ่งอยู่ใจกลางชุมชนตลาดอำเภอโคกสำโรง  ท่านพัฒนาวัดสิงห์คูยาง  จนก้าวหน้า
และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระครูสังฆรักษ์บุญตา  พระฐานานุกรมของพระกิตติญาณมุนี
(พระพุทธวรญาณ)  เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี  รวมระยะเวลาปกครองวัดสิงห์คูยาง 23 พรรษา

ขณะที่ท่านพำนักอยู่วัดสิงห์คูยางนั้นท่านเดินทางสู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เพื่อขอรับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของพระธรรมธีราชมุนี (โชดกญาณสิทธิ ป.ธ.9)
ในรุ่นที่ 3  และได้รับการยกย่องจากพระเดชพระคุณ พระพิมลปัญญาว่า เป็นพระวิปัสสนาจารย์ชั้นเยี่ยม
เพราะเข้าสมาธิได้เป็นที่ 1  สามารถทำให้ร่างกายไม่ไหวติงนานนับ  ถึง 1 วัน 1 คืน 
ถึงขั้นมีผู้ทดสอบยกร่างของท่านจากที่เดิมไปที่แห่งใหม่  โดยที่ท่านั่งของท่านยังคงเดิมไม่ไหวติง
เพราะหลวงปู่ท่านเข้าถึงสภาวะจิตขั้นสูงแล้ว


วัดคลองเกตุ  ต.คลองเกตุ  อ.โคกสำโรง  ถึงยุคเสื่อมโทรมร้างเจ้าอาวาส
ชาวบ้านตำบลคลองเกตุได้พร้อมใจกันไปขอร้องท่านผู้ใหญ่ในอำเภอ 
ขออาราธนานิมนต์ไปปกครองวัดคลองเกตุไปเป็นหลักของชาวบ้านคลองเกตุ
เพราะความศรัทธาที่มีต่อท่านตั้งแต่ครั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัว  ซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกัน

คณะสงฆ์ผู้ใหญ่ได้สอบถามหลวงปู่  หลวงปู่ก็ตอบตกลงเพราะว่าวัดสิงห์คูยางเจริญแล้ว
และอยู่กลางอำเภอ  และเห็นว่าวัดคลองเกตุเงียบสงบ
เหมาะแก่การเจริญภาวนา  ปฏิบัติธรรม  ท่านจึงตอบตกลงทันที

วันที่ 25 มกราคม  2514  ขบวนชาวบ้านคลองเกตุ ได้จัดขบวนไปรับหลวงปู่ถึงวัดสิงห์คูยาง
เพื่อไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคลองเกตุ  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
หลวงปู่ท่านก็ได้ไปบริหารจัดการและพัฒนาจนเจริญก้าวหน้าจนเป็นวัดคลองเกตุในปัจจุบัน


หลวงปู่บุญตาท่านมีความช่ำชองในการเพ่งกสิณไฟเป็นพิเศษ
ถึงขนาดที่กำหนดจิตเสกพระให้แก่ผู้ศรัทธาเพียงชั่วอึดใจ
พระที่ท่านเสกให้ถึงกับร้อนจัดขึ้นทันที
และที่น่าอัศจรรย์คือมีผู้ห้อยพระของท่านถูกฟ้าผ่า แต่รอดตายได้อย่างปาฏิหารย์
วัตถุมงคลของท่านทุกรุ่น ประสบการณ์เพียบ....เรื่องแคล้วคลาด  ปลอดภัย  โชคลาภ
มีพูดคุยปากต่อปากของลูกศิษย์ของท่านไม่ขาดปากตลอดจนถึงปัจจุบันนี้
และวัตถุมงคลของท่านไม่มีวางให้เห็นตามแผงพระทั่วไป  เพราะลูกศิษย์เห็นจะเก็บไว้หมด
นานๆ ทีจึงจะเห็นวัตถุมงคลของท่านออกมาให้เห็นตามตลาดพระบ้าง


ขอจองครับ

 

 
1080.รูปหล่อไตรมาส หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม ปี30 ก้นจาร 800-
ปิดท่านj999 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2019, 06:28:12 PM โดย thesun »1081.เหรียญตายที่น่าบูชา เหรียญที่ระลึกวันฌาปนกิจศพ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี09 พิธีใหญ่ มาพร้อมกล่องเดิม 700-
ปิดครับ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 10, 2019, 05:43:09 PM โดย thesun »1080.รูปหล่อไตรมาส หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม ปี30 ก้นจาร 800-

รูปหล่อรุ่นนี้ทางวัดได้จัดสร้างเอง  มีเนื้อทองผสมเนื้อเดียว
หลวงพ่อได้ปลุกเสกบนกุฏิเป็นระยะเวลานาน ถึงหนึ่งไตรมาส จึงได้แจกจ่ายออกมา ของดี น่าใช้ครับ 


ขอจองครับ1081.เหรียญปิตุภูมิ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร ปี22 ออกวัดศรีมงคล จ. ร้อยเอ็ด (วัดบ้านเกิดหลวงพ่อสุด) เบาๆ 700-

หลวงพ่อสุด วัดกาหลง หลังยันต์ตะกร้อ รุ่นปิตุภูมิ ปี 2522 เหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อท่านสร้างที่วัดกาหลงแล้วท่านค่อยเอาไปแจกที่บ้านเกิด ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เนื่องในงานผูกพัทธสีมาวัดโพธ์ไทร(วัดศรีมงคล) สร้างโบสถ์วัดศรีมงคล จ.ร้อยเอ็ด ตอกโค๊ต ส เสือ  เด่นทางแคล้วคลาด มหาอุด มากครับ


1082.เหรียญเสมาหันข้าง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด  ปี2497 แจกปีนัง เนื้อทองแดง หายาก นานๆ เจอทีครับ ทันท่าน ปลุกเสก พระเก่าพระดีน่าใช้
เปิดบูชา
1500- ปิดท่านj999 ครับ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 11, 2019, 01:50:37 PM โดย thesun »1083.เหรียญหลวงปู่พรหมชินสีห์ วัดดอกไม้ กรุงเทพฯ เนื้อทองแดง ปี15 พระดี พิธีใหญ่ สวยๆ หายาก ุเปิด เบาๆ 700- ปิดคุณดอม ทางไลน์ครับ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2019, 06:27:55 PM โดย thesun »1082.เหรียญเสมาหันข้าง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด  ปี2497 แจกปีนัง เนื้อทองแดง หายาก นานๆ เจอทีครับ ทันท่าน ปลุกเสก พระเก่าพระดีน่าใช้
เปิดบูชา
1500-


ขอจองครับ1083.เหรียญหลวงปู่พรหมชินสีห์ วัดดอกไม้ กรุงเทพฯ เนื้อทองแดง ปี15 พระดี พิธีใหญ่ สวยๆ หายาก ุเปิด เบาๆ 700-ปิดคุณดอมคับ

 จัดสร้างเมื่อปี 2515 เกจิชั้นนำในยุคนั้น ปลุกเสกมากมาย อาทิเช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส เป็นต้น

หลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาส ถ.พระราม 3 ท่านเป็นศิษย์ของ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย คลองด่าน หลวงพ่อวงศ์ท่านได้สร้างวัตถุมงคลรูปเสือตามตำรับของอาจารย์ท่าน
แต่ทำเป็นโลหะ ได้ผลดีมีคนนิยมเสาะหากันไว้ใช้มาก เหรียญวัดดอกไม้นี้ ท่านได้ปลุกเสกไว้ในงานผูกพัทธสีมา ตั้งแต่ปี 2515 เป็นเหรียญทองแดง มีความสวยงามมาก

เหรียญเสมาหลวงปู่พรหมชินศรี วัดดอกไม้ ปี 2515 ทำพิธี และ ปลุกเสกโดยพระอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้น อาทิ
หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม
หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส เป็นต้น

เหรียญหลวงปู่พรหมชินศรี ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดดอกไม้ กรุงเทพ ฯ ปี 2515 รุ่นนี้มีเนื้อทองคำ เงิน นาค และ ทองแดง

ประสบการณ์เรื่องเมตตามหานิยมมีมากจริงๆ


1082.เหรียญเสมาหันข้าง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด  ปี2497 แจกปีนัง เนื้อทองแดง หายาก นานๆ เจอทีครับ ทันท่าน ปลุกเสก พระเก่าพระดีน่าใช้
เปิดบูชา
1500-


ขอจองครับ

ขอบพระคุณครับ1084.นำของหลักสายอีสานเก่าเก็บมาแบ่งปัน เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย ปี14 บล๊อคแรก ด้านหลัง สองหมอน หรือเรียกว่าภูเขาสองลูก
เนื้อฝาบาตรกะไหล่ทอง สวยๆแชมป์ ประกวดติดรางวัลแน่นอน  ไม่ค่อยพบเห็นในสนามหรอกครับสภาพนี้ คนเก็บเข้ารังหมด ตำหนิครบ เส้นสาย คมชัด กะไหล่ทองสุกๆ
รับประกันแท้ตลอดชีพ เปิดแบ่งปันไปศึกษา
29,000-    สภาพนี้เศรษฐกิจดีๆ แตะสี่หมื่นนะครับ
ถ้าบล็อคนิยมสุด สรณ มีเส้นพาด สภาพนี้เฉียดแสนนะครับ ขอบอก พุทธคุณเท่ากันราคาสบายกระเป๋ากว่ากันเยอะครับ แนะนำให้เก็บ บูชาก็ดี อนาคตสดใส
ปิดท่านj999ครับ


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 12, 2019, 06:08:00 PM โดย thesun »1084.นำของหลักสายอีสานเก่าเก็บมาแบ่งปัน เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย ปี14 บล๊อคแรก ด้านหลัง สองหมอน หรือเรียกว่าภูเขาสองลูก
เนื้อฝาบาตรกะไหล่ทอง สวยๆแชมป์ ประกวดติดรางวัลแน่นอน  ไม่ค่อยพบเห็นในสนามหรอกครับสภาพนี้ คนเก็บเข้ารังหมด ตำหนิครบ เส้นสาย คมชัด กะไหล่ทองสุกๆ
รับประกันแท้ตลอดชีพ เปิดแบ่งปันไปศึกษา
29,000-    สภาพนี้เศรษฐกิจดีๆ แตะสี่หมื่นนะครับ
ถ้าบล็อคนิยมสุด สรณ มีเส้นพาด สภาพนี้เฉียดแสนนะครับ ขอบอก พุทธคุณเท่ากันราคาสบายกระเป๋ากว่ากันเยอะครับ แนะนำให้เก็บ บูชาก็ดี อนาคตสดใส


ตัวอย่างเหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ นิยม ราคาเฉียดแสนครับสรณ มีเส้นพาด" เหรียญพระจันทร์ทรงกลดรัศมี " เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ฐานสโม @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ประวัติการสร้าง จากข้อมูลบันทึกของวัดป่าสัมมานุสรณ์ โดยหลวงพ่อบัวคำ มหาวีโร อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสัมมานุสรณ์และ พระอาจารย์นรินทร์ สุททธจันโธ อดีตพระเลขาและอุปัฏฐากหลวงปู่ชอบ บันทึกไว้ว่า....... เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ชอบจัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2514 ผู้ขออนุญาตจัดสร้าง คือ คุณปิยะ งามเอก และนาวาเอกเกษม งามเอก เพื่อเป็นที่ระลึกมอบให้สำหรับศิษย์ และ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยสร้างโบสถ์น้ำวัดป่าสัมมานุสรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 4125 เหรียญ แบ่งเป็น 1. เหรียญเนื้อทองคำ จำนวน 1 เหรียญ 2. เหรียญเนื้อเงิน 20 เหรียญ 3. เหรียญเนื้ออัลปาก้า 104 เหรียญ 4. เหรียญเนื้อฝาบาตร 1000 เหรียญ นำไปกะหลั่ยทอง 300 เหรียญ 5. เหรียญเนื้อทองแดง 3000 เหรียญ นำไปกะหลั่ยเงิน 300 กะหลั่ยทอง 2000 รมดำ 700 เหรียญ. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ โดยเหรียญทองคำเหรียญเดียวนี้ คุณปิยะ งามเอก ผู้สร้างมีความศรัทธาเป็นอย่างยิ่งในองค์หลวงปู่ชอบ จึงได้ขออนุญาติสร้างเป็นเนื้อทองคำ ซึ่งเป็นเพียงรุ่นนี้รุ่นเดียวในการขอสร้างเหรียญรุ่นแรกของครูบาอาจารย์องค์อื่นในสายพระกรรมฐาน ที่ตระกูลงามเอกจัดสร้างช่วงเวลานั้น ส่วนเนื้อเงิน จำนวน 20 เหรียญ หลวงปู่ได้คืนให้คณะผู้สร้าง 12 เหรียญ อีก 8 เหรียญ หลวงปู่ได้มอบให้ศิษย์พระอุปัฏฐาก 4 องค์ รุ่นทายาทธรรม ส่วนอีก4 เหรียญและเนื้ออื่นๆอีก 76 เหรียญ หลวงปู่ได้ให้ศิษย์พระอุปัฏฐากไกล้ชิด พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร นำขึ้นไปบรรจุไว้ในยอดเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ พร้อมกับเหล็กไหล และ พระกริ่งรูปเหมือน ที่จัดสร้างก่อนหน้านั้น ( ปี 2513) โดยกงศุลสถานทูตประเทศไทย ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว เมื่อ 12 กพ 2524 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ในคืนทีคณะผู้ขออนุญาตสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้ พักอยู่ที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ เกิดเหตุการณ์ พระจันทร์ทรงกลด เหนือกุฏิของหลวงปู่ เกิดความสว่างไสวแสงเป็นรัศมีกระจายออกมาให้คณะผู้สร้างได้เห็น คณะผู้สร้างจึงได้เอานิมิตหมายที่เห็น " พระจันทร์ทรงกลดรัศมี " มาเป็นแบบในการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้

บล็อคแรก สองหมอน หรือภูเขา สองลูก สร้างครั้งแรกก่อน บล็อคสรณ

ขอจองตามข้อความ ครับ1085.พระเนื้อผงน้ำมัน หลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทราราม กทม. รุ่น2 ปี10  สวยๆ  น่าใช้ 900-

พระเนื้อผงรุ่นแรกสร้างปี2488 หลักหมื่น เหรียญจัดสร้างปี2488 หลักแสน  พระผงรุ่นนี้เป็นรุ่น2 สร้างปี2510 ครับ ด้านหลังกดโค๊ดรูปศาลาจมลึกลงไปในเนื้อครับ หลวงปู่โต๊ะ หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยา หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ ปลุกเสกครับ
 
หลวงพ่อโบสถ์น้อยเป็นนี้ เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับจุดสำคัญ เมื่อตอนเกิดสงครามโลก
ย่านบางกอกน้อยโดนบอมบ์ทิ้งระเบิดลงมาพังพินาศหมด แต่ที่วิหารของหลวงพ่อโบสถ์น้อยไม่เป็นอันตรายใดๆเลย พระรุ่นนี้มีสร้างหลายเนื้อ มีทั้งเนื้อดิน
เนื้อผงและแบบเป็นเหรียญ เป็นต้น สร้างปี 2488 ตอกโค๊ดรูปศาลาจมลึกลงไปในเนื้อครับ

1086.รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเดิม พุทธสโร ออกวัดอินทาราม อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ปี2493 พิมพ์หน้าฝรั่ง ( หรือเรียกว่ารุ่น พงษ์ศิลป์ สร้างพร้อมกับ รุ่นคุณยายพวง )
ผิวหิ้งๆ แท้ทันหลวงพ่อเดิมเสก ประวัติชัดเจนครับ รุ่นนี้ ของดีของถูกของหลวงพ่อเดิมที่ยังมีอยู่จริงครับ
เปิดบูชา 4,200-
 สายตรงเปิดแพงกว่านี้เป็นเท่าตัวครับ

ถ้าเทียบกับพระรูปเหมือนหล่อโบราณ หลวงพ่อเดิม ที่ออกวัดหนองโพธิ์ ราคาหลักแสนหลักล้าน องค์นี้ เป็นทางออกราคาสบายกระเป๋า แต่ไม่เบาพุทธคุณ
ใครอยากมีพระหลวงพ่อเดิม แท้ทันสักองค์ ขอเชิญบูชาองค์นี้ได้เลยพอแทนกันกับ รูปเหมือนหล่อโบราณ หลวงพ่อเดิม ที่ออกวัดหนองโพธิ์ได้


ก่อนที่หลวงพ่อเดิมท่านจะมรณะภาพที่วัดหนองโพในปี 2494 นั้น ท่านได้มาบูรณะวัดอินทารามในปี 2493 โดยมีผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระรูปหล่อของท่านเพื่อหาทุนดังกล่าว
ซึ่งจากประวัติของทางวัด ได้ระบุว่ามีคหบดีชื่อคุณยายพวง  ได้สร้างออกมาหนึ่งรุ่น และเจ้าของร้านพงษ์ศิลป์ จัดสร้างโดยร้านพงษ์ศิลป์ในเวลาใกล้เคียงกัน 
ท่านมีความ ศัทธาในตัวหลวงพ่อเดิมเป็นอย่างมาก และได้ขอหลวงพ่อสร้างรูปหล่อของท่านออกจำหน่ายเพื่อนำปัจจัยมา
สร้างพระอุโบสถ์ วัดอินทารามในปี2493 โดยมีหลวงพ่อเดิมเป็นประธานในการจัดสร้าง หลังสร้างเสร็จก็ เฉลิมฉลองพระอุโบสถ์ 9วัน9คืน
 ในปัจจุบันพระรุ่นยายพวง และรุ่นพงษ์ศิลป์ ยังมีโชว์อยู่ในวัดอินทารามและมีประวัติชัดเจน (กล่าวกันว่ามีคนได้รับพระพิมพ์นี้จากมือหลวงพ่อเดิมตอนท่านมีชีวิตอยู่
พระรุ่นนี้มีจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดอินทาราม อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์) 
พระของหลวงพ่อเดิม พิมพ์abcdเนื้อ อาปาก้า ว่ากันเป็นล้าน เนื้อทองเหลืองก็หลายแสนถึงศัทธาก็ เช่าไม่ไหว จะหวังเช่าพระฟลุ๊ค เช่าทีไรก็ปลอม แขวนไปก็อาย
รุ่นพงษ์ศิลป์ถือเป็นพระดีราคาเบาๆที่ทันหลวงพ่อเดิม  หลวงพ่อปลุกเสก ประวัติชัดเจน อาจจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อปลุกเสกเมตตาให้
พระดีอนาคตไกลครับผม ราคาตอนนี้ยังเก็บได้

1087.เหรียญเก่าของประเทศเหรียญนึง แทบจะเป็นตำนานไปแล้ว เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่วม วัดไทร จ.สมุทรสาคร ปี2450 พรายเงินเต็มเหรียญ สภาพสวยสมบูณ์
 จัดว่าเป็นเหรียญหล่อโบราณที่พบเห็นยากอันดับต้นๆเหรียญหนึ่ง ของเมืองไทยเลยทีเดียวครับเมื่อสมัยก่อนถือว่าเป็นเบญจภาคี แห่งเหรียญหล่อโบราณอีกหนึ่งเหรียญครับ คือ เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว หลวงพ่อทา หลวงปู่รอด เหรียญจอบหลวงพ่อเงิน และเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่วม
ซึ่งเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่วมหายากที่สุดครับ  พระดีพระเก่าราคาเบา  เอาไปศึกษา เหรียญหล่อยุคเก่า เปิดบูชา
7,500-
ถ้าเทียบกับพระเครื่องพระเกจิ หรือเหรียญหล่อพระเกจิ ยุคๆเดียวกัน หรือศิษย์ของหลวงพ่อถือว่าราคาเบากว่ามากมายครับ รับประกันตลอดชีพครับ

ที่สุดแห่งเหรียญเก่าแก่ เมืองสมุทรสงคราม  พระอุปัชฌาย์อ่วม ติสฺสรสฺโส (หลวงพ่ออ่วม) วัดไทร พระเถราจารย์ยุคเก่าผู้มีตบะบารมีแก่กล้าแห่งเมืองสมุทรสงคราม
ผู้มากด้วยอิทธิคุณและบุญฤทธิ์  ศิษย์ในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี  เป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่อ้น วัดบางจาก
ซึ่งก็เป็นศิษย์เอกของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โตเช่นกัน

 ศึกษาวิชากับ: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ศิษยานุศิษย์: หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ, หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม , หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม, หลวงพ่อแช่ม วัดจุฬามณี, หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ

สหธรรมิก: หลวงปู่อ้น วัดบางจาก , หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย , หลวงพ่อรุน วัดช้างเผือก

ที่มารูปภาพ/ข้อมูล :หนังสือ ตามรอยตำนานสุดยอดอมตะภาพถ่าย ๑๐๘ พระคณาจารย์แดนสยาม โดยพยัพ คำพันธุ์


หลวงพ่ออ่วมท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไทร รูปที่ 8 ประวัติของท่านค่อนข้างเลือนรางมากเนื่องจากไม่มีหลักฐานจารึกไว้เป็นหลักฐานจึงอาศัยการบอกเล่าของผู้สูงอายุที่มีชีวิตทันท่านต่อๆกันมา ท่านมรณภาพเมื่อปี 2460 ขณะมีอายุ 100ปี แสดงว่าท่านเดิดประมาณปี 2360
หลวงพ่ออ่วมเป็นศิษย์ท่านหนึ่งของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) สำเร็จวิชาผงวิเศษห้าประการ ท่านสร้างพระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์ทรงคล้ายสมเด็จวัดระฆัง ชาวบ้านรุ่นเก่าๆหลายคนได้รับพระสมเด็จมาจากท่านแล้วตกทอดมายังลูกหลานรุ่นหลังๆพระสมเด็จหลวงพ่ออ่วมที่ผ่านการใช้เนื้อก็จะเข้มและจัดคล้ายพระสมเด็จ วัดระฆังมาก ขนาดว่าบางคนตีเป็นสมเด็จ วัดระฆังไปเลยก็มี บางคนก็เชื่อว่าทันยุคสมเด็จ(โต) คือหลวงพ่ออ่วมสร้างให้สมเด็จ(โต)ปลูกเสกแล้วนำมาแจกที่วัดไทร เพราะว่าพระสมเด็จหลวงพ่ออ่วมดูความเก่าแล้วอายุต้องหนึ่งร้อยกว่าปี ขึ้นไป แต่ถ้าจะให้สันนิษฐานหลวงพ่ออ่วมคงสร้างพระสมเด็จหลังจากที่สมเด็จ(โต) มรณภาพไปแล้ว สมเด็จ(โต) มรณภาพเมื่อ พ.ศ.2415 ถ้าหลวงพ่ออ่วมเกิด พ.ศ. 2360 ตอนนั้นท่านมีอายุประมาณ 55 ปี อายุประมาณนี้ก็สร้างพระเครื่องได้แล้ว แต่หลวงพ่ออ่วม คงไม่สร้างก่อนหน้าสมเด็จ(โต)ยังมีชีวิตอยู่เพราะกลัวว่าจะเป็นการเทียบอาจารย์ ซึ่งพระสงฆ์ยุคเก่าๆ เขาถือกันมากในเรื่องนี้ ปัจจุบันพระสมเด็จหลวงพ่ออ่วมหายากมาก ขาวบ้านในพื้นที่ก็หวงแหนกันเป็นอย่างยิ่ง ตอนมีชีวิตอยู่ชื่อเสียงทางวิทยาคมของหลวงพ่ออ่วมเป็นที่เลื่องลือแพร่หลายไปทั่งแถบลุ่มแม่แม่กลอง ท่านเก่งมากเรื่องการทำน้ำมนต์ น้ำมนต์ของท่านนอกจากจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างให้หายอย่างอัศจรรย์ก็ยังแก้และรักษาคุณไสยขับไล่ภูตผีปีศาจได้ชยัดอีกด้วย แม้การเดินทางไปวัดไทรสมัยก่อนจะลำบาก แต่ก็มีคนบากหน้าขอความอนุเคราะห์ให้หลวงพ่ออ่วมรดน้ำมนต์อยู่เสมอ  คนป่วยบางคนญาติต้องนำใส่เรือนอนมาจากที่ไกลๆให้ท่านรดน้ำมนต์ถึงวัดแสดงว่ากิตติศัพท์หลวงพ่ออ่วมสมัยนั้นเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วทุกหัวระแหงเลยที่เดียว นอกจากนี้หลวงพ่ออ่วมยังเก่งในเรื่องการต่อกระดูกใครกระดูกแตก หรือหักรักษาที่ไหนไม่หายมาหาหลวงพ่ออ่วม ท่านต่อได้หมดถึงขนาดเล่ากันว่าท่านเอาขาเป็ด กับขาไก่มาต่อได้ติดเป็นปกติก็แล้วกัน
ส่วนวัตถุมงคลที่หลวงพ่ออ่วมสร้างที่เป็นเครื่องราง ก็ได้แก่ ตะกรุด ลูกสะกด ประสบการณ์ชาวบ้านนำไปใช้แล้วมีมากทางด้านคงระพัน และมหาอุตย์ยิ่งนัก ถูกแทง ถูกฟัน ถูกยิงไม่เข้า และไม่ออกหลายรายด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันเครื่องรางหลวงพ่ออ่วม เหล่านี้ก็เป็นที่หวงแหนและก็หายากพอๆกับพระสมเด็จเช่นกัน
สำหรับวัตถุมงคลหลวงพ่ออ่วมที่ขึ้นชื่อและโดดเด่นมาก็ได้แก่เหรียญหล่อโบราณพิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อทองผสม ซึ่งประวัติว่า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2450
นับว่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเหรียญแรกๆ ของเมืองไทยก็ว่าได้

ถ้าตามประวัติหลวงพ่ออ่วมมรณภาพเมื่อ พ.ศ.2460 ขณะมีอายุ 100 ปี ท่านก็เกิดประมาณ พ.ศ.2360 เหรียญหล่อรุ่นนี้ก็คง สร้างตอนท่านมีอายุครบ 90 ปี
เข้าใจว่าคงจะสร้างเป็นที่ระลึกในงานทำบุญอายุ  เหรียญหล่อโบราณพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงพ่ออ่วมเป็นเหรียญหล่อโบราณ หล่อจากโลหะผสมหลายชนิดที่ชาวบ้านนำมาบริจาค
ออกเนื้อทองผสม หรือสำริดก็มี เป็นพิมพ์สองหน้าด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธปฏิมากรปางขัดสมาธิเพชร ขนาบข้างซ้าย-ขวาเป็นตัวจันทร์ครึ่งเสี้ยวกับสูริย์อยู่ตรงกลาง
ข้างบนเป็นอุณาโลม ส่วนข้างล่างเป็นอักขระขอมตัวอ ด้านล่างเป็นอักขระขอมอ่านได้ว่า ติสฺสรสฺส ซึ่งเป็นฉายาของหลวงพ่ออ่วม ส่วนด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่ออ่วมนั่งสมาธิ
ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ที่สังฆาฏิมีอักขระขอมว่า มะ อะ อุ ข้างขวาเป็นตัวหนังสือไทย ว่า วัดไทร ด้านซ้ายเป็นอักขระขอมว่า นะ มะ พะ ธะ 
 ประสบการณ์เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่ออ่วมก็มีมาก ทางแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี และมหาอุตย์ อย่างที่สุดครับและจัดว่าเป็นเหรียญหล่อโบราณ
ที่พบเห็นยากอันดับต้นๆเหรียญหนึ่ง ของเมืองไทยเลยทีเดียวครับเมื่อสมัยก่อนถือว่าเป็นเบญจภาคี แห่งเหรียญหล่อโบราณอีกหนึ่งเหรียญครับ คือ
 เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว หลวงพ่อทา หลวงปู่รอด เหรียญจอบหลวงพ่อเงิน และเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่วม ซึ่งเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่วมหายากที่สุดครับ
จนใกล้จะเป็นตำนานไปแล้วเพราะไม่ค่อยมีให้เห็นในวงการนั่นเองครับ 

 

 

สมัครสมาชิกไม่ผ่าน หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕

อีเบย์ อุดรธานี รับนำเข้าสินค้าจากจีน power bank กระบอกน้ำ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ plc mitsubishi ปากกา servo motor ราคา

 

SMF v.2.0.13_2017 | Designed by Ness, Simple Machines